Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Erhvervspuljen: tilskud til private virksomheder

Erhvervspuljen 2024 er åben

Her på siden giver vi dig et hurtigt overblik over tilskudspuljen til erhverv og det du skal vide om den.

Hvad er erhvervspuljen?

Erhvervspuljen er, ligesom Varmepumpepuljen til private husstande, en tilskudsordning som kan søges af private virksomheder i Danmark og skal være med til at sætte skub i den grønne omstilling af erhvervslivet. Med et tilskud fra Erhvervspuljen kan du sænke energiforbruget og CO2-udledningen for din virksomhed. 

Ved at gøre brug af Erhvervspuljen til netop din virksomhed, kan du spare penge, styrke konkurrenceevnen ved at få en grønnere virksomhedsprofil. 

Hvad kan man få tilskud til?

Der er en række tiltag du kan søge om tilskud til fra erhvervspuljen. Bl.a.:

  • udskiftning af lyskilder

  • udskiftning af varmekilder (fx fra gaskedel til en stor varmepumpe)

  • intern udnyttelse af overskudsvarme

OBS: der gives ikke tilskud til solceller.

Hvor meget kan man få i tilskud?

I 2024 er erhvervspuljen på over 600 mio. kr. Din virksomhed kan få dækket op til 50% af projekter, som er energi- og C02-besparende. Dvs. jo større energiprojektet er, jo større tilskud har I mulighed for at få.

Tilskuddet er på min. 10.000 kr. og helt op til 112 mio. kr. 

Sådan beregnes tilskuddet

Tilskuddet kan beregnes på to forskellige måder, og du vil automatisk få tildelt det største tilskud af disse to beregninger - så det er enten eller:

  • 10 øre pr. sparet kWh per år over tiltagets levetid

  • 500 kr. pr. sparet ton CO2 per år over tiltagets levetid.

Derudover spiller virksomhedens størrelse også ind. Jo mindre din virksomhed er, jo større andel af jeres støtteberettigede omkostninger kan I få dækket.

På Erhvervspuljens hjemmeside kan du gøre brug af en tilskudsberegner til udskiftning af belysning og en tilskudsberegner til udskiftning af varmekilde

Derfor skal I skifte olie- eller gaskedlen til en varmepumpe

Der er mange gode grunde til at skifte virksomhedens gamle olie- eller gaskedel til en varmepumpe: 

  • I tager del i den grønne omstilling, ved at benytte vedvarende energi, fremfor fossile brændstoffer og mindsker derfor din Co2-udledning.

  • I vil ofte kunne spare penge ved at skifte, da varmepumpen bruger den naturlige energi fra luften eller jorden til at danne varme. Har du samtidig solceller, kan du her få dækket driften til varmepumpen.

  • En varmepumpe kræver minimum vedligeholdelse i hverdagen, sammenlignet med fx. et oliefyr

Hvor kan jeg læse mere?

Her kan du læse mere om Erhvervspuljen og søge om tilskud.