Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Varmepumpens lydniveau

Anmod om rådgivning nu

Varmepumpen er en populær varmeløsning i dagens Danmark og har fået en betydelig plads i den nuværende energivending. Hvorfor egentlig?

Det skyldes varmepumpens manglende brug af fossile brændstoffer men derimod brug af naturlige ressourcer til levering af varme til opvarmning og tilberedning af varmt vand. Når du beslutter dig for at investere i en varmepumpe, så er der en række ting at overveje med denne varmeløsning: valg af den rigtige type varmepumpe, det optimale installationssted samt alle omkostninger. Men især med en luft til vand varmepumpe med en udendørs enhed er støjniveauet en vigtig faktor, der bør tages i betragtning. Men hvor meget støjer en varmepumpe som regel? Er der grænseværdier? Og hvad kan du gøre for at reducere mængden af støj fra din nyinstallerede eller eksisterende varmepumpe? Vi vil behandle disse og andre spørgsmål i den følgende vejledning.

Hvor meget støjer en varmepumpe?

På grund af varmepumpens opbygning med bl.a. kompressorer og ventilatorer, sidstnævnte primært i luftvarmepumper, så vil der blive genereret en vis mængde støj. Den gennemsnitlige støjemission er mellem 50 og 65 decibel (for udendørs enheder). Decibel (A-vægtet) eller dB(A) er enheden for lydtryk eller støjniveau i henhold til den internationalt standardiserede frekvensvægtningskurve A. Det faktiske støjniveau for en Viessmann-varmepumpe kan findes i produktdokumentationen eller fås bedst ved henvendelse til installatøren. Det skal bemærkes, at de angivne værdier er vejledende værdier. Du skal også huske på, at 50-65 decibel måles, når du står direkte ved siden af varmepumpen. Denne værdi er allerede under 45 decibel på en afstand af tre meter.

Luft til vand varmepumper fra Viessmann hører til blandt de mest lydsvage på markedet

Sammenligning af varmepumpens støjniveau

Opfattelsen af lydstyrke og støj er meget forskellig. For at kunne klassificere, hvor højt 45 decibel faktisk er, er det nyttigt at sammenligne. Værdien svarer nogenlunde til brummen fra et køleskab eller støjniveauet ved stille regn. Normal vejtrafik i umiddelbar nærhed giver ca. 70 dB(A). En samtale ligger på omkring 60 dB(A). Selv hvisken kan beskrives som 30 dB(A). Faldet af en fjer forårsager lidt mere end 0 dB(A) og ligger således på grænsen af den menneskelige høretærskel.

  

Faktorer, der har indflydelse på varmepumpens volumen

Den rigtige installationsplads er afgørende for støjniveauet fra en varmepumpe. Som allerede nævnt falder decibelværdien med afstanden fra enheden. Stillingen spiller også en afgørende rolle. Støjemissionen kan øges under baldakiner eller mellem to vægge. Sådanne steder bør i bedste fald undgås, når enheden installeres. Udgangen bestemmer også støjniveauet for en varmepumpe. Varmepumper i det lave ydelsesområde er betydeligt mere støjsvage. Desuden er der to meget grundlæggende aspekter, der også er afgørende for varmepumpens volumen: den indendørs og udendørs installation og typen af varmepumpe. Ved konstruktionen - indendørs og udendørs enhed samt splitkonstruktion - skal forskellige specifikationer overholdes, som du finder i det følgende afsnit. Den rene udendørs installation i monoblokudførelse, hvor alle væsentlige processer foregår udenfor i enheden, er noget højere end ved indendørs installation eller splitudførelse. Støjniveauet spiller en underordnet rolle for vand-til-vand- og saltvand-til-vand-varmepumper.  

Faktorer i et overblik:  

  • Placering af installationen
  • Design / konstruktion
  • Type af varmepumpe

Foranstaltninger til at reducere støjniveauet

Der findes mange forskellige foranstaltninger til at reducere støjniveauet fra varmepumper, men de bør altid starte med professionel rådgivning og planlægning. Vores Viessmann-partnere vil undersøge den mulige placering og planlægge visse foranstaltninger på forhånd.  

Reduktion af lyden sker allerede gennem udformningen af en Viessmann varmepumpe

Da lyd bliver et stadig vigtigere emne, har Viessmann allerede indført adskillige designforanstaltninger siden 2009 for at minimere støjemissionerne fra vores varmepumper. Ved udviklingen af vores varmepumper arbejder lydspecialister og kølekredsudviklere hånd i hånd for at udvikle meget effektive og rolige varmepumper. Ud over 3-D lydkonceptet er AAD-systemet (Advanced Acoustic Design) blevet udviklet for at ydeligere at reducere støjemission , hvilket gør Viessmann-varmepumper til en af de mest lydløse varmepumper på markedet.

Støjdæmpende foranstaltninger til udendørs og indendørs installation

Det er f.eks. vigtigt at sikre, at varmepumper, der installeres udendørs, har en minimumsafstand på mindst tre meter fra naboejendomme. Ideelt set bør den udendørs enhed ikke være placeret ud mod et soveværelse eller et børneværelsevindue. Udsugningsventilatorer bør også om muligt installeres med front mod andre huse. Som nævnt ovenfor bør udendørsenheden heller ikke placeres under en overdækning eller endda i en niche eller et hjørne. Der kunne lydstyrken forstærkes som et ekko. For indendørs enheder kan en lydabsorberende bund hjælpe, f.eks. en betonbund med en gummimåtte. Indsugnings- og udsugningsventiler bør ikke være i nærheden af et soveværelse, heller ikke i dit eget hjem. Det er også en god idé ikke at installere varmepumpen i et helt tomt rum og om nødvendigt at medtage en lydisoleret dør.  

Downstream-løsninger, og hvad du selv kan gøre

Som det fremgår, er placeringen af installationen og placeringen i forhold til dit eget hus og naboerne afgørende. Forholdene kan dog have ændret sig med tiden. Lydreducerende foranstaltninger for allerede opstillede enheder, f.eks. efterisolering af kompressoren eller andre komponenter samt montering af en lydisolationshjelm, bør udføres af din autoriserede installatør. En af de sidste foranstaltninger bør være at flytte varmepumpen. Dette bør også udføres af en ekspert.  

Lagersystemer spiller en rolle for at sikre støjsvag drift om natten. Varmtvandsbeholdere  lagrer varme i bygningen. Hvis disse er til rådighed, kan varmepumpens effekt sænkes om natten. Et lavt output reducerer støjniveauet betydeligt. Desuden sikrer en varmtvandsbeholder roligere nætter, da varmtvandstilberedningen flyttes til de tidlige morgentimer. Lagertanke og panelvarmere kan også let eftermonteres.

Men du kan også selv bidrage til at reducere støjemissionerne, f.eks. ved at plante en hæk eller opføre lydisolerende vægge. Særlige lydisoleringspaneler kan være lige så nyttige.

Luft til vand varmepumper fra Viessmann hører til blandt de mest lydsvage på markedet

Luft til vand varmepumper fra Viessmann er blandt de mest støjsvage på markedet. Støjniveauet for de enkelte varmepumpeenheder afhænger bl.a. af ydelseskoefficienten og afstanden til de tilstødende bygninger.    Du kan finde ud af, hvad der ellers gør dem til noget særligt i afsnittet om fordelene ved luftvarmepumper.  

Energistyrelsen har udarbejdet et særdeles godt værktøj til beregning af lyd fra sin varmepumpe. Beregningen som Energistyrelsens støjberegner laver, er udelukkende orienterende og tager udgangsunkt i producenternes oplysninger.    

Vejledende værdier for immission

Følgende tabel viser de vejledende værdier for immissionssteder uden for bygninger i henhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Jf Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984.

Døgnperiode

SommerhusområderTæt lav bebyggelse, Parcelhuse og rækkehuse

Etageboliger, blandet bolig og erhverv, enkeltliggende huse

Hverdage kl.  07-18

Lørdage kl. 07-14  

≤ 40 dB   ≤  45 dB  ≤  50-55 dB

Hverdage kl. 18-22

Lørdage kl 14-22

Søndage kl   07-22  

≤ 35 dB≤ 40 dB  ≤  45 dB
Alle dage kl. 22-07≤ 35 dB≤ 35 dB   ≤ 40 dB