Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Vores tilgang til bæredygtighed

Vi skaber leverum for kommende generationer

Vores tilgang til bæredygtighed kommer til udtryk i vores formål: at skabe leverum for fremtidige generationer. Som familievirksomhed med en historie, der strækker sig mere end et århundrede tilbage, ved vi, hvordan vi skal drive innovation, udvikle os og løbende tilpasse os. Entusiasme og modet til at gå nye veje er en del af vores DNA.

Nu er det tid til at sætte disse færdigheder på prøve. For vi ved, at vi har brug for systemiske ændringer og hurtig handling for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader Celsius. Kun på den måde kan vi sikre, at nuværende og fremtidige generationer kan leve sikkert på vores planet inden for planetens grænser og med det mål at realisere et samfund med lige muligheder for alle. Vi ved, at vi står over for en kompleks opgave, som kræver løbende udvikling. Derfor fokuserer vi på, hvad vi kan gøre som leverandør af klimaløsninger i byggesektoren i bevidstheden om, at vi er en del af et større system, der skal reformeres. Vores visioner for fremtiden er det, der guider os igennem.

 

Vores vision for fremtiden

I år 2121 vil vi leve i rene byer. Vores bygninger og vores økonomi er klimapositive. Vores bygninger tilpasser temperaturen og luftkvaliteten i realtid og sikrer et sundt, komfortabelt og energieffektivt hjem for de mennesker, der bor i dem. Ligesom hele økonomien er bygninger cirkulære i deres brug og genbrug af ressourcer. Energisystemer fra forskellige netværk er nu sammenvævet og arbejder intelligent sammen for at forbinde alle bygninger med henblik på maksimal energieffektivitet. Varme og kulde distribueres og genbruges via energi- og vandnet. Elnettet forbinder alle bygninger til ét vedvarende kraftværk. Gasnettet leverer biometan og grøn brint fra vind- og solenergi. Vores informationsnetværk optimerer vores energiforbrug og garanterer dermed den mest omkostningseffektive energiforsyning til enhver tid og i alle områder. I år 2121 lever vi på en planet, der ser ud til at være ved at komme sig. Og vi har alle bidraget til at nå så langt.

Klimavidenskaben er afgørende for, hvordan vi opfylder vores formål. Vores verden ved, at vi ikke vil kunne begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader celsius, hvis vi ikke gør tilstrækkeligt. Denne tærskel er afgørende, da en højere temperaturstigning vil medføre alvorlige miljømæssige, sociale og økonomiske omkostninger. For os betyder det at ignorere videnskaben, at vi ignorerer vores eget formål.

Derfor har vi brugt videnskabelige data, såsom Greenhouse Gas Protocol og Science Based Targets Initiative, samt interne analyser og kollektive designprocesser til at udvikle vores egen klimastrategi: "LEAP to Net Zero". Denne klimastrategi viser, hvordan vi som familievirksomhed med 13.000 medarbejdere tager vores ansvar for at lede en systemtransformation mod netto-nul-bygninger op.

Alle virksomheder skal blive en virksomhed, der tilbyder klimaløsninger. Det skal komme fra hjertet. Vi skal tage ansvar for fremtiden og være bevidste om, at vores nuværende levevis vil få indflydelse på de kommende generationer.

Max Viessmann CEO Viessmann Group

Vores klimamål for 2030 for at opnå netto-nul

Vi vil reducere de direkte emissioner fra vores aktiviteter med mindst 48 procent i absolutte tal (sammenlignet med 2019; Scope 1&2).

Vi vil reducere vores indirekte emissioner fra upstream- og downstream-processer med mindst 55 procent i forhold til niveauet af økonomisk aktivitet (sammenlignet med 2019; Scope 3).

"LEAP" er en ambitiøs plan for at tilpasse vores handlinger til de globale klimamål. Denne plan er baseret på fire søjler: Leap, Empower, Advocate og Partner ("LEAP"). Sammen med vores partnere ønsker vi at tage et "spring" mod dette mål om netto-nul-emissioner, både i vores egne aktiviteter og i de systemer, som vi er en del af.

"LEAP to Net Zero" er direkte forbundet med vores formål og påvirker hele vores virksomheds værdikæde. Som en del af vores klimastrategi har vi fastsat to specifikke, tidsbestemte klimamål for at opnå netto-nul-emissioner for vores egne aktiviteter. Vi er bevidste om vores rolle som partner, fortaler, arbejdsgiver og pioner i vores sektor og håber at kunne inspirere og motivere alle omkring os til at drive denne forandring sammen med os.

Klimaneutralitet kan kun opnås gennem samarbejde. Partnerskaber og fælles ansvar for de kommende generationers livsrum beriger os alle og åbner op for et væld af forskellige muligheder.

Professor Dr Martin Viessmann Formand for bestyrelsen

Vores globale klimastrategi er kun begyndelsen. For at realisere vores vision er vi nødt til at gå videre. Det næste skridt er, at vi skal arbejde på en holistisk bæredygtighedsstrategi for hele Viessmann-koncernen. Afbødning af klimaændringer er den vigtigste løftestang for bæredygtig udvikling, men vi er nødt til at se ud over klimaet. "At skabe livsrum for fremtidige generationer" betyder ikke kun at sikre en sund planet at leve på. Det betyder også at sikre sikkerhed, retfærdighed og et sundt liv for alle. Dette kræver, at vi ser på alle områder af vores virksomhed og vores aktiviteter inden for de systemer, som vi er en del af. Vi har netop indledt vores rejse. Vi ser nu frem til at blive pioner for systemændringer i byggesektoren og til at gå til det nye med den entusiasme og iværksætterånd, der er dybt forankret i vores virksomhedskultur.

Bedre sammen