Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Vores tilgang til bæredygtighed

Vi skaber leverum for kommende generationer

Vores tilgang til bæredygtighed kommer til udtryk i vores formål: at skabe leverum for fremtidige generationer. Vi har altid været dedikeret omkring at bidrage til positive ændringer, ved at fokusere på ægte innovation og klimaløsninger. Entusiasme og modet til at gå nye veje er en stor del af vores virksomhedskultur.

Vores klimastrategi har udviklet sig til net zero-fokusområdet i vores bæredygtighedsstrategi, som vi har offentliggjort i Viessmann Sustainability Report. Rapporten kan downloades fra Viessmann Climate Solutions hjemmeside.

Vores svar på klimaændringer

Med klimaændringernes presserende karakter og Viessmann-arven om at omfavne forandringer bliver det krystalklart: Vi kan og skal gøre mere for at skalere bæredygtige løsninger til opvarmning, ventilation og køling for alle. Vi kan og skal gøre mere for at gøre vores egen drift fremtidsegnet. Vi kan og skal gøre mere for at lede en systemtransformation mod net zero-bygninger. Og det er, hvad vi sigter mod at gøre gennem vores klimastrategi "LEAP to Net Zero." som vi udviklede baseret på videnskabelige rammer, såsom Greenhouse Gas Protocol og Science Based Targets Initiative.

I dag udgør vores bygningers energiforbrug op til 40 % af udledningen af drivhusgasser (GHG) globalt. Vores globale befolkning vokser hurtigt og når nu op på 8 milliarder mennesker, som efterspørger ressourcer i form af energi, materialer, vand, fødevarer og andre varer. Dette fører til stressede og udtømte naturlige systemer, mens stigende urbanisering og fremkomsten af store byer kræver, at der bygges og vedligeholdes flere ressourcer. Op til 2030 forventes 5,5 milliarder mennesker at bo i bymiljøer. Det står klart: Byggesektoren spiller en unægtelig vigtig rolle i at holde denne udvikling inden for planetariske grænser. Det er op til os alle i denne branche at realisere en systemtransformation. Og med vores Viessmann klimastrategi "LEAP to Net Zero" tog vi det første skridt.

Vores "LEAP" til net zero

"LEAP" er en ambitiøs plan for at tilpasse vores handlinger til de globale klimamål. Denne plan er baseret på fire søjler: Leap, Empower, Advocate og Partner ("LEAP"). Sammen med vores partnere og interessenter ønsker vi at tage et et kæmpe skridt  mod dette mål om net zero-emissioner, både i vores egne aktiviteter og i de systemer, som vi er en del af.

Videnskabsbaserede klimamål

Som en integreret del af vores klimastrategi har vi sat os to konkrete klimamål. Disse mål er blevet valideret af Science Based Targets Initiative (SBTi) for at sikre, at de er i overensstemmelse med klimavidenskaben for at stabilisere den globale opvarmning ved 1,5 °C. Vi har forpligtet os til, at vores Viessmann Climate Solutions-aktiviteter vil være netto nul i 2050. For at nå dertil er vores første klimamål at reducere emissionerne fra vores egen drift med minimum 48% i absolutte tal inden 2030 (Scope 1 og 2, sammenlignet med 2019-niveauer).