Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Kan solceller bruges til at køre en varmepumpe?

Anmod om gratis rådgivning
Solcelleanlæg på toppen af et tag i Odense, Danmark. Foto: © Shutterstock / Michele Ursi

Solceller og varmepumper er det perfekte par, når det kommer til vedvarende energi. På denne side forklarer vi hvorfor og hvor meget el du cirka skal regne med at generere med solceller, for at køre din varmepumpe 100% på solenergi.

Solceller og varmepumper

Interessen for at passe bedre på planeten stiger - også herhjemme i lille Danmark. Vi oplever flere og flere danskere, der vil optimere deres energiforbrug og skal eller vil investere i mere naturlige energi- og varmeløsninger. Nogle af måderne, hvorpå man som boligejer kan optimere energiforbruget er ved at forbedre isoleringen, så hjemmet selv holder bedre på varmen og ikke taber den som følge af mange større og mindre lækager i vægge, gulve eller loft.  Et andet tiltag som vi ser vinder mere indpas, er netop brugen af naturlige og energieffektive energi- og varmeløsninger, såsom varmepumper og solceller. Men vidste du at du faktisk kan kombinere solceller med en varmepumpe, så du ved hjælp af solenergi kan levere strøm til varmepumpen og dermed varme hjemmet op?

Varmepumper bruger elektrisk energi til at gøre den varme, der er lagret i jorden, vandet eller luften, tilgængelig. Ved at kombinere dem med et solcelleanlæg kan en betydelig del af den nødvendige elektricitet produceres fra solenergi. Det betyder større uafhængighed af energileverandører og lavere elomkostninger. Men det er ikke kun varmepumpen, der kan drives med solenergi. Selvforbrug er også muligt med husholdningsapparater, forbrugerelektronik og elektriske køretøjer. For at sikre en effektiv drift skal alle komponenter imidlertid være optimalt koordineret. Desuden er et eloplagringssystem en grundlæggende forudsætning for en optimal forsyning. Viessmann tilbyder tilsvarende systemløsninger, der kombinerer varmepumper med solcelleanlæg og muliggør innovativ energistyring.

Kan en varmepumpe køre på solenergi?

Med både et varmepumpesystem og solceller, kan du sikre dig at dit behov for varme og varmt vand opfyldes, og det samtidig med at det er en mere naturlig løsning. Der er stor sandsynlighed for, at solcellerne kan generere den strøm, som din varmepumpe har brug for, for at kunne producere den nødvendige varme til hjemmet. Det afhænger dog af størrelsen på solcellerne, hvorfor vi altid anbefaler at tale med en professionel rådgiver.

Der findes to forskellige typer af solenergi: solvarme og solceller.

Solvarme bruger varmen fra solen til at opvarme dit vand. I og med at vandet varmes op på den måde, så kan det mindske den energi som varmepumpen skal lægge i at varme vandet op ved brug af elektricitet. 

Solceller omdanner energien fra solen til strøm. Denne strøm kan bruges til at “nære” din varmepumpe, der så kan køre på strømmen fra solen, fremfor den fra elnettet.Generelt bliver solcellesystemer målt i kilowatt peak (kWp). Denne måleenhed refererer til mængden af energi, som produceres af solcellerne i timen, når solen er på sit stærkeste.

Det gennemsnitlige system er på 3-4 kWp og det repræsenterer det maksimale output, der kan produceres på en klar og solrig dag. Dette output kan være mindre, hvis det er overskyet eller ved tidlige morgener og aftener, hvor solen er svagest. Et 4 kWp system vil generere omkring 3.400 kWh elektricitet om året og vil fylde ca. 26 m2 på taget.

Solvarmesystem kan producere en stor del af elforbruget

En gennemsnitlig husstand i Danmark bruger ca. 4.000 kWh strøm om året, hvilket betyder, at et 4 kW solvarmesystem kan producere en stor del af elforbruget. Den resterende del skal bruges fra elnettet.

En varmepumpe bruger mere el end et oliefyr eller gasfyr. Selv en effektiv varmepumpe med en høj COP-værdi på 4, bruger omkring 3.000 kWh om året. Det betyder, at selvom solcellerne burde være i stand til at producere det meste, hvis ikke al den el du har brug for til at varme dit hjem og vand op, så er det usandsynligt at solcellerne kan generere strøm nok til både at kunne forsyne din varmepumpe og alle andre apparater i hjemmet, uden assistance fra elnettet.

Tager vi udgangspunkt i tallene ovenfor, så burde solcellerne kunne producere ca. 50% af den strøm, som husstanden bruger, hvor de resterende 50% ville skulle komme fra elnettet (eller fra andre vedvarende løsninger som f.eks. en lille vindmølle).

Det kan i sidste ende mindske din elregning markant, samtidig med at du både bliver mere selvforsynende og bidrager aktivt til at forbedre miljøet. Og med ViCare-app’en kan du bl.a. holde øje med dine solceller og din varmepumpe.

Solceller kan kombineres med en varmepumpe, og det kan producere en stor del af elforbruget.

Hvor mange solceller har jeg brug for til en varmepumpe?

Når det kommer til solceller, så gælder det, at jo flere du kan have plads til på taget, jo mere nytte får du af solen. Med for få solceller vil du have for lille en flade til at kunne absorbere solens varme og stråler og dermed mindske din mulighed for at dække husets forbrug af strøm til almindelig husholdning.  

Som nævnt ovenfor, hvis du vil bruge solceller til at køre din varmepumpe, vil solcelleanlægget skulle være mindst 26 m2, og det vil nok være en fordel med mere. Solceller kan variere i størrelse afhængigt af fabrikant, men de er større end du måske tror. På et hus ser de relativt små ud, men hver solcelle er ca. 1,6 meter høje gange 1 meter brede. De har en tykkelse på ca. 40 mm.

Solcellerne har brug for en stor overflade, for at de kan suge mest muligt sollys ind. Antallet af solceller du har brug for, afhænger af størrelsen på det system du ønsker og har behov for. Typisk skal der bruges 4 solceller pr. kWp. Derfor vil et 1 kW system skulle bruge 4 solceller, et 2 kW system 8 solceller, et 3 kW system 12 solceller og et 4 kW system 16 solceller. Den sidste estimeres til at skulle bruge en overflade på ca. 26 m2.

Husk at et 4 kW-system passer godt til en husstand på 3-4 personer. Med flere personer i husstanden får du muligvis brug for et 5 eller 6 kW system, som kan kræve op til 24 solceller og fylde op til 39 m2. Disse tal er bl.a. afhængige af størrelsen på dit tag, hvordan din bolig er placeret ift. sol og skygge, hvilket kan betyde, at du muligvis har bruge for flere eller færre for en optimal produktion.

Hvis du overvejer at få en varmepumpe installeret og vil bruge solvarme til at køre den, bør du få en kvalificeret installatør ud og kigge på dit hjem. De vil være i stand til at rådgive dig om, hvordan du kan gøre det endnu mere effektivt (fx. ved at forbedre isoleringen, udskifte til flerlags vinduer, osv.), så der skal bruges mindre el til at køre varmepumpen og erstatte den varme som går tabt.

De bør også være i stand til at fortælle dig, hvor varmepumpen kan stå og hvor mange solceller du har brug for.

Professionel rådgivning er essentiel for at sikre, at installationen går som den skal.

Viessmann - Bedre sammen

Kombinationen af Viessmann varmepumpe og solcelleanlæg

Anvendelse af vedvarende energi sparer ressourcer og reducerer emissioner. Men det er ikke kun fornuftigt med hensyn til klimabeskyttelse. Ved at anvende miljøvarme og solenergi kan graden af selvforsyning med energi øges. Stigende energipriser spiller således en mindre rolle. Det betyder større planlægningssikkerhed - også under eventuelle energikriser.

Kombinationen af Viessmann varmepumpe og solcelleanlæg skaber et optimalt grundlag for dette. Vitocal-varmepumper udvinder varmeenergi fra luften eller jorden. De forskellige designs og effektniveauer gør dem alsidige - både i nye og eksisterende bygninger. Tilføjelse af solceller til en Viessmann-varmepumpe kan eftermonteres eller planlægges direkte. Dette er særligt praktisk med et Vitovolt komplet system. Ud over modulerne omfatter solcellepakkerne også et monteringssystem og en inverter. Sidstnævnte konverterer den jævnstrøm, der produceres af solcelleanlægget, til vekselstrøm og gør den dermed brugbar i husholdningen. Supplerende komponenter som f.eks. lagring af elektricitet øger effektiviteten af det samlede system.

Innovativ energistyring til varmepumper og solcelleanlæg

Hvad er solcelleanlæggenes eludbytte, varmepumpens forbrug, selvforbrugskvote og selvforsyning? Viessmann tilbyder innovative løsninger til energistyring for at give et omfattende overblik og afdække optimeringspotentiale.

Styring og registrering af energistrømme via en platform

Systemet, der består af en varmepumpe med solceller og et eloplagringssystem, opnår maksimal effektivitet gennem Viessmann One Base. Den nye platform forbinder Viessmann-systemer med eksisterende Smart Home-applikationer for at skabe en enkelt klima- og energiløsning, som nemt kan udvides - f.eks. med en wallbox til opladning af en elbil. Alle digitale Viessmann-tjenester kan også integreres i One Base. Varmepumpen og solcelleanlægget samt andre komponenter styres via ViCare-appen ved hjælp af en smartphone eller stemmestyring. 

Planlæg en varmepumpe med solceller korrekt

Hvis du ønsker at drive en varmepumpe med solceller, skal begge komponenter koordineres med hinanden og med individuelle forhold. Udformningen af solcelleanlægget spiller en central rolle. Den bestemmer udbyttet og har dermed indflydelse på, hvor godt varmepumpen forsynes med solenergi - også om vinteren. Vores erfarne partnere er pålidelige kontaktpersoner, når det drejer sig om at designe et solcelleanlæg med en varmepumpe. Med deres ekspertise giver de også oplysninger om mulige og nødvendige foranstaltninger for at skabe alle forudsætninger for det nye energisystem. Dette kan være særlig vigtigt, hvis en varmepumpe med solceller skal installeres i en gammel bygning.

Produktsortiment

Viessmann tilbyder systemløsninger bestående af varmepumper, solceller og eloplagring til eksisterende og nye bygninger. Takket være det brede udvalg af varianter og udgangsklasser er løsningerne velegnede til både enfamiliehuse og større bygninger samt til industrielle, kommercielle og kommunale applikationer. 

Hvorfor kan jeg stole på min Vitocal-varmepumpe?