Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Montering af varmepumpe

Anmod om rådgivning nu
Foto: Shutterstock / Speedkingz

Er det svært at montere en varmepumpe?

Er du i tvivl om, hvad det kræver at få monteret en varmepumpe og hvor omfattende arbejdet er? Så skal du læse med her. Vi forklarer hvad det kræver, forskellene på montering af en luft til vand varmepumpe og en jordvarmepumpe, og så giver vi dig nogle huskeregler ift. placering.

Montering og installation af varmepumpe

Enhver form for montering af et centralvarmesystem kan være omstændigt og rodet. Det bliver det, fordi rørene oftest er gemt væk steder, hvor det kan være svært at komme til, fx. under gulvet eller i væggene. Men så snart dit varmesystem er monteret, bør der ikke være behov for at tilgå rørene igen. Radiatorer eller et fyr kan udskiftes uden at det kræver alt for meget. Men gælder det også for varmepumper?

Varmepumper fungerer på en helt anden måde end et gasfyr eller oliefyr, men heldigvis bør det eksisterende rørarbejde være tilstrækkeligt, for at varmesystemet kan opvarme vandet og pumpe det ud i radiatorerne eller gulvvarme. Men selve varmepumpen skal selvfølgelig monteres og måden det gøres på afhænger af, hvilken type varmepumpe du vælger.

Hvilken varmepumpe er nemmest at montere?

Der er to overordnede typer af varmepumper: luftkilde og jordkilde. En luft til vand varmepumpe henter energien fra udeluften, hvor en jordvarmepumpe henter energien fra jorden.

Montering af luft til vand varmepumpe

Af disse to typer er luft til vand varmepumpen den nemmeste at montere i et eksisterende hus. Det er fordi det ikke kræver nogle godkendelser af planlægning, før montering kan starte og systemet kan monteres i løbet af et par dage. Som nævnt tidligere, er der ikke behov for yderligere rørarbejde eller montering af radiatorer, med mindre installatøren støder ind i uforudsete problemer med rørarbejdet i dit hjem, som kræver handling.

Varmepumpen  har en udedel, som skal monteres udenfor din bolig. Det kan muligvis resultere i lidt rod, men det bør være minimalt.

Luft til vand varmepumpen den nemmeste at montere i et eksisterende hus. Det er fordi det ikke kræver nogle godkendelser af planlægning, før installationen kan starte og systemet kan monteres i løbet af et par dage. Foto: Shutterstock/Krasula

Montering af jordvarmepumpe

En jordvarmepumpe er sværere at montere, fordi rørerne skal nedgraves i jorden og det kræver et hvist størrelse areal at kunne gøre det. Derfor er det vigtigt, at du får inspiceret grunden/jordforholdene rundt om dit hjem, for at være sikker på at montering kan foregå. Hvis der ikke er nok plads, kan rørene nedsættes vertikalt i stedet for horisontalt, men for at din varmepumpe fungerer optimalt kan det blive nødvendigt at grave rørene ret langt ned.

Hvor dyb er en jordvarmepumpe?

Hvis rørarbejdet til din varmepumpe er monteret horisontalt, vil de være placeret omkring 1,2 meter under jordens overflade. Det er vigtigt at have in mente, at for at få monteret disse jordslanger kræver det en grund på 200-400 m2, afhængigt af størrelsen på varmepumpen og jordtypen.

Et vertikalt system går langt dybere, op til 150 m under jorden, hvilket gør denne model ideel til personer med mindre haver. Det gør dog også denne type jordvarme langt mere omfattende at montere.

Hvornår skal der graves borehuller for at montere en jordvarmepumpe?

Før at borehullerne kan udgraves skal der tages højde for visse forhold først. En jordundersøgelse bliver foretaget for at undersøge at jorden og omgivelserne er passende, samt om du har brug for at indhente planlægningstilladelse.

Når alt dette er bragt i orden kan rørarbejdet begynde. Dette bliver ofte udført før selve varmepumpen monteres og sættes op i dit hjem, da rørene skal tryktestes først.

Når borehullerne er udgravet og rørene monteret kan det hele kobles op til varmepumpen.

Varmepumper fungerer på en helt anden måde end et gasfyr eller oliefyr, men heldigvis bør det eksisterende rørarbejde være tilstrækkeligt, for at varmesystemet kan opvarme vandet og pumpe det ud i radiatorerne eller gulvvarme. Foto: Shutterstock / Marcel Derweduwen

Kan man montere en varmepumpe i nærheden af skel?

Før din luft til vand varmepumpe bliver monteret skal du undersøge lokale regler for placering ift. støjgener. Det er også værd at nævne, at varmepumpen skal placeres på sådan en måde, så den er mindst synlig fra vejen og den skal stå i stueplan. 

I Danmark er det kommunen du bor i, som fastlægger støjgrænsen til naboer, denne vil påvirke hvor langt væk fra skel din varmepumpe skal placeres. Det anbefales at undgå placeringer i nærheden af soveværelser og terrasser, og det gælder både for dig selv og din nabo.

Læs mere om støjniveauer og montering af en varmepumpe her