Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Montering af varmepumpe

Anmod om rådgivning nu
Foto: Shutterstock / Speedkingz

Er det svært at få installeret en varmepumpe?

Er du i tvivl om, hvad det kræver at få installeret en varmepumpe og hvor omfattende arbejdet er? Så skal du læse med her. Vi forklarer hvad det kræver, forskellene på installation af en luft/vand-varmepumpe og en jordvarmepumpe, og så giver vi dig nogle huskeregler ift. placering.

Montering af varmepumpe

Enhver form for installation af et centralvarmesystem kan være omstændigt og rodet. Det bliver det, fordi rørene oftest er gemt væk steder, hvor det kan være svært at komme til, fx. under gulvet eller i væggene. Men så snart dit varmesystem er installeret, bør der ikke være behov for at tilgå rørene igen. Radiatorer eller et fyr kan udskiftes uden at det kræver alt for meget. Men gælder det også for varmepumper?

Varmepumper fungerer på en helt anden måde end et gasfyr eller oliefyr, men heldigvis bør det eksisterende rørarbejde være tilstrækkeligt, for at varmesystemet kan opvarme vandet og pumpe det ud i radiatorerne eller gulvvarme. Men selve varmepumpen skal selvfølgelig installeres og måden det gøres på afhænger af, hvilken type varmepumpe du vælger.

Hvilken varmepumpe er nemmest at installere?

Der er to overordnede typer af varmepumper: luftkilde og jordkilde. En luft/vand-varmepumpe henter energien fra udeluften, hvor en jordvarmepumpe henter energien fra jorden.

Installation af luft/vand-varmepumpe

Af disse to typer er luft/vand-varmepumpen den nemmeste at installere i et eksisterende hus. Det er fordi det ikke kræver nogle godkendelser af planlægning, før installationen kan starte og systemet kan installeres i løbet af et par dage. Som nævnt tidligere, er der ikke behov for yderligere rørarbejde eller installation af radiatorer, med mindre installatøren støder ind i uforudsete problemer med rørarbejdet i dit hjem, som kræver handling.

Varmepumpen har en udedel, som skal installeres udenfor din bolig. Det kan muligvis resultere i lidt rod, men det bør være minimalt.

 

Luft/vand-varmepumpen den nemmeste at installere i et eksisterende hus. Det er fordi det ikke kræver nogle godkendelser af planlægning, før installationen kan starte og systemet kan installeres i løbet af et par dage. Foto: Shutterstock/Krasula

Installation af jordvarmepumpe

En jordvarmepumpe er sværere at installere, fordi rørerne skal nedgraves i jorden og det kræver et hvist størrelse areal at kunne gøre det. Derfor er det vigtigt, at du får inspiceret grunden/jordforholdene rundt om dit hjem, for at være sikker på at installationen kan foregå. Hvis der ikke er nok plads, kan rørene nedsættes vertikalt i stedet for horisontalt, men for at din varmepumpe fungerer optimalt kan det blive nødvendigt at grave rørene ret langt ned.

Hvor dyb er en jordvarmepumpe?

Hvis rørarbejdet til din varmepumpe er installeret horisontalt, vil de være placeret omkring 1,2 meter under jordens overflade. Det er vigtigt at have in mente, at for at få installeret disse jordslanger kræver det en grund på 200-400 m2, afhængigt af størrelsen på varmepumpen og jordtypen.

Et vertikalt system går langt dybere, op til 150 m under jorden, hvilket gør denne model ideel til personer med mindre haver. Det gør dog også denne type jordvarme langt mere omfattende at installere.

Hvornår skal der graves borehuller for at installere en jordvarmepumpe?

Før at borehullerne kan udgraves skal der tages højde for visse forhold først. En jordundersøgelse bliver foretaget for at undersøge at jorden og omgivelserne er passende, samt om du har brug for at indhente planlægningstilladelse.

Når alt dette er bragt i orden kan rørarbejdet begynde. Dette bliver ofte udført før selve varmepumpen installeres og sættes op i dit hjem, da rørene skal tryktestes først.

Når borehullerne er udgravet og rørene installeret kan det hele kobles op til varmepumpen.

Varmepumper fungerer på en helt anden måde end et gasfyr eller oliefyr, men heldigvis bør det eksisterende rørarbejde være tilstrækkeligt, for at varmesystemet kan opvarme vandet og pumpe det ud i radiatorerne eller gulvvarme. Foto: Shutterstock / Marcel Derweduwen

Kan man installere en varmepumpe i nærheden af skel?

Før din luft/vand-varmepumpe bliver monteret skal du undersøge lokale regler for placering ift. støjgener. Det er også værd at nævne, at varmepumpen skal placeres på sådan en måde, så den er mindst synlig fra vejen og den skal stå i stueplan. 

I Danmark er det kommunen du bor i, som fastlægger støjgrænsen til naboer, denne vil påvirke hvor langt væk fra skel din varmepumpe skal placeres. Det anbefales at undgå placeringer i nærheden af soveværelser og terrasser, og det gælder både for dig selv og din nabo.

Læs mere om støjniveauer og installation af en varmepumpe her