Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Jordkollektorer – funktion og fordele kort forklaret

Anmod om rådgivning nu

Jordkollektorer til jordvarmepumper er overfladiske geotermiske energisystemer, der installeres tæt på overfladen, og som udvinder varmeenergi fra jorden i en dybde på ca. én til to meter. De er velegnede til boligområder, hvor dybe boringer af juridiske årsager ikke er mulige.

Jordkollektorer udvinder geotermisk varme tæt på overfladen

Til varmegenvinding installeres jordkollektorer tæt på overfladen og under frostgrænsen i lighed med et gulvvarmesystem. Afhængigt af regionen vil denne grænse variere og vil påvirke jorddybden betydeligt. I praksis er de fleste jordkollektorer placeret horisontalt i 1,0 til 1,5 meter under jordoverfladen. De mest almindelige typer omfatter overfladekollektorer, grøftekollektorer, spiralkollektorer og kurvekollektorer. Afhængigt af typen af solfanger og installation kan udgravningen eller boringen nå op til fem meters dybde. Når rørene lægges, er det vigtigt at sikre, at de ligger med en vis afstand fra hinanden. Hvis de ikke er det, vil solfangerne nogle steder trække for meget varme ud af jorden, hvilket kan medføre, at området omkring dem fryser til.

Sådan fungerer jordkollektorer

Jordkollektorer består normalt af plastikrør med en diameter på to til fire centimeter. Diameteren på rørene afhænger både af jordbundsforholdene og installationsdybden og skal passe så godt som muligt til varmebehovet. En forkert udformning vil have en negativ indvirkning på den økonomiske effektivitet og bør undgås for enhver pris. Uanset typen cirkulerer der et saltvandsmedie i solfangerne, som optager varmeenergien fra jorden og overfører den til jordvarmepumpen.

I jordvarmepumpen overføres den udtrukne varme til et kølemiddel, som derefter fordamper. For at hæve den resulterende kølemiddeldamp til den ønskede temperatur og bruge den til centralvarme eller opvarmning af varmt brugsvand, komprimeres den ved hjælp af en kompressor. Du kan læse mere detaljeret om, hvordan denne proces fungerer, i artiklen Sådan fungerer jordvarmepumpen.

Jordkollektorer

Finde den rigtige jordkollektorer

Sammenlignet med jordsonder kræves der ingen tilladelse til installation af jordkollektorer, men blot en anmeldelse til de lokale myndigheder. For at finde de rigtige solfangere skal der tages hensyn til flere faktorer på forhånd. Det drejer sig bl.a. om installationsteknikken og jordens beskaffenhed.

I praksis installeres jordkollektorer ofte horisontalt og på samme måde som gulvvarme. Teknologien kræver dog et stort areal. Den plads, der skal være til rådighed, afhænger i høj grad af varmebehovet. Som tommelfingerregel gælder dog, at solfangerarealet bør være ca. halvanden til to gange så stort som det areal, der skal opvarmes. Hvis pladsen er begrænset, er der mulighed for lodret opsætning, f.eks. som en grøftekollektor eller som en jord-kurvekollektor. Det er vigtigt at tage hensyn til den maksimale dybde, da dette kan føre til et indgreb i grundvandet, hvis grundvandsspejlafstandene er lave.

Ved valget af de rigtige jordkollektorer spiller jordtypen også en afgørende rolle. Der skelnes mellem fugtig og tør jordbund, idet sidstnævnte giver betydeligt mere varmeenergi. Under alle omstændigheder skal man sørge for, at solfangerområdet aldrig bliver dækket eller endda overbygget. Hvis det sker, kan jorden ikke længere regenerere sig selv gennem sollys og varm regn. Resultatet: den vil levere mindre varme.

Fordele ved jordkollektorer til jordvarmepumper

Jordkollektorer anses for at være et godt alternativ til jordsonder, da der ikke skal indhentes en officiel tilladelse til idriftsættelse. De har også en række andre fordele. De vigtigste er:

Næsten konstant varme året rundt
Egnet til drift i monotilstand
Kan kombineres med solvarmeanlæg
Sikker og holdbar drift