Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Få mere at vide om alternativer til olieopvarmning

Anmod om rådgivning nu
Foto: Shutterstock

Mens olievarmeanlæg nu spiller en mindre rolle i nye bygninger, anvendes de stadig i mange eksisterende bygninger. Alligevel er der i dag flere grunde end nogensinde til at opvarme uden olie - selv bortset fra forpligtelsen til at udskifte olievarmeanlæg. Ved at undvære dette fossile brændstof reduceres CO2-emissionerne og i tider med stigende oliepriser også varmeudgifterne. Men hvilke alternativer er der til olieopvarmning, og hvad skal man overveje, når man vælger? Vores vejledning hjælper dig med at finde den rigtige løsning.

Udskift olieopvarmning med en varmepumpe og opvarm med miljøvarme

Opvarmning med miljøvarme er et godt alternativ til olieopvarmning, hvis du ønsker at blive uafhængig af fossile brændstoffer og reducere CO2-udledningen ved opvarmning. Det skyldes, at varmepumper bruger den varmeenergi, der er lagret i luften, jorden eller grundvandet, til at opvarme rum og varmt vand. Dette er muligt ved hjælp af en teknisk proces, der hæver temperaturen af den omgivende varme og overfører den til varmesystemet. Der er brug for elektricitet for at varmepumpen kan fungere. 75 % af varmeproduktionen er imidlertid baseret på miljøenergi. Kun 25 procent af den energi, der er nødvendig til drevet, er elbaseret. Og også her er der et besparelsespotentiale. De, der omlægger deres olieopvarmning og vælger en varmepumpe i kombination med solceller, kan selv producere en stor del af den nødvendige elektricitet.

Særligt effektiv i nye bygninger og i renoverede bygninger

Giver en varmepumpe i stedet for olieopvarmning virkelig mere effektivitet? For at varmepumpen kan arbejde energieffektivt, skal temperaturen på opvarmningsvandet være lav, når det kommer ind i radiatoren. Det skyldes, at jo større temperaturforskellen er mellem denne såkaldte fremløbstemperatur og den omgivende varmekilde, jo mere energi og dermed elektricitet er der brug for til at generere varme. Optimale betingelser skabes ved god isolering og radiatorer med stort areal. Mens der kan tages højde for dette på forhånd i nye bygninger og renoveringsprojekter, er forholdene i ældre bygninger ikke altid givet på forhånd. Men også her er der en løsning.

Hybridløsninger i urenoverede bygninger

Hvis boligejere i urenoverede gamle bygninger stadig gerne vil erstatte deres olieopvarmning med en varmepumpe, er en hybridløsning en mulighed. Varmepumpen understøttes derefter af en konventionel varmeproducent på særligt kolde dage. På den måde reducerer du behovet for fossile brændstoffer og dermed også din afhængighed af dem. En uddannet varmeinstallatør vil undersøge forholdene på stedet og rådgive dig individuelt om dine muligheder for et nyt varmesystem i en gammel bygning. Han vil også give oplysninger om innovative systemer som f.eks. den nye Vitocal. Denne varmepumpe er specielt designet til brug i eksisterende bygninger.  

Få mere at vide om den nyeste generation af Viessmann-varmepumper:  

Info om varmepumpen  

  • Opvarmning med gratis varmeenergi fra luft, vand eller jord
  • Elektricitet er nødvendig til energiproduktion (kombination med solceller mulig)
  • Effektiv drift med passende renovering og ledsageforanstaltninger
  • Omkostningerne varierer afhængigt af den miljømæssige varmekilde

Gas som et alternativ til olieopvarmning

I forbindelse med moderniseringen af opvarmningssystemer var gasvarme med kondenseringsteknologi længe et populært alternativ til olievarme. En af grundene var de forholdsvis lave anskaffelsesomkostninger og den gennemprøvede teknologi. I lyset af klimaudfordringer og stigende brændstofpriser giver gaskondensationskedler i stigende grad plads til vedvarende alternativer - og det er helt berettiget. Gashybridvarme kan dog være et godt mellemtrin på vejen til disse. Blandt andet følgende kombinationer er mulige:

  • Gaskondenserende kedel + varmepumpe
  • Gaskondenserende kedel + kraftvarmeanlæg
  • Gaskondenserende kedel + solvarmeanlæg

Moderne kontrolsystemer sikrer effektiv drift. Med Viessmann Energy Manager Hybrid Pro Contro kan du f.eks. vælge en særlig omkostningsbesparende eller økologisk drift. Kondensationsteknologi anvendes f.eks. nogle gange som backup til centralvarme, når den vedvarende varmegenerator ikke fungerer effektivt.