Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Det europæiske energisparemærke til varmeprodukter

Foto: Shutterstock / NicoElNino

Energimærke til varmesystemer skal give større gennemsigtighed ved energiforbrug

Køleskabe, TV og vaskemaskiner har længe været forsynet med et energisparemærke. Fra 2015 er dette også påbudt for varmeteknik. Både enkelte komponenter - varmeprodukter samt varmtvandsbeholder - samt komplette varmeanlæg bliver i fremtiden mærket med energisparemærker.

Mærkning af energiteknik ved hjælp af energisparemærke er baseret på retningslinjer og forordninger fra EU. Det vil sige, at mærkningen er reguleret ens i Europa, og at beregningen sker på basis af procedurer, der er definerede af EU-kommissionen. Dette giver dig et sammenligningsgrundlag, og er således en hjælp ved køb eller modernisering af et varmeanlæg.

Alt på et sted: Afstemte varmesystemer til bedre effektivitet

Energimærker er en god hjælp til at orientere sig. Det kan dog være en fordel, ikke udelukkende at tage beslutning om køb af nyt varmeprodukt på basis af energimærket. Dette da varmeanlæg er komplekse systemer, hvis effektivitet ikke kun påvirkes af det enkelte produkt, men også af de mange komponenter.

 

Produktlabels og deres energiklasser

Varmesystemets enkelte komponenter får et produktlabel. For varmeprodukter er den bedste energiklasse A++, og den laveste er G. På varmtvandsbeholdere går skalaen fra A til G. Kombiprodukter, som kan bruges til både rumopvarmning og opvarmning af brugsvand, viser separat klassifisering for begge andvendelsesmugligheder.

Produktlabel og kombilabel

Varmesystemer består af flere   komponenter, og alle har indflydelse på hele anlæggets effektivitet. Derfor bliver produktlabels suppleret med kombilabels. Den kendetegner hele anlæggets energieffektivitet. Således kan f.eks et smart home system forbedre et anlægs effektivitet.

Er alle komponenter afstemt perfekt efter hinanden, udviser kombilabelen hyppigt en bedre energieffektivitet end de enkelte produktlabels. Det er først kombilabelen, der giver oplysning om, hvor effektivt et varmeanlæg virkelig er.

Hurtig ErP-beregning til Viessmann Partnere

Med den obligatoriske mærkning, er specialhandlen desuden forpligtet til at klassificere ethvert nyt system med et ErP-mærke (Energi-relateret produkt). I de fleste tilfælde er der tale om en sammensat etiket, da der udover kedlen også skal tages hensyn til yderligere komponenter som vandbeholdere, solcelleanlæg osv.

Med Viessmann ErP-beregningssoftwaren kan du oprette etiketten  hurtigt og nemt online via vores PartnerPortal.