Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Varmepumpe: alt hvad du behøver at vide

Anmod om rådgivning nu

Hvad er en varmepumpe?

 

En varmepumpe virker meget som et køleskab - bare omvendt. I stedet for at der bliver ført energi ud af køleskabet, bliver der ført energi ind i en bygning. Dette sker gennem et lukket kredsløb der starter med at udedelen af en varmepumpe opsamler energi fra dens omgivelser og varmer et kølemiddel op til kogepunktet. Dampen fra kølemiddlet bliver derefter ført ind i en kompressor, hvor trykket hæves. Når trykket hæves på denne måde, stiger temperaturen, og den varme gas løber nu ind i indedelen og varmen afgives gennem et vandbåret system. Grundet afkølingen bliver gassen nu igen til væske og bliver sendt ud til udedelen igen, og processen starter forfra.

Varmepumper er det bedste valg, når det handler om at kombinere energibesparelser og naturlig varmeforsyning. For den energi, som en varmepumpe bruger, stiller miljøet ubegrænset og gratis til rådighed. Det fulde opvarmningssystem bruger kun en lille andel strøm til drift og pumpe for at gøre denne energi anvendelig. En varmepumpe gør én uafhængig af fossile brændstoffer og gør, at man kan bidrage aktivt til reducering af CO2-udslip.

Varmepumpe: oversigt over fordelene

Effektiv udnyttelse af den frit tilgængelige energi fra jorden, luften eller solen
Større uafhængighed af fossile brændstoffer som olie og gas
Bidrag til reduktion af CO₂-emissioner
Kombinationen med en mekanisk ventilationsenhed bidrager til at skabe et komplet klimaanlæg

Produkter

Avancerede og individuelle løsninger med varmepumper fra Viessmann

Varmepumper tilbyder yderligere fordele. Den nye Viessmann  Vitocal-varmepumpe udeenhed er f.eks. kendetegnet ved en særlig lydsvag drift takket være det avancerede akustiske design. Desuden har de fleste varmepumper fra Viessmann funktionerne aktiv og naturlig køling. Ud over deres klassiske anvendelse som varmeproducenter på kolde dage kan de også skabe et behageligt rumklima om sommeren ved at bringe forfriskende kølig luft ind i huset. Hvordan denne funktion fungerer i detaljer er forklaret i afsnittet Naturlig og aktiv køling.

Viessmanns omfattende produktprogram tilbyder den rigtige varmepumpe til ethvert behov. Allerede i projekteringsfasen kan der tages hensyn til de bygningsmæssige og geologiske forhold samt personlige præferencer med hensyn til varmebehov. Ud over at varmepumpen effektivt kan køre alene kan den også drives sammen med solvarmeanlæg og sammen med et eksisterende olie- eller gasvarmeanlæg i et sammenarbejdende system. Dette gør det muligt at skræddersy din løsning ud fra dine behov.

Forskellige opvarmningssystemer kræver forskellige temperaturer. Opvarmning med radiatorer kræver f.eks. temperaturer på op til 70 grader Celsius. Gulvvarme derimod klarer sig med en fremløbstemperatur på blot 35 grader Celsius. For at sikre den mest økonomiske drift af et opvarmningssystem med en varmepumpe er det samlede opvarmningssystem vigtigt. Varmepumper kan forsyne både gulvvarme og radiatorer med tilstrækkelig varme. Det gør dem velegnede til både modernisering af ældre bygninger og til nybyggeri.

Hvorfor kan jeg stole på min Vitocal-varmepumpe?

Opvarmning efter køleskabsprincippet

Varmepumpen fungerer efter et enkelt princip og er utrolig effektiv. Kort sagt fungerer den som et køleskab - bare omvendt. Mens et køleskab leder varmen udad, tager varmepumperne energi fra jorden eller luften og overfører den via varmeanlægget til boligen.

Kølemiddelkredsløbet i varmepumper kort forklaret

Udformningen af kølekredsløbet er afgørende for effektiviteten af en varmepumpe. Viessmann anvender de mest avancerede komponenter til dette formål. De er kendetegnet ved lydsvag drift, lave vibrationer og en ekstremt lang levetid. For at generere varme udvindes varmeenergi fra omgivelserne og bruges til at fordampe et kølemiddel, der koger ved en lav temperatur. Den elektrisk drevne kompressor komprimerer den gas, der herved opstår, og hæver den til et højere temperaturniveau. En varmeveksler overfører energien fra den opvarmede gas til varmekredsløbet. Kølemidlet, som stadig er under tryk, kondenserer igen og ekspanderes i en ekspansionsventil. Temperaturen falder kraftigt i denne proces. Derefter starter kredsløbet, og dermed opvarmningen med varmepumpe, igen.

Du kan læse mere detaljeret om, hvordan denne proces fungerer, i afsnittet Sådan fungerer varmepumpen. Du finder også en oversigt over en varmepumpes strømbehov og tips til, hvordan du kan reducere eludgifterne.

Generationer af Viessmann varmepumper siden 1978 til 2022

Generation I

Med uret fra øverst til venstre til nederst til højre: varmepumpe L08, varmepumpe L02, varmepumpe WWK-02, Vitocal 300 (type BW).

Generation II

Med uret fra øverst til venstre til nederst til højre: Vitocal 300 (type WW), Vitotres, Vitocal 350, Vitocal 350, Vitocal 350 med Vitocell 100.

Generation III

Med uret fra øverst til venstre til nederst til højre: Vitocal 300-G, Vitocal 200-S, Vitocal 300-A, Vitocal 200-A.

Seneste generation

Vitocal 250-A: Luft/vand-varmepumpe af høj kvalitet i monoblokdesign med en fremløbstemperatur på op til 70 °C, specielt til modernisering. Effektområde: 7,3 til 8,1 kW (til A7/W35). Med One Base (E3) styringsgeneration. Udendørs enhed i Vitographit.

Varmepumpetyperne er forskellige alt efter energikilden

Varmepumper bruger miljøenergi til at opvarme rum og vand. Dette kræver, at der anvendes forskellige energikilder. Hvilken varmekilde der i hvert enkelt tilfælde er den bedste til varmepumpen, afhænger af de lokale forhold og varmebehovet. Viessmann-varmepumper har været på markedet siden 1970'erne og anvender forskellige energikilder:

  • Luft
  • Jord
  • Vand

Boligejere og modernisatorer har et bredt udvalg af varmepumper fra Viessmann med modeller, der passer til alle varmekilder og behov. Med den rigtige teknologi fra Viessmann kan du holde dine varmeudgifter nede fra dag ét og reducere belastningen på miljøet. 

Varme fra luften

Luft er tilgængelig overalt, og den er gratis. Desuden indeholder luften altid varme - også selv om det føles koldt udenfor. Den nedre, fysiske temperaturgrænse er -273,15 grader Celsius. Det betyder, at enhver temperatur over denne grænse stadig indeholder varmeenergi, som kan udnyttes. Selv om det teoretisk set er muligt, kan der kun opnås økonomisk drift med en luft til vand varmepumpe ned til ca. -20 grader Celsius. For detaljerede oplysninger om, hvordan denne varmepumpe fungerer, se: Sådan fungerer luft til vand varmepumpen.

  1. Vitocal varmepumpe
  2. Varmtvandsbeholder
  3. Bufferbeholder til opvarmningsvand

Varme fra jorden

Der ligger en enorm mængde energi i jorden, og den er næsten uudtømmelig. Denne varmekilde kan prale af relativt høje og konstante temperaturer. Fra en dybde på ca. 10 meter forbliver disse temperaturer relativt høje, selv om vinteren. Med stigende dybde stiger temperaturen og dermed mængden af varmeenergi. Ved hjælp af en jordvarmepumpe kan en brøkdel af denne energi anvendes til centralvarme og varmt brugsvand.

Der er to almindelige metoder til at tilvejebringe varme til varmepumpen. Jordkollektorer som f.eks. overflade- og grøftekollektorer eller energiabsorberende måtter lægges tæt på overfladen og absorberer varmeenergi over deres store flader for derefter at overføre den til varmepumpen. Jordsonder derimod er sænket lodret eller skråt ned i jorden og udvinder varmeenergi fra en dybde på 40-100 meter. De kræver derfor mindre plads end jordvarmekollektorer.

Sammenlignet med luft til vand varmepumper opnår jordvarmepumper generelt højere virkningsgrader, uanset hvilken metode der anvendes til varmeudvinding. På den anden side er planlægningsindsatsen større på grund af det store pladsbehov eller den officielle godkendelse. For yderligere oplysninger om denne varmekilde henvises til afsnittet Sådan fungerer jordvarmepumpen.

  1. Vitocal varmepumpe
  2. Varmtvandsbeholder
  3. Bufferbeholder til opvarmningsvand

Varmepumper er ikke kun af interesse for ejere af fritliggende huse og lejlighedsbygninger. Også erhvervsvirksomheder, lokale myndigheder og industrien er afhængige af denne effektive og rene teknologi. Der anvendes højeffektive systemer, der er udviklet til permanent høje krav og tilbyder en bred vifte af ydelser. De store varmepumper dækker ydelsesområder fra 50 til 600 kW og kan også klare høje fremløbstemperaturer på op til 90 grader Celsius. Ud over jorden kan også grundvand og luftudvinding anvendes som varmekilde. Især i industrien kan spildvarme også bruges som energileverandør. Under alle omstændigheder udnytter store varmepumper gratis energikilder i videst muligt omfang. Store varmepumper er endnu mere effektive, når de anvendes i kombination med et isenergilager, hvorved de kombinerer styrkerne fra forskellige varmekilder. I lighed med de fleste varmepumper i det mindre ydelsessegment kan mange store varmepumper også anvendes til køleformål. For mere detaljerede oplysninger henvises til afsnittet store varmepumper.

Eftermontering af store varmepumper i et system med dobbelt driftstilstand

I modsætning til hvad mange tror, anvendes varmepumper ikke kun i nybyggerier i industri-, handels- eller kommunale sektorer. Systemejere kan også bruge dem i moderniseringsprojekter. Det skyldes, at en stor varmepumpe kan kombineres perfekt med eksisterende varmeanlæg. Således kan traditionelle olie- eller gasvarmeanlæg suppleres med en varmepumpe. Varmepumpen anvendes til at overtage grundbelastningen af varmt brugsvand og varmeenergi. I tilfælde af spidsbelastning kan enten gas- eller oliekedlen derefter tændes for at dække behovet. Denne form for opvarmningssystem i industrielle omgivelser sænker ikke kun opvarmningsomkostningerne effektivt, men reducerer også CO₂-emissionerne og er derfor absolut positiv i forbindelse med energieffektivitet.

En omfattende forberedelses- og planlægningsfase er vigtig

Der findes et bredt udvalg af varmepumper til erhvervsmæssig og kommunal brug. Hvert enkelt tilfælde stiller individuelle krav. For at finde den rigtige varmepumpe til den pågældende sag anbefaler vi en omfattende forberedelses- og planlægningsfase. Vores kompetente Viessmann-partnere står klar til at hjælpe dig.

Kaskade af Viessmann Vitocal 300-G-Pro varmepumper.

Præstationskoefficient COP og varmepumpe - hvad betyder det?

Opvarmning med varmepumper betyder, at man stoler på gennemprøvet teknologi. Det skyldes, at alle apparater er udstyret med nøje afstemte komponenter og en høj COP. COP (coefficient of performance) er et øjebliksbillede af forholdet mellem den producerede nyttevarme og den anvendte drivenergi.

Ved udformningen af et system er det imidlertid vigtigt at tage hensyn til den forventede drift over et helt år. For at gøre dette beregnes den leverede varmemængde i forhold til varmepumpesystemets samlede elforbrug, idet der tages hensyn til strømmen til pumper, styreenheder osv. Resultatet kaldes sæsonpræstationsfaktoren eller SPF.

Enkelt sagt er COP en vigtig karakteristisk værdi for varmepumper. Jo højere denne koefficient er, jo mere effektivt arbejder varmepumpen. Du kan finde ud af, hvilke andre faktorer der sikrer en sikker og økonomisk drift i afsnittet Køb af varmepumpe.

Luft til vand varmepumper: Vitocal 250-A & 252-A

Varmepumpe giver et stort besparelsespotentiale

Varmepumper bidrager til en forsigtig tilgang til miljøet. Samtidig giver de mulighed for at reducere omkostningerne. De følgende tabeller illustrerer besparelsespotentialet.  

TeknologiGasbesparelserCO₂-besparelser/årBesparelser i energiomkostninger/år
Luft til vand varmepumpe Vitocal 250-A*100 %35 %DKK 14,132
Luft til vand varmepumpe Vitocal 250-A + energilagring*100 %100 %DKK  33,026
Gaskondenserende kedel + hybridvarmepumpe Vitocal 250-SH*86 %34 %DKK  12,719

* De angivne værdier er fastsat ved simuleringer under forudsætning af standard husstandsprofiler for Potsdam-området. Enfamiliehus med 4-personers husstand (eksisterende med gaskedel), 150 kvadratmeter boligareal og et gasforbrug på 2500 kubikmeter. Afrundede forbrugsudgifter ved hjælp af standardværdier (EID). Energipriserne fra det statistiske forbundskontor blev anvendt til beregning af den økonomiske effektivitet. Investeringsomkostninger: Viessmann bruttolistepris plus gennemsnitlige installationsomkostninger i hele landet (kan variere individuelt).

Bemærk: Vores beregninger er teoretiske eksempler baseret på forskellige forudsætninger og afhænger af visse generelle betingelser. Vi påtager os intet ansvar for, at de er korrekte og kan overføres til faktiske systemer. De faktiske omkostninger og mulige besparelser kan afvige og skal beregnes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af de specifikke forhold på den pågældende lokalitet og de generelle forhold dér.

Yderligere info om varmepumper

Opvarmning med luftbåren og geotermisk energi - den bedst mulige udnyttelse af vedvarende energikilder. I brochurene nedenfor finder du detaljerede oplysninger om naturlig varmeproduktion ved hjælp af varmepumper fra Viessmann. Den indeholder en oversigt over alle aktuelle varmepumper og deres vigtigste tekniske data samt en masse nyttige oplysninger om tilbehør, service, tilskud og finansieringsmuligheder.

Brochurer