Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Vedligeholdelse af varmeanlæg: fordele, intervaller, omkostninger

Anmod om rådgivning nu

En problemfri drift af et Viessmann-varmesystem er alfa og omega. Det er den eneste måde at sikre, at komponenterne interagerer optimalt, hvilket øger systemets effektivitet. Afhængigt af typen af varmeanlæg betyder det også, at der bruges færre ressourcer. Desuden kan du på denne måde spare på varmeudgifterne. Det er dog ikke ualmindeligt, at vedligeholdelsen af varmeanlæg bliver forsømt. Vi forklarer, hvordan vedligeholdelse af varmeanlæg fungerer, giver oplysninger om emnet omkostninger, og hvad du absolut skal være opmærksom på, hvis du vil have udført vedligeholdelse på et Viessmann-varmeanlæg.

Hvorfor du bør få dit Viessmann-varmeanlæg serviceret

Grundlæggende består vedligeholdelse af dit varmesystem af to komponenter - en inspektion og selve serviceringen. Begge trin udføres af en af vores kvalificerede handelspartnere. Først og fremmest vil de fastslå varmeanlæggets aktuelle tilstand. Derefter udleder de handlemuligheder ud fra resultaterne. Ved vedligeholdelsesarbejdet sikres den tilsigtede tilstand af Viessmann-varmeanlægget.

Eventuelt skal enkelte komponenter udskiftes. Dette kaldes korrigerende vedligeholdelse, som genopretter den tilsigtede tilstand. Når inspektionen og det korrigerende vedligeholdelsesarbejde er udført, får du også en vedligeholdelsesrapport for dit Viessmann-varmeanlæg. Alle de udførte arbejder er anført i den.

Du kan finde oplysninger om en fejl i dit Viessmann-varmeanlæg i vejledningen Hvad skal du gøre i tilfælde af en fejl?

Hvad kontrolleres, når dit varmesystem bliver serviceret?

Når dit varmesystem bliver serviceret, spiller følgende aspekter også en rolle ud over at kontrollere den aktuelle tilstand:

 • Kontrol af alle tilslutninger på siderne for opvarmningsvand og varmt brugsvand for utætheder
 • Måling af statisk tryk og forsyningstryk
 • Kontrol af brænderpakning og brændergaze
 • Kontrol og justering af tænd- og ioniseringselektroden
 • Rengøring af varmeveksleren
 • Kontrol af kondensatafløbet og rensning af afløbsrøret
 • Kontrol af neutraliseringsanlægget (hvis det er til stede)
 • Kontrol af ekspansionsbeholder og systemtryk
 • Kontrol af sikkerhedsventilens funktion
 • Kontrol af, at de elektriske forbindelser sidder fast
 • Kontrol af forbrændingskvaliteten
 • Kontrol af røgsystemet for uhindret gennemstrømning og tæthed
 • Varmtvandsforsyning, herunder temperaturindstilling, tæthed og generel korrekt funktion
 • Varmesystemets pumper, f.eks. opvarmningskredsløb, flaskeopladning og cirkulationspumper til varmt brugsvand, fungerer og er korrekt indstillet

De enkelte faktorer kan variere afhængigt af varmeanlæggets type og model. F.eks. spiller helt andre faktorer en rolle med en varmepumpe eller en brændselscelle end med en gaskondenserende kedel eller en klassisk oliekedel. Grundlæggende er det sidste skridt, at installatøren ringer op og nulstiller serviceindikatoren.

Årsager til vedligeholdelse af opvarmning

 1. Undgå høje varmeudgifter på grund af forurening
 2. Sikring af beboernes sikkerhed
 3. Forlængelse af systemets levetid
 4. Bevare energikvaliteten
 5. Bevare garantien (for nye systemer)
 6. Undgå miljøskadelige udstødningsgasser fra urensede systemer 
 7.  Forebyggelse af pludselige varmefejl
 8. Sikre, at forsikringen dækker omkostningerne ved følgeskader

Lovkrav til vedligeholdelse af varmeanlæg

EU-direktiverne indeholder bestemmelser om regelmæssig kontrol. Ansvaret for dette ligger hos ejeren af systemet. Dette er fastsat i GEG. Der henvises især til afsnit 11, som omhandler opretholdelse af den energimæssige kvalitet. Her står der, at komponenter, der har en væsentlig indflydelse på systemets effektivitet, skal vedligeholdes regelmæssigt. Der er dog ikke angivet tidsintervaller eller præcise datoer.

Varmeanlæg serviceres regelmæssigt

Et varmesystem kører på fuld belastning i tre til fem måneder om året. Derfor bør der regelmæssigt foretages vedligeholdelse af varmeanlægget. Der er dog ikke noget lovbestemt tidskrav. Under alle omstændigheder er sommeren et godt tidspunkt for service af et Viessmann-varmeanlæg. Hvis det allerede er permanent varmt meget tidligt, er det sene forår også et godt tidspunkt. Under alle omstændigheder bør du få varmeanlægget serviceret inden starten af den næste varmesæson.

 

Hvilke omkostninger kan du forvente til vedligeholdelse af varmeanlæg?

Vedligeholdelse af varmeanlæg medfører omkostninger. Men der er ingen enhedspriser og faste priser. Det skyldes, at omkostningerne afhænger af en række forskellige faktorer som f.eks.

 • opvarmningstype
 • omfanget af arbejdet
 • lokale forhold
 • passende indstillinger
 •  reservedele eller udskiftning af sliddele, hvis det er nødvendigt

Især opfølgningsydelser i forbindelse med vedligeholdelse af varmeanlæg kan ikke dækkes af et fast gebyr. I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt at lade en installatør udskifte sliddele i forbindelse med vedligeholdelsen. Alle disse ekstra ydelser tæller med i vedligeholdelsen af varmeanlægget og er derfor afgørende for prisen. På grund af denne kompleksitet er det ikke muligt at angive faste priser for vedligeholdelse af varmeanlæg her; omkostningerne kan kun fastsættes individuelt.

Vedligeholdelseskontrakt: Fordelene taler for sig selv

En individuelt udformet vedligeholdelseskontrakt for varmeanlægget kan spare omkostninger. Vores handelspartnere giver dig mere fordelagtige vilkår for regelmæssig vedligeholdelse. Med en langsigtet aftale kan både du og vores lokale installatører nemmere beregne omkostningerne. Vi beskriver, hvordan du finder den rigtige installatør for dig i artiklen Find en installatør.

Du behøver ikke at sammenligne tilbud eller genforhandle serviceydelser hvert år. En anden fordel for dig, når du indgår en vedligeholdelsesaftale med en af vores specialiserede partnere, er, at du aldrig mere glemmer servicedatoen.

Endelig kan du specificere tilpassede tjenester i en sådan kontrakt. På denne måde får du en pakke, der er skræddersyet til dine behov.

Indholdet af en vedligeholdelseskontrakt: Hvad du skal være opmærksom på

Når du forhandler en kontrakt om regelmæssig vedligeholdelse af et Viessmann-varmeanlæg, bør du være opmærksom på følgende punkter:

 • ydelser, der skal udføres, herunder beskrivelse
 • omkostninger, herunder arbejde på helligdage og i weekender samt rejse til og fra stedet
 • tidsramme og vedligeholdelsesinterval
 • kontraktperiode og opsigelsesfrist
 • klart formuleret ansvarsovertagelse
 • omkostninger og betingelser i forbindelse med nødsituationer og ulykker
 • Eventuelt kan du også aftale en tidsfrist for udbedring af fejl med installatøren.