Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Varmepumpe med solvarme for større effektivitet

Anmod om rådgivning nu
Foto: © MAXSHOT.PL / Shutterstock.com

Øg effektiviteten og reducer varmeudgifterne: Kombiner en varmepumpe og solvarme fra Viessmann, og du kan opnå begge dele. For så kan du bruge gratis solvarme til opvarmning og varmt vand, så længe solen skinner. Hvis den energirige stråling ikke er tilstrækkelig, træder det miljømæssige varmesystem til og stiller gratis energi fra jorden, luften eller grundvandet til rådighed til opvarmning. Find ud af, hvorfor et sådant system er værd at bruge, og hvilke muligheder der er for at kombinere solcelleanlæg og varmepumpe.

Hybridvarmesystem reducerer dit elforbrug

Mens varmepumper bruger miljøvarme med elektricitet til opvarmning, fungerer solvarmeanlæg næsten helt uden forbrugsudgifter. Dette er muligt takket være gratis stråling fra solen. Solfangere omdanner denne til varmeenergi, inden solvæsken transporterer varmen til lagertanken i huset. Med den rette udformning kan en varmepumpe med solvarme fra Viessmann næsten helt aflastes om sommeren. Resten af året sikrer solvarmen i mellemtiden en større effektivitet. Vitosol 200-FM fladekollektorer eller Vitosol 200-T  vakuumrørskollektorer omdanner en stor del af den indfaldende stråling til brugbar varme.

Kombination af varmepumpe og solvarme

Hvis du ønsker at kombinere varmepumpe og solcelleanlæg, er der forskellige muligheder. Det bruges i vid udstrækning til opvarmning af varme eller drikkevand med solvarme. Desuden er det også muligt at opvarme den miljømæssige energikilde direkte.

Brug af solvarme til varmt vand eller opvarmning

Når solvarmen er integreret, overføres den til drikke- eller opvarmningsvandet i en varmtvands- eller bufferbeholder. Gennemførelsen er forholdsvis enkel og kan også gennemføres med andre varmeproducenter som f.eks. gasanlæg. Følgende installationsmuligheder er mulige:

  • Tilberedning af varmt vand: Varmen fra solfangerne opvarmer drikkevandet i en drikkevandstank. Dette reducerer behovet for varmeenergi med ca. fem procent. Op til 60 procent af det årlige behov for varmt vand kan dækkes på denne måde.
  • Støtte til opvarmning: Solvarme opvarmer opvarmningsvandet i en buffertank og gavner rumopvarmningen. Med store solfangere reduceres energiforbruget til opvarmning med ca. 20 %. For at sikre en effektiv drift er det særlig vigtigt, at der er kommunikation mellem varmepumpen og solvarmeanlægget via den fælles styreenhed. Med Viessmann varmepumper og solvarmeanlæg er dette garanteret.  

Kombination af en varmepumpe med solvarme- og solcelleanlæg

Vil du gerne reducere dine energiomkostninger yderligere? Kombinér derefter varmepumpen med solvarme- og solcelleanlæg. Mens solvarmeanlægget sikrer et lavere elforbrug, kan du med Vitovolt solcelleanlægget selv dække dette forholdsmæssigt. Du har brug for mindre elektricitet fra det offentlige elnet og kan opvarme billigere. Vi forklarer, hvad der er vigtigt her i artiklen om varmepumper og solceller.

  

Hvorfor kan jeg stole på min Vitocal-varmepumpe?