Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Solvarmeanlæg – elektricitet og varme fra solenergi

Anmod om rådgivning nu

Blot én times solskin er nok til at dække hele menneskehedens årlige energibehov. Med et solcelleanlæg fra Viessmann kan denne gratis og uudtømmelige energikilde også udnyttes i dit eget hjem.

Mens solvarmekollektorerne omdanner den indkommende stråling til varme, producerer solcellemoduler elektricitet. Men hvordan fungerer et solcelleanlæg? Hvad adskiller solceller og solvarme, og hvordan kan begge dele integreres i hjemmet på den bedst mulige måde?

Hvilke typer  solvarmeanlæg er tilgængelige?

Mange husejere vil gerne gøre brug af vedvarende energi, når de udskifter deres varmeanlæg. Viessmann solcelleanlæg tilbyder en lang række muligheder, der kan hjælpe med at nå dette mål. Disse omfatter solvarme- og solcelleanlæg.

Solvarme omdanner strålingsenergi til varme

Et solvarmeanlæg fra Viessmann bruger den gratis stråling fra solen til at generere varme til varmt brugsvand og opvarmning. Det kræver brug af solfangere, en solcelle og et rørnetværk, der forbinder alle komponenterne med hinanden.

Solfangerne i et solvarmeanlæg har den vigtigste opgave i dets funktion, da de absorberer solens stråling, omdanner den til varmeenergi og overfører den til solmediet. Der kan vælges mellem flade solfangere som Vitosol 100-FM eller vakuumrørskollektorer som Vitosol 200-T. Vakuumrørkollektorerne sikrer det maksimale udbytte på de mindste overflader.

Afhængigt af typen af solvarmeanlæg transporterer en pumpe derefter det opvarmede solmedium gennem en varmeveksler i en varmtvandsbeholder eller en bufferbeholder til opvarmning af brugsvand. Når solvarmeanlægget skal bruges til opvarmning af varmt brugsvand, anvendes varmtvandsbeholdere som f.eks. Vitocell 100-B  fra Viessmann. Hvis anlægget også skal understøtte opvarmning, kan det kombineres med en multimode-varmevandsbuffertcylinder med integreret tilslutning til solfangerne. Begge optager den termiske energi fra solcelleanlægget og lagrer den, indtil der er behov for varmt vand eller rumopvarmning. Optimalt afstemt komplette løsninger som Viessmann Vitosol 141-FM solvarmepakke til varmt brugsvand sikrer maksimal effektivitet.

Med et solvarmeanlæg  genereres elektricitet fra solstråling

Et solcelleanlægs funktion adskiller sig fra et solvarmeanlægs funktion. Det skyldes, at solcelleanlæg omdanner solstråling til elektrisk energi. Til dette formål og ud over solceller eller solcellemoduler indeholder systemet en inverter og en valgfri strømlagerenhed.

Solceller, som f.eks. Vitovolt 300 i et solcelleanlæg fra Viessmann, består af mange solceller. Disse bruger fotoeffekten til at omdanne strålingsenergi til jævnstrøm. En inverter genererer derefter vekselstrøm. Dette er nødvendigt for at den elektriske energi kan bruges i hjemmet eller eksporteres til det offentlige net. Selv om solcelleanlæg tidligere var mere beregnet til sidstnævnte, er selvforbrug mere lukrativt i dag end tidligere. Det skyldes, at boligejerne skal købe mindre elektricitet fra det offentlige net og dermed kan spare mere på energiomkostningerne. Ikke desto mindre er der næsten altid brug for elektricitet på tidspunkter, hvor solcelleanlægget ikke leverer nogen, f.eks. om aftenen og natten. Med en strømlagerenhed som Viessmann Vitocharge kan dette skift ophæves. Med et batterisystem på plads er den solcellestrøm, der produceres om dagen, også tilgængelig om natten. Dette bidrager til at gøre dig selvforsynende og reducerer dine eludgifter betydeligt.

Solvarmeanlæg: Viessmann Vitosol solceller på et tag.

For hvem er solvarmeanlæg værdifuldt?

Det er altid fordelagtigt at anvende solceller og solvarmeanlæg, når solfangerne og solcellemodulerne på taget kan høste masser af energi. Det kræver:

  • Tilstrækkelig plads til solfangere og solceller
  • Et sydvendt tag til solcelleanlægget
  • En tagflade med en hældning på 30 til 40 grader
  • Træer, huse eller bjerge, der ikke kaster en skygge på huset

Selv hvis et tag ikke opfylder alle kravene, kan et Viessmann solcelleanlæg stadig være fordelagtigt. Det er muligt at hælde solfangere og solcellemoduler i den optimale vinkel med et stilladsystem. Hvis tagfladen vender mod øst eller vest, bør solfanger- og modulfladerne være større. Ellers vil udbyttet være betydeligt lavere end ved en sydlig orientering

Forøg den økonomiske effektivitet gennem selvforbrug

En Viessmann-strømlagerenhed øger selvforbruget af den selvproducerede elektricitet og dermed solcelleanlæggets effektivitet. Anlægget oplader strømlageren, når dit hus ikke har brug for elektricitet. Denne strøm bruges efter behov, f.eks. til at drive elektriske apparater. Hvis strømlagerenheden er fuldt opladet, og der ikke er tilsluttet nogen forbrugere, eksporteres overskydende strøm til nettet og aflønnes i overensstemmelse hermed.

Hvilke fordele giver solcelleanlæg?

Når et Viessmann solcelleanlæg er installeret, genererer det elektricitet eller varme uden udgifter til brændstof. Det reducerer husstandens energiomkostninger og udleder ikke røggasser, der er skadelige for miljøet. Endnu en fordel: Et solcelleanlæg på huset øger ens egen selvforsyning. Husejere leverer i stigende grad deres egen energi. De stigende priser på elektricitet og andre brændstoffer er mindre mærkbare. Udfordringer som f.eks. svingende produktionsværdier på grund af vejrforhold kan også afbødes med energilagre fra Viessmann. Disse systemer sikrer en forsyning af gratis solenergi, også når solen ikke skinner. Desuden kan en optimal planlægning bidrage til at maksimere udbyttet, selv under ugunstige forhold.

Solcelle- og solvarmeanlæg anvender vedvarende energikilder
Solcelleteknologien eliminerer alle brændstofomkostninger
Solenergi er gratis tilgængelig
Der er ingen CO₂-emissioner eller andre forurenende stoffer
Solceller og kollektorer er holdbare og vedligeholdelsesfrie
Energilagring gør solenergi tilgængelig selv om natten
Omkostningerne til opvarmning og elektricitet falder
Øget energiuafhængighed

Solvarmeanlæg: produkter