Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Effektive energisystemer til industri og erhverv

Anmod om rådgivning nu

Effektiv og ren energiforsyning samt høj driftssikkerhed er væsentlige krav til energisystemer, der anvendes af industrien, erhvervslivet, kommunerne ol. Reduktionen af driftsomkostningerne er en yderligere fordel - ikke mindst i forhold til potentielle konkurrenter.

Viessmann har mange års erfaring inden for energisystemer, der muliggør en omkostningseffektiv levering af varme, damp, køling og elektricitet og arbejder med alle energikilder: gas, olie, biomasse, miljøenergi og affaldsvarme. Brug vores produktkatalog til at filtrere efter det der kunne være relevant for dig.

Perfekt tilpassede systemer fra én enkelt leverandør

Vores systemløsninger vil altid blive tilpasset kundens ønsker og behov. Viessmanns omfattende sortiment omfatter en bred vifte af tjenesteydelser - fra analyse af alle processer med efterfølgende planlægning af integrerede energikoncepter til idriftsættelse af systemet, og endelig vedligeholdelse og service.

En bred vifte af tjenester  

De følgende produktkategorier henviser til den største type kedel eller energiproducent. Der kan opnås større ydelser ved at sammenkoble de enkelte kedler i kaskader.

 • Industrikedler til damp op til 70 t/h og til varme op til 44 MW
 • Kraftvarmeenheder til elektricitet op til 530 kW og til varme op til 660 kW
 • Varmepumpesystemer til opvarmning og køling på op til 600 kW

Dampproduktion op til 70  t/h

Takket være deres fremragende udstyrsniveau opfylder Viessmann dampkedler kriterierne for en lang række anvendelsesområder. Kedlerne er robuste og kræver kun et lavt vedligeholdelsesniveau. De indgår i skræddersyede kedelhuskoncepter, der er udformet som systemløsninger til industriel dampproduktion. Vitomax-kedlernes detaljerede design og vores mangeårige erfaring med konstruktion af industrielle/kommercielle kedler sikrer en overlegen kvalitet, høj driftssikkerhed og lang levetid.

Dampkedelanlæg

 • Dampydelse op til 70 t/h pr. kedel
 • Driftstryk op til 40 bar
 • Varmdamptemperaturer op til 440 °C
 • Bredt udvalg af brændstoftyper
 • Spildvarmekedler til udnyttelse af procesvarme
 • Modulopbygget design

Systemmoduler

Alle komponenter, som Viessmann leverer, er tilpasset det relevante dampkedelsystem:

 • Kedel og overvarmer
 • Røggasvarmeveksler
 • Termiske og kemiske behandlingsanlæg til fødevand
 • Forbrændingsudstyr, brændselsopbevaring og påfyldning
 • Styringssystem og koblingsudstyr
 • Røggasrensning
 • Opbevaring af damp
 • Kedelplatform

Drift med op til 100 procent brint

I kemiske processer som f.eks. fremstilling af klor og andre industrielle processer anvendes det meste af brintgassen ikke og frigives i atmosfæren. Vitomax-kedler, som kan køre med 100 % brint med en passende brænder, er en omkostningseffektiv og effektiv løsning. Dette reducerer også CO2-emissionerne.

Varmeproduktion på op til 44 MW med olie, gas og miljøenergi

Med sine energisystemer til industri, erhverv og kommuner tilbyder Viessmann den rigtige løsning til enhver anvendelse. Produktsortimentet omfatter højeffektive varmtvandskedler, kraftvarmeanlæg og varmepumpesystemer. Takket være deres design og konfiguration er Viessmanns industri- og erhvervskedler ideelt placeret til at opfylde individuelle kundekrav inden for en bred vifte af anvendelsesområder.

Varmegeneratorer

 • Varmtvandskedler på op til 44 MW med et maksimalt driftstryk på 20 bar
 • Spildvarmekedler til udnyttelse af procesvarme
 • Kraftvarmeanlæg på op til 660 kWth
 • Varmepumper op til 600 kW

System moduler

 • Kedel
 • Forbrændingsudstyr, brændstofopbevaring og -påfyldning
 • Røggasvarmeveksler
 • Mellemliggende strømningsstykke med sikkerhedsudstyr
 • Kontrolsystem og koblingsudstyr
 • Anordning til forhøjelse af returtemperaturen
 • Kedelplatform

Hurtig idriftsættelse gennem færdigmonterede containerbaserede systemer

Tid er penge - især for industri- og erhvervsvirksomheder, hvor nye varmecentraler ofte skal være klar til at køre på kortest mulig tid, så der kan leveres varme til produktionen uden forsinkelse. For at spare tid ved installation og idriftsættelse tilbyder Viessmann færdigmonterede containerløsninger, som er kompakte og lette at transportere.

Økonomisk køling med varmepumper på op til 600 kW

Store varmepumper er velegnede til bl.a. industrien, store bolig- og kontorbygninger og hoteller. I industrielle og kommercielle applikationer er varmepumpens kølefunktion lige så vigtig som dens varmefunktion - f.eks. til køling af lagerrum til fødevarer og aircondition i produktionsområder. Dette energisystem har den særlige fordel, at det kan opvarme og køle på samme tid.

 • Varmepumper med ydelser på op til 600 kW
 • Installation mulig selv i uhensigtsmæssige rum
 • Indførelse af bivalente-varmesystemer i kombination med en olie- eller gaskondenserende kedel til dækning af spidsbelastninger

System moduler

 • Tør køler
 • Kollektorer

Shell-kedler leverer fjernvarme til 40 procent af husstandene i Altchemnitz

Viessmann leverer ikke kun industrielle/kommercielle kedler, men hjælper også med gennemførelsen af store projekter i megawattklassen. Et eksempel herpå er den komplette ombygning af varmeværket i Altchemnitz. Efter 40 års drift trængte værket, der tilhører energiforsyningsvirksomheden eins energie in sachsen, til at blive moderniseret fra bunden af. Tre Viessmann dobbeltflammerørskedler blev derfor taget i brug i slutningen af 2018 og leverer nu afhængigt af efterspørgslen op til 100.000 kilowatt til fjernvarmenettet, som er med til at forsyne ca. 40 procent af husstandene i Chemnitz med varme og varmt vand.

 • Fuldt designet og konstrueret i 3D
 • 3 strukturelt identiske skalkedler med en effekt på hver 33,3 MWth.
 • 210 tons materiale transporteret fra Venlo til Chemnitz.
 • Installation af tre kedler i en relativt lille eksisterende kedelhal.
 • Varmeværk med en varmeeffekt på 100 MW i spidsbelastningsperioder.

Se videoen for at se, hvordan virksomhederne i Industrial Systems Division greb dette kæmpestore projekt an (videoen er på tysk).

Indbyggerne i Chemnitz nyder godt af nye kedler i deres fjernvarmesystem