Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Damp- og varmtvandssystemer

Anmod om rådgivning nu

Effektiv og ren energiforsyning samt høj driftssikkerhed er afgørende i kommercielle og industrielle applikationer. Viessmann damp- og varmtvandssystemer tilbyder den rigtige løsning. Da vi er leverandør af komplette systemer, er samspillet mellem alle komponenter vores højeste prioritet. Dette sikrer en problemfri drift, muliggør optimal planlægning og muliggør tilpasning til kundernes behov. Med det passende tilbehør danner damp- og varmtvandskedlerne en effektiv enhed, der leverer varme pålideligt og er fremtidssikret. Viessmann-produkterne er H2-parate og kan udvides med systemer som f.eks. specielle varmevekslere til højere energiudbytte.

Hvis du vælger Viessmann damp- og varmtvandssystemer, får du ikke kun support på stedet fra vores partnere. Lige fra planlægningsfasen arbejder vi sammen med specialister i industrielle/kommercielle kedler, som bringer deres mangeårige erfaring ind i processen. I det følgende får du et overblik over de løsninger, der er tilgængelige for damp- og varmtvandssystemer. Ud over færdige systemer med forskellige ydelsesområder tilbyder Viessmann også projektspecifikke konfigurationer. Viessmann-porteføljen omfatter derfor ekspertrådgivning og omfattende serviceydelser og produkter, der sikrer en omkostningseffektiv og fremtidssikret damp- og varmtvandsproduktion.

Dampkedler

Viessmanns produktportefølje for dampkedler omfatter:

 • Dampkedler med lav- og højtryk op til 31,5 t/h
 • Spildvarmekedler til højtryksdamp og højtydende dampkedelsystemer op til 70 t/h

Ud over selve dampkedlerne omfatter sortimentet perfekt afstemt systemteknologi til instrumentering og styring (intelligent styring) samt forbrændingssystemer, vandbehandlingssystemer, fødevandstanke, røgrørsystemer, varmegenvindingssystemer og vandanalyse.

Mange års erfaring med konstruktion af store og industrielle/kommercielle kedler kombineret med den nyeste teknologi på vores produktionsanlæg sikrer Viessmann dampkedler af fremragende kvalitet. Viessmann produktionsteknologi opfylder kravene i alle gældende landespecifikke regler og bestemmelser. Vi har også høje forventninger til de anvendte materialer og deres forarbejdning. Yderligere fordele omfatter:

 • Konstant høj driftssikkerhed og lang levetid
 • Strenge kvalitetskontroller gennem hele fremstillingsprocessen
 • Høj virkningsgrad - øget med integrerede eller eksterne varmevekslere
 • Ren forbrænding (NOx-emissioner ved gasdrift: under 70 mg/Nm3; ved oliedrift: under 150 mg/Nm3)
 • Reduktion af CO2-emissioner gennem forbrænding af op til 100 % brint

Desuden er spildvarmekedler til højtryksdamp også kendt for:

 • Anvendelse af procesvarme og varme fra udsugningsluften som "affaldsprodukter" fra industrielle processer eller varme røggasser
 • Besparelser på fossilt brændstof, hvilket resulterer i lavere driftsomkostninger
 • Fleksibel anvendelse gennem individuelle eller standardiserede konstruktioner i forbindelse med kraftvarmeenheder

Varmtvandskedler

Produktsortimentet omfatter følgende varmtvandskedler:

 • Lavtryks- og højtrykskedler til varmt vand med en effekt på op til 22 MW
 • Spildvarmekedler til højtryksvarmt vand samt højtydende varmtvandskedler med en effekt på op til 44 MW

Ud over varmtvandskedlerne har vi også alt, hvad du har brug for for at fuldende systemet, herunder perfekt tilpasset systemteknologi til instrumentering og styring samt forbrændingssystemer, trykbevarende systemer, pumper, fittings, varmegenvindingssystemer og røgrørssystemer.

Viessmann varmtvandskedler til kommercielle og industrielle applikationer er kendetegnet ved deres energieffektive og rene varmeforsyning samt deres høje driftssikkerhed. Viessmann tilbyder ekspertrådgivning, et omfattende serviceudbud og produkter, der sikrer en omkostningseffektiv og fremtidssikret varmeproduktion. Dette gør det muligt at udvikle behovsafhængige kedelhuskoncepter, som omfatter individuelle specifikationer for skræddersyede systemløsninger. Det er også værd at huske på følgende:  

 • Mange års erfaring og ekspertise inden for konstruktion af store og industrielle/kommercielle kedler sikrer den høje kvalitet af vores varmtvandskedler.
 • Den høje driftssikkerhed og den lange levetid/holdbarhed for alle komponenter taler for sig selv.
 • Eksperter og lokale partnere arbejder sammen med kunden for at konstruere et system, der kan fungere med maksimal effektivitet og samtidig er specifikt tilpasset kundens behov.

Spildvarmekedler til højtryksvarmevand har også følgende fordele:

 • Anvendelse af proces- og spildvarme
 • Reducerede driftsomkostninger 
 • Mindre brug af fossile brændstoffer
 • Fleksibilitet gennem faktorer som f.eks. individuel udformning

Gode råd

Det er bedst at bruge produktkataloget. Her har du forskellige filtermuligheder, herunder muligheden for at filtrere efter anvendelse eller energikilde. Du kan også søge efter det relevante emne eller det produkt, der præsenteres her, i Produktfinderen. Når du har gennemført din egen indledende research og måske endda er kommet med et par konkrete idéer, har du mulighed for at anmode om en gratis konsultation.