Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere
Vitomax HS

Højtryksdampkedel

Højtryksdampkedler i produktionsområdet fra 0,5 til 31,5 t/h.

Udgangsområde: 0,5 til 31,5 t/h
Høj effektivitet på over 95,5 %
Bred vifte af brændstofmuligheder
H2-ready 100%

Din lokale Viessmann-partner kan give dig personlig rådgivning

Find en Viessmann-partner nær dig
Højtryksdampkedel

Udgangsområde: 0,5 til 31,5 t/h

Høj effektivitet

Med over 95.5%

Præcis størrelse af dampkammeret

Med lav belastning (ingen vandindrivning)

Trykniveauer

0.5 til 30 bar

Integreret damptørrer

For høj dampkvalitet

Hjørnestænger anbragt parvis

Reducerer belastningen i kedlen

Til brug i produktionsindustrien

Kan anvendes i en lang række brancher

Optimale flammerørsgeometrier

Til ren forbrænding

Nem servicering

På grund af tilstrækkelige inspektions- og adgangsporte

Bred vifte af brændstofmuligheder

Som f.eks. brint, naturgas, brændselsolie, svær brændselsolie, biogasser, bioolier og mange flere

Vitomax HS - ideel til industriel brug

Vitomax HS-dampkedlen er i overensstemmelse med kategori IV i direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr med et tilladt driftstryk på 6 til 30 bar. Den anvendes i fremstillingsindustrier som f.eks. fødevareindustri, gødningsproduktion, byggematerialer, papir, drikkevarer, kemisk og farmaceutisk industri, hospitaler og raffinaderier, hvor damp anvendes som proces-, fremdrifts- eller reaktionsmedie.

Brint op til 100 procent

I kemiske processer som f.eks. fremstilling af klor og andre industrielle processer anvendes det meste af brintgassen ikke og frigives i atmosfæren. Vitomax-kedler, som kan køre på 100 % brint med en passende brænder, er en omkostningseffektiv og effektiv løsning. Samtidig undgås en stor mængde klimaskadelige CO2-emissioner.

Produktegenskaber

Vitomax HS højtryksdampkedler opfylder alle lovmæssige krav til ren forbrænding. Virkningsgraden for disse kedler med economiser er over 95,5 %, selv ved 100 % belastning.

Uanset hvilket brændstof der anvendes, leverer Vitomax HS en effekt på op til 31,5 tons damp i timen. Den er specielt udviklet til fremstillingsindustrien, hvor der er behov for damp kontinuerligt. Takket være den store fordamper med integreret damptørrer er en høj dampkvalitet med lav restfugtighed en nøglefunktion. Vitomax HS kan drives meget fleksibelt med let eller tung brændselsolie, bioolie eller endda (bio)naturgas.

Der anvendes ingen beton til det valgfrie innovative brænderindgangsstykke i Vitomax-kedler. Det betyder, at den er vandkølet og slid- og vedligeholdelsesfri, så den ikke skal udskiftes i løbet af kedlens levetid. Vandkølingen garanterer en konstant temperatur ved brænderhovedet - den ellers sædvanlige refleksion fra en ildfast foring (som forårsager dannelse af termisk NOx) forekommer ikke.

Brænderindgangen og det bageste  vendekammer i Vitomax HS er vandkølede. Derfor udnyttes energien i røggasserne udelukkende til dampproduktion.

Visse Vitomax HS Low NOx højtryksdampkedler er egnede til forbrænding af op til 100 % brint, forudsat at de overholder vores betingelser for anvendelse af H2.

Afstanden mellem de enkelte røgrør samt mellem røgrørene og kedelhuset og flammerøret opfylder de lovbestemte krav. Skubkraften på endefladegulvene som følge af den forskellige lineære udvidelse i røgrørene og flammerøret er derfor ekstremt lav. Denne konstruktion garanterer en lang levetid for Vitomax HS.

For at gøre den særligt nem at servicere og vedligeholde er Vitomax HS ligesom alle andre Vitomax-kedler udstyret med tilstrækkelige inspektions- og adgangsåbninger til at foretage vigtige kontroller inde i kedlen. Vitomax højtryksdampkedler opnår således de længst mulige inspektionsintervaller. Let åbne kedeldøre og en rengøringsdør for enden af kedlen sikrer også, at vedligeholdelsen er enkel, og bidrager til lave driftsomkostninger.

 • Brint op til 100 %: sammenlignelige NOx-værdier som i brændselsolie/naturgas
 • Brændselsolie (EL), NOx-emissioner (< 150 mg/m3 røggas muligt)
 • Tung brændselsolie, Mazut 100
 • Naturgas, NOx-emissioner (< 70 mg/m3 røggas muligt)
 • Og mange andre, f.eks. biogasser/bioolier eller animalske fedtstoffer
 • Fødevareindustri
 • Gødningsindustri
 • Bygningsmaterialeindustri
 • Papirindustrien
 • Drikkevareindustrien
 • Kemisk industri
 • Farmaceutisk industri
 • Hospitaler
 • Raffinaderier

Tværsnit af produktet*

Produktets tværsnit er kun et eksempel på, hvordan Vitomax HS højtryksdampkedlen kan se ud. Afvigelser er mulige afhængigt af den enkelte ordre.

Modularitet - variationer på udstyrsniveau

 1. Brænderens indgangssted:  
  a)  Foret (standard)
  b)  Vandkølet - vedligeholdelsesfri/slidbestandig (ekstraudstyr)
 2. Kedeldæksel:  
  a)  Uden kedelafdækning / rund isolering (standard)
    b)  Kedeldæksel til at gå på, forberedt til platformsmontering (ekstraudstyr)
 3. Modulopbygget betjeningsplatform (ekstraudstyr - kun i forbindelse med kedelafdækning til påkørsel)
 4. Kedelstøtte:  
  a)  Tværplader (standard < 14t kedelvægt)  
  b)  Tværplader med langsgående I-bjælker (ekstraudstyr < 14t kedelvægt / standard > 14t kedelvægt  
  c)  Fuld I-bjælke-version (ekstraudstyr)
 5. Røggasopsamler med udløb bagud: Rund udgave (standard)
 6.   Integreret  economiser og røggasopsamler:  
  a)  Integreret  economiser med røggasopsamler og afgang bagud (ekstraudstyr)  
  b)  Integreret  economiser med røggasopsamler og udløb til toppen (ekstraudstyr)  
  c)  Røggasopsamler med udløb til venstre eller højre er også en mulighed
 7. Frontvendt  vendekammer med overhedningsmodul  (ekstraudstyr)