Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Propanvarmepumper: fordele, brug og omkostninger

Anmod om rådgivning nu

Propanvarmepumper fungerer grundlæggende som de varmepumper, der hidtil har været i brug: De er varmeforsynere, der henter deres varmeenergi fra den omgivende varme.  Varmesystemet bruger kølemidlet R90 (Propan), der grundet indholdet af naturlige stoffer der findes og omsættes i naturen, er naturligt og med tanke på miljøet.

Viessmann har gjort visse komponenter, der er nødvendige for brugen af R290, markedsmodne i den nyeste generation af varmepumper. I den følgende artikel forklarer vi, hvad kølemidlet er nødvendigt til, hvilke fordele det giver, og hvornår det kan betale sig for dig at bruge det.

Skift fra syntetiske kølemidler til propan

I lang tid blev der anvendt fluorholdige kulbrinter (såkaldte F-gasser) som kølemidler, f.eks. R134a eller R410A. Der er tale om syntetiske kølemidler, som nu er blevet anerkendt som skadelige for klimaet. Manglen på dem er reguleret i den såkaldte F-gasser-forordning (EU-forordning nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser). De bestemmelser, som den er baseret på, gør det dyrt og uøkonomisk at anvende skadelige kølemidler med et højt GWP. Kølemidler med et meget højt globalt opvarmningspotentiale er nu helt forbudt. Dette skyldes, at de klimaskadelige virkninger af disse syntetiske kølemidler bliver fuldt ud synlige senest, når kølemidlet skal bortskaffes.

Globalt opvarmningspotentiale (GWP) - Hvad betyder det?

Det globale opvarmningspotentiale (GWP) angiver den effekt, som en drivhusgas (f.eks. et kølemiddel) har på klimaet. Jo højere værdi, jo værre er effekten. Referenceværdien er CO₂ med et GWP på 1. Det naturlige kølemiddel propan (R290) har et GWP på 0,02. Kølemidler, der har været anvendt i lang tid, f.eks. R410A, har en GWP-værdi på over 2000.

Hvorfor kan jeg stole på min Vitocal-varmepumpe?

Kølemiddel R290 og sikkerhed i beboelsesejendomme

Propan er ligesom alle andre kølemidler underlagt særlige sikkerhedskrav. I forbindelse med propan er sikkerheden endda blevet testet meget grundigt. Ved hjælp af en prototype lykkedes det det det anerkendte Fraunhofer Institute i 2019 at designe en R290-varmepumpe, der kræver meget lidt kølemiddel. Til orientering: Med en varmekapacitet på fem til ti kilowatt (kW), som er nødvendig for enfamiliehuse, er mængden af kølemiddel til en varmepumpe normalt omkring 80 til 90 gram. En maksimumsmængde på 150 gram må ikke overskrides, da der i så fald stilles højere sikkerhedskrav. Fraunhofer Instituttets prototype krævede kun 20 gram R290 pr. kilowatt effekt.

Varmepumper med R290 også egnet til indendørs brug

På grundlag af denne forskning var det muligt at bringe propanvarmepumper til private brugere i enfamiliehuse. Takket være robuste sikkerhedskoncepter og særlige, nye varmevekslere er varmepumper med R290 også velegnede til indendørs brug.

Følgende aspekter taler for sikkerheden ved varmepumper med propangas:

 • Kølekredsløbet er hermetisk lukket og har ingen kontakt med vandkredsløbet.
 • Lille mængde kølemiddel i brug
 • Obligatoriske sikkerhedsafstande til kælderdøre og lysbrønde
 • Kompressorer er specielt konstrueret, så der ikke slipper propan ud.

Fordele ved propan som kølemiddel til varmepumper

De ændrede krav til kølemidler baseret på F-gas-forordningen har gjort R290 (propan) til et meget fordelagtigt kølemiddel. Det skyldes, at varmepumper, der anvender propan som kølemiddel, ikke er omfattet af F-gasforordningen. Takket være dets GWP på 3 er det betydeligt mindre skadeligt for miljøet og klimaet. Med hensyn til termodynamiske egenskaber, høj effektivitet og omkostninger er det på ingen måde ringere end tidligere kølemidler. Desuden er det billigt tilgængeligt i hele verden.

Godt at vide: De, der har en varmepumpe med et konventionelt kølemiddel, behøver ikke at være bekymrede - de kan fortsat sælges. Efterfølgende genopfyldning som led i vedligeholdelse bør heller ikke give problemer, da kølemidler let kan genbruges til genanvendelse. Kun nyproducerede og idriftsatte systemer er omfattet af ovennævnte F-Gas-forordning. Og her tilbyder Viessmann et veludstyret alternativ med sin Vitocal-serie.

Fordelene ved Vitocal-propanvarmepumper i et overblik:

 • Lave driftsomkostninger takket være høj effektivitet og pålidelighed
 • Fremløbstemperaturer på 70 °C ved udetemperaturer på minus 15 °C
 • Eksisterende radiatorer kan fortsat anvendes; ingen ombygning til gulvvarme nødvendig
 • Attraktivt design af høj kvalitet af indendørs og udendørs enhed
 • Avanceret akustikdesign for lav driftsstøj
 • Kun 0,52 m² installationsareal (Vitocal 252-A)
 • Naturligt kølemiddel R290 med GWP = 3
 • Fordelagtig kombination med eksisterende kondenseringssystem (Vitocal 250-AH)
 • Enkel betjening via integreret WLAN-interface via ViCare-appen
 • Lukket kølekredsløb: Ingen kølecertifikat påkrævet for installation  
Vitocal 250-A

Monoblok- og split-varmepumper til alle ydelsesintervaller

Der er næppe nogen reelle begrænsninger for brugen af propangas som kølemiddel til varmepumper i dag. Der findes propanvarmepumper til privat brug i alle ydelsessegmenter fra fire til 25 kW. Kommercielle anvendelser fra 80 kW varmeeffekt er også mulige. Med den nyeste generation af Vitocal 250-A og 252-A varmepumper har Viessmann udviklet kompakte og kraftfulde monoblok-varmepumper med propan som kølemiddel, hvor hele kølekredsløbet er placeret i den udendørs enhed.

Modernisering af opvarmning: Varmepumper med propan i eksisterende bygninger

Når det drejer sig om modernisering af opvarmning, er brugen af R290 som kølemiddel til varmepumper ikke en hindring, men et stærkt argument. I hvert fald hvad angår Viessmanns nye generation af luft til vand varmepumper. Med den nye Vitocal 25x-A er det ikke noget problem at modernisere varmesystemet. Monoblok-varmepumperne opnår nemt fremløbstemperaturer på 70 grader Celsius - selv ved udetemperaturer på minus 15 grader Celsius. Det betyder, at eksisterende radiatorer fortsat kan anvendes enkelt og effektivt. Det er ikke nødvendigt at omlægge til gulvvarme. Følgende video opsummerer fordelene ved den nye Viessmann-varmepumpe i eksisterende bygninger:  

Propanvarmepumper er på ingen måde ringere end varmeanlæg med andre kølemidler. Ikke desto mindre gælder følgende: Hvorvidt økonomisk drift giver mening i f.eks. gamle bygninger, afhænger af forholdene på stedet. Tilstrækkelig energiisolering og kombinationen med store varmeflader er altid en fordel, når det drejer sig om varmepumper. Men de nye varmepumper, hvis naturlige propan-kølemiddel kun er en fordel blandt mange, giver mulighed for at blive brugt effektivt selv uden en komplet renovering og i kombination med ældre radiatorer.  

Det vigtigste er altid en god planlægning og omhyggelig inspektion af en specialist. Han vil afklare alle afhængigheder på stedet og anbefale de nødvendige optimeringsforanstaltninger, og under gennemførelsen af disse vil han naturligvis tage sig af det vigtige arbejde. Leder du efter en installatør til din nye varmepumpe? Så kan du finde en her: Find en installatør.  

Vitocal 250-A & 252-A varmepumper

Spørgsmålet om omkostninger: propan gør ingen forskel med hensyn til prisen

Om der anvendes propan som kølemiddel i en varmepumpe gør ingen forskel for anskaffelsesomkostningerne for dette varmesystem. Ser man på den fremtidige udvikling, er det mere sandsynligt, at det omvendte vil være tilfældet: Hvis der i fremtiden anvendes kølemidler med et højt globalt opvarmningspotentiale (GWP-værdi), vil det medføre flere omkostninger og en større indsats i form af ansøgninger i fremtiden som følge af F-gas-forordningen og den såkaldte "nedtrapning" - den planlagte mangel på disse midler. Det fremtidssikre kølemiddel, der er det foretrukne til varmepumper, er derfor R290.