Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

FAQ - de hyppigst stillede spørgsmål om opvarmning og solceller

Anmod om rådgivning nu
Foto: © Polarpx / Shutterstock.com

Hvor ofte skal varmeanlægget serviceres? Tager Viessmann sig af vedligeholdelsen af varmeanlægget? Kan du få solceller på din bolig? Her finder du svar og nyttige oplysninger på de hyppigst stillede spørgsmål om dit varme- og solcelleanlæg.

Varmepumper

1. Opvarmningssæson og temperatur

Dette aspekt vedrører primært forholdet mellem lejer og udlejer. Sommermånederne er ikke en del af den egentlige opvarmningsperiode. Men da dette ikke er lovbestemt, afhænger spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for opvarmning eller ej, af flere ting, herunder udetemperaturen. Hvis temperaturen bliver for kold i lejligheden eller huset og ikke stiger i flere dage, skal der igen tændes for varmen. Som boligejer kan du selv bestemme, hvornår varmen skal være tændt eller slukket.

En behagelig temperatur er noget meget individuelt - nogle mennesker har brug for en lidt varmere temperatur, mens andre har det bedre med køligere temperaturer. Der findes dog nogle vejledende værdier for den optimale rumtemperatur til orientering. Disse er som følger for forskellige dele af hjemmet:

 • 20 til 22 grader Celsius i stuen
 • 16 til 18 grader Celsius i soveværelset
 • 18 grader Celsius i gangen og køkkenet
 • 22 grader Celsius i børneværelset
 • 23 til 24 grader Celsius i badeværelset

Der er ikke noget lovbestemt tidspunkt, hvor udlejere skal levere varme, og generelt er varmeperioder ikke defineret i loven. Ikke desto mindre er perioden mellem oktober og april blevet fast etableret som den typiske opvarmningsperiode. Derfor anses oktober for at være udgangspunktet mange steder. Udendørstemperaturer og minimumstemperaturer i rummene spiller dog en langt mere central rolle end datoen.

April er typisk den mest populære afslutning på opvarmningssæsonen. I nogle dele antages det også at være midt i maj. Vigtigere end datoen er dog udetemperaturen udenfor og ikke mindst den mindste rumtemperatur.

Der findes ingen generelt gyldig ideel fremløbstemperatur. Den ideelle fremløbstemperatur afhænger af mange faktorer, f.eks. bygningens og selve varmesystemets energimæssige tilstand, opvarmningsfladernes type og størrelse og den installerede type varmesystem. Fremløbstemperaturen bør derfor passe til huset og til beboernes opvarmningsadfærd. For høje fremløbstemperaturer medfører nemlig høje varmeudgifter. Hvis fremløbstemperaturen er for lav, vil det forblive ubehageligt køligt i huset. Det er bedst at søge rådgivning hos en Viessmann handelspartner, som ikke kun kan bestemme de korrekte værdier for hydronisk balancering, men også hjælpe dig med at indstille den optimale fremløbstemperatur.

2. Vedligeholdelse og reparationer

Regelmæssig vedligeholdelse og dermed passende pleje er ikke kun med til at bevare dit varmesystems funktions- og driftssikkerhed, men også dets værdi. Brænder, kedel og styringsenhed bør kontrolleres en gang om året. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse vil forlænge dit varmesystems levetid og sikre en sikker og effektiv drift. Det vil betyde, at den anvendte energi udnyttes så effektivt og så rent som muligt. Det er med til at beskytte miljøet og spare på varmeudgifterne.  

Hos Viessmann står vi klar til at servicere din varmepumpe.  Med en serviceaftale er du sikret overholdelse af lovpligtigt eftersyn, samt at dit varmeanlæg kører effektivt.  

Et varmesystem kører på fuld belastning i tre til fem måneder om året. Derfor bør der regelmæssigt foretages vedligeholdelse af varmeanlægget. På den måde kan du være sikker på, at det vil fungere korrekt i lang tid. Der findes dog ingen lovbestemmelser i denne henseende. I praksis er en cyklus på tolv måneder blevet etableret praksis for de fleste typer af varmeanlæg. Det anbefales derfor at foretage et årligt eftersyn. Derudover kan du også indgå en vedligeholdelseskontrakt. På den måde behøver du aldrig at bekymre dig om at få dit varmeanlæg serviceret.

Service af varmeanlæg udføres af vores kvalificerede og behørigt certificerede handelspartnere eller egne Viessmann teknikere. Hvis du ønsker at bestille et serviceeftersyn til dit Viessmann-varmeanlæg, skal du kontakte den installatør, der har installeret dit varmeanlæg. Hvis du i øjeblikket ikke har en installatør, kan du bruge følgende knap til at finde en ny og anmode om et tilbud på service.

Hvis du ønsker at oprette en serviceaftale til din Viessmann varmepumpe, så du er  sikret optimal drift, opretteholdelse af garantien og overholdelse af lovpligtigt eftersyn, kan du oprette aftalen via linket.

Ja, tilknyttede varmeinstallatører kan bestille serviceydelser som f.eks. service fra Viessmann. Handelspartnere kan finde de gældende servicepriser i serviceprislisten, og kan anmode om opgaver og vedligeholdelseskontrakter.

Hydronisk afbalancering bør foretages, hvis varmefordelingen i boligen er meget ujævn. Uden dette vil nogle radiatorer forblive helt kolde, mens andre vil blive alt for varme. Hydronisk afbalancering anbefales også, når enkelte varmekomponenter er blevet udskiftet eller moderniseringsforanstaltninger er blevet gennemført. En boligs energibehov ændrer sig, når der foretages moderniseringer.  

Hydronisk afbalancering bør ikke udføres som en sikkerhedsforanstaltning, men kun hvis der er behov for det - dvs. hvis varmen fordeles meget ujævnt i boligen, og nogle rum forbliver kolde. Derfor gælder følgende: Hydronisk afbalancering bør kun foretages én gang. Den skal kun udføres igen, hvis der er sket ændringer i selve varmeanlægget, f.eks. udskiftning af enkelte komponenter. En gentagen afbalancering er også tilrådeligt i forbindelse med moderniseringsprojekter. Dette skyldes, at en energieffektiv modernisering altid medfører en ændring i energibehovet. Systemet kan tilpasses til ændringerne ved hjælp af hydronisk afbalancering.

Det er ikke tilrådeligt selv at foretage en hydronisk balancering, da det indebærer en så præcis optimering af varmesystemet som muligt, hvilket kræver alle mulige beregninger. De beregnere, der stilles gratis til rådighed, giver kun vejledende værdier og bør kun tjene som vejledning. De kan ikke erstatte en af en varmemester foretaget af en varmekonsulent.

Ved et check af et varmesystem kan man bestemme optimerings- og besparelsespotentialet i et varmesystem. For at gøre dette undersøger en varmemontør grundigt varmesystemet og afdækker svage punkter, der reducerer energieffektiviteten. Resultatet er en kvalitativ energivurdering af varmeanlægget i form af en rapport. Det er ikke lovmæssigt foreskrevet, hvornår der skal foretages et eftersyn af varmeanlægget. Der er heller ikke noget krav om at foretage kontrol med regelmæssige intervaller. Det drejer sig mere om, hvor der er plads til forbedringer. I bedste fald bør du få dit varmeanlæg tjekket om sommeren eller efteråret. Så er der tid nok til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger inden starten af den næste varmeperiode.

Hvis der er luft i et lukket varmesystem, kan varmen kun vanskeligt fordeles, og radiatorerne vil kun være varme i den ene side. Ligeledes er det ikke ualmindeligt at høre lyde som banke eller pive, når du tænder for varmen. Hvis dette er tilfældet, bør radiatoren udluftes. Dette gør det muligt for den overskydende luft at slippe ud af systemet.

3. Fejl og skader

Hvis der opstår skader på varmeanlægget som følge af tordenvejr eller lynnedslag, skal alle strømførende komponenter i tvivlstilfælde udskiftes. Det er nødvendigt at lade en ekspert foretage en vurdering. Hverken Viessmann selv eller varmemesteren kan fungere som ekspert. Hvilke omkostninger der dækkes, afhænger af den forsikringsaftale, som du har indgået. Afhængigt af det pågældende tilfælde kan kontrakten være en indbo-, bygnings- eller naturfaresforsikring.

Viessmann-styringsteknologi overholder bestemmelserne og standarderne for immunitet over for interferens. Desuden kan det også være nyttigt at anvende lynledere eller lynstrømsafledere. De enkelte enheder selv er også udstyret med fin beskyttelse. Dermed bliver forstyrrelsesfaktorerne direkte afledt via en beskyttelsesjordleder.

Tordenvejr kan også forårsage vandskader, og der skal udvises særlig forsigtighed omkring elektronikken i varmesystemet. Under visse omstændigheder kan disse skader endda føre til brand. Derfor anbefales det, at alle beskadigede komponenter udskiftes. En vurdering af skaden og af, om omkostningerne vil blive dækket, skal afklares af en ekspert. Viessmann og dets handelspartnere kan ikke optræde som eksperter. Du skal konsultere den respektive forsikringsaftale, som du har indgået.

Viessmann tilbyder en databasesøgning efter brugsanvisninger for at hjælpe dig med dette. For at bruge denne funktion skal du bruge enten serienummeret, som du finder på typeskiltet på varmeanlægget, eller produktnavnet inklusive den omtrentlige købsdato. Hvis ingen af disse to muligheder er effektive, har du stadig mulighed for at anmode om brugsanvisningen online.

Du finder serienummeret på selve enheden. Der vil være et stregkodeklistermærke med et 16-cifret nummer. Hvis du ikke kan finde dette mærkat, kan du også spørge din Viessmann-varmeinstallatør. Produktionsåret kan du finde på kedelens typeskilt eller i rapporten fra røggasinspektøren. Hvis du gerne vil vide, hvor gammelt dit Viessmann-varmeanlæg er, kan det 16-cifrede nummer hjælpe dig - se blot på det ottende ciffer.

Hvis du konstant skal afbløde varmesystemet, kan det være, at trykket i systemet er for lavt. Du kan aflæse vandtrykket i et varmesystem på trykmåleren. Det grønne område på trykmåleren er det optimale vandtryk. Hvis vandtrykket er for lavt, skal du muligvis tilføre vand.

Derudover kan ekspansionsbeholderen også være defekt, og i så fald vil der være undertryk, og der vil konstant blive trukket luft ind i systemet. I begge tilfælde er det bedst at konsultere en installatør.

Vores guide forklarer i detaljer, hvordan du finder den rette varmemontør.

Det kan være, at der er en fejl i brænderen på din kedel. Fejlkoderne kan variere afhængigt af modellen. Årsagerne til fejlene er ligeledes varierende. I betjeningsvejledningen kan du finde oplysninger om, hvad du skal gøre i de enkelte tilfælde. Vi har samlet nogle generelle tips til dig om emnet fejl.  

4. Funktion og teknologi

Viessmann samarbejder med varmeinstallatører, der leverer service til alle aspekter af varmesystemer. Dette sikrer, at varmemontørerne på stedet er bekendt med de lokale særpræg.

Et varmesystem bør køre i sommermode i de varmere måneder af året. Det er både effektivt og sikrer opvarmning af varmt brugsvand, hvis din kedel både leverer opvarmningsvand og varmt brugsvand. Moderne modeller giver dig også mulighed for at indstille rum- og udendørs grænsetemperaturer. På den måde sikrer du, at anlægget starter op på køligere dage om foråret eller sommeren, men ikke hver eneste kølige morgen.

For at spare energi kan det være fornuftigt at slukke for opvarmning af varmt brugsvand i sommerferieperioden. Hvis du har et decentralt varmtvandsopvarmningssystem, er dette enkelt og kan som regel betale sig, især hvis der er tale om et ret lille lager. Større beholdere med en kapacitet på mellem 250 og 300 liter bør dog kun lukkes helt af, når du sandsynligvis ikke vil være hjemme i flere uger. Det skyldes, at opvarmning af en afkølet flaske af denne størrelse bl.a. forbruger meget energi.

Der er en række årsager til, at en anlægsejer kan have behov for at fylde vand på i et Viessmann-varmeanlæg. Et for lavt tryk på opvarmningsvandet kan være en indikation på dette. Andre tegn er bl.a. radiatorer, der forbliver kolde, eller irriterende lyde, der muligvis skyldes indespærrede luftbobler.

Der er et par ting at være opmærksom på, når det gælder om at tippe et varmeanlæg korrekt op. Ud over anvisningerne i brugsanvisningen skal du være særlig opmærksom på vandkvaliteten.  

Følgende trin skal følges:

 1. Tilslut varmeanlægget til vandledningen med en egnet slange. Den særlige påfyldningsventil på Viessmann-varmeanlæg sikrer, at der ikke kan løbe opvarmningsvand ind i varmtvandsnettet.
 2. Sørg for, at slangen er fyldt til overløbet for at undgå, at der kommer for meget luft ind i systemet.
 3. Ventilerne på armaturet og på vandtilføringen skal være helt åbne.
 4. Varmtvandet skal fyldes på, indtil systemtrykket stiger til ca. 1,5 bar.
 5. Luk ventilerne igen, og aflæs radiatorerne.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte en af vores Viessmann-forhandlere.

Brint til kold forbrænding i et brændselscelleopvarmningssystem kommer fra naturgas. Denne består i vid udstrækning af metan, som igen består af kulstof og brint. For at adskille disse to elementer fra hinanden er der brug for en reformer - i processen opstår der brint og kuldioxid ved hjælp af vanddamp.

Det er tilrådeligt at udskifte en kedel senest efter 15 til 20 år. Dette skyldes, at forældet opvarmningsteknologi forbruger forholdsvis meget energi, især hvis der er tale om gas- eller olievarmeanlæg uden kondenseringsteknologi. Nye modeller øger effektiviteten, reducerer brændstofforbruget og sænker varmeudgifterne. Modernisering kan give ekstra sikkerhed.

Den varmeinstallatør, der installerer varmeanlægget, vil vise dig, hvordan varmeanlægget fungerer, når arbejdet er afsluttet. Ud over at demonstrere den korrekte funktion vil han/hun også give dig instruktioner om, hvad du skal gøre i tilfælde af fejlmeldinger, eller hvad du skal overveje, når du indstiller varmekurven.

Solceller

1. Produktion og udbytte

Hvor effektivt dit solcelleanlæg vil være, afhænger af dets effekt og i høj grad af vejrforholdene. I gennemsnit er det muligt at producere 100 Watt pr. m2, dit anlæg fylder. Det er derfor let at lave et regnestykke, hvor en given solcelle på 200 watt vil producere omkring 170.000 Wh svarende til 170 kWh årligt.

Det er muligt at få monteret en ekstra produktionsmåler, så du let kan følge med i din solstrøm. Her vil du kunne aflæse, hvor meget anlægget producerer på en enkelt dag og over længere perioder.

Bliver dit anlæg for småt, så er det altid muligt at udvide dit solcelleanlæg. Så længe taget eller området tillader det størrelsesmæssigt, så kan du altid tilføre ekstra paneler til anlægget og udvide det.Det kræver muligvis også en anden inverter.

Har du brug for at kunne spare din strøm op til mere mørke dage med dit anlæg? Det kræver en batteribank.

  

Vores Vitovolt 300-solceller er blandt mange andre solceller lavet til ikke kun at absorbere deciderede solstråler, men derimod også det lys der kommer fra oven. Det betyder at solcellerne producerer strøm uanset om der er høj solskin eller himlen er dækket af skyer, og det uanset om du bor i Jylland, på Fyn eller Sjælland eller om du er bosat på én af de andre mange danske øer.

En markant forskel kan dog ses i, hvornår på året solcellerne producerer mest strøm. I vinterhalvåret har vi langt flere mørke timer, lav indstrålingsvinkel og overskyet himmel, hvorimod sommeren bugner af lys som solcellerne kan absorbere. Sommeren står faktisk for op imod 75% af solcelleanlæggets årlige produktion. Men anlægget vil uagtet stadig være fuldt ud funktionelt og givtigt hele året rundt.

  

Skygge vil, på samme måde som en overskyet himmel, have en betydning for produktionen af strøm - det nedsætter produktionen. Derfor vil vi altid forsøge at rådgive dig til en placering af dit solcelleanlæg, der holder sig mest muligt ud af skyggen, så du får det optimale ud af anlægget. Det vi bl.a. kan kigge efter er træers placering og om der er skorstene på taget der kan kaste skygge af sig alt efter solens bevægelse på himlen.

Den strøm, du ikke bruger, behøver ikke at gå til spilde. Tværtimod kan du også her drage økonomisk nytte af den selvproducerede strøm, da det i Danmark er fuldt ud lovligt at sælge ud af så meget strøm som du kan og vil undvære. Med andre ord, så kan du vælge at sælge din overskydende strøm og det til spotpris. Op til 7.000 kroner af den solgte strøm skal du ikke betale skat af.

I dag kan det som oftest svare sig for alle at få installeret et solcelleanlæg, uanset om det til private, erhverv, institutioner, foreninger mfl. Som tommelfingerregel kan siges at har man et forbrug på mere end 2500 kWh årligt, så kan det svare sig at få installeret et solcelleanlæg. Og så er det kun afhængigt af, hvor stort et anlæg der så er behov for, samt, hvor det kan lade sig gøre at placere det.

Udover den økonomiske fordel, så er det også værd at have in mente at man bidrager til miljøet og dermed udsender et signal herom ved at have solceller på taget eller ved bygningen.

Fordele ved at købe et solcelleanlæg:

 1. Solcellerne tager en del af din regning uanset størrelsen på dit forbrug

 2. Du sælger dit overskud med skattefordel, det vil sige at selvom du sælger til 40 øre, er det reelt 67 øre du skal tjene mindre på at gå på arbejde

 3. De penge, du tjener gennem salget, vil være med til at bidrage til regningen, skattefrit

 4. Installering af solceller vil øge værdien af din bolig, og installationen er derfor betalt hjem ved eventuelt salg af huset.

2. Solceller til din bolig

Det vigtigste at tænke på når vi snakker et anlægs størrelse er, hvad dit forbrug er på. Er I én i husstanden, så vil forbruget ofte være mindre end, hvis I er en familie på 4. Vi vil som oftest anbefale et anlæg på mellem 3-6 kW, da dette fint dækker de fleste husstandes behov.

De fleste boliger er i dag egnet til solcelleanlæg. Det kræver blot at dit tag har en passende sammenhængende skrå tagflade, der peger mod syd, øst eller vest. Ideelt set så ville solcelleanlægget blive placeret mod syd med en hældning ift. vandret på 30°-40°, da den så ligger mest ideelt ift. solens placering på himlen. Dog kan en fordeling af solcellerne på henholdsvis østlig og vestlig side af taget også være en fordel, såfremt syd ikke kan lade sig gøre, da du dermed udnytter solens bevægebane fra øst til vest i løbet af et døgn.

Yderligere er det værd at kigge på, om du har mange træer eller andet der kan skygge for dit tag, da det vil have betydning for, hvor optimalt dit udbytte af anlægget vil være.

  

Det er ikke et lovkrav at solcellerne skal være forsikret. Det kan dog være en fordel, såfremt dine solceller ikke indgår som del af din husforsikring. Så er du altid sikret i tilfælde af pludselige skader på dit anlæg.

Mange huskøbere vil i dag have et stort fokus på boligens driftsudgifter og energimærkning. Hertil hører solcelleanlæg, da dette netop kan være med til at nedsætte det strømforbrug som du reelt betaler for, altså sænke dine udgifter på strøm.  

Har du et solcelleanlæg, så forbedrer du boligens energimærke og dermed vil værdien på boligen også stige. Oftest er værdien af boligen med solcelleanlæg uafhængig af eventuelle fald i ejendomspriserne, så det er en sikker investering i et dyrere bolig den dag den skal sælges.

  

Dit solcelleanlæg skal ikke forhåndsgodkendes, såfremt du har været opmærksom på

 • om dit hus er fredet

 • din kommunes lokalplan  

 • om der er særlige regler inden for din boligforening

Der er en række ting som kan være gode at huske på, når du har købt solcelleanlægget.  

 • Du skal bl.a. efter endt installation registrere dit solcelleanlæg i BBR-registret, så dette har alle informationer om din bolig

 • Du skal også kontakte dit elselskab og lave en aftale med dem om salg af dit overskudsstrøm. Dette er både et lovkrav jf. Bekendtgørelse af 18/5-20 men også en økonomisk fordel for dig i tilfælde af at du producerer mere strøm end du selv kan bruge

 • Udover det vil vi anbefale dig at melde dit solcelleanlæg til dit forsikringsselskab, så du er sikret i tilfælde af skader på anlægget som følge af voldsomme vejrfænomener ol.

Tilbagebetalingstiden er for mange boligejere omkring 8-10 år. Den vurdering er lavet ud fra devisen om at anlægget er dimensioneret korrekt fra starten af, så du øjeblikkeligt har fået det mest optimale udbytte af dit solcelleanlæg.  

Ser vi så på, hvor lang tid du kan forvente at have et fungerende solcelleanlæg, så taler vi en forventet levetid på op til 25 år, hvilket samtidig også er længden på vores produktionsgaranti. I grove træk kan du altså opnå gratis strøm fra dit anlæg i 13-15 år.

  

Heldigvis er der ikke det store vedligehold med et solcelleanlæg. Mange anlæg er pga panelernes hældning selvrensende i tilfælde af regn, så de kan også skylle eventuelt snavs væk. Vi vil dog anbefale at man indimellem holder øje med at der ikke ligger nogle store grene ol. der kan medføre ridser i panelerne.  

Udover det vil vi også opfordre dig til at holde øje med din produktion indimellem. Sker der en markant ændring i produktionen, så kan der være noget galt som kræver en håndtering. Det kunne være udskiftning af et panel eller lignende komponenter.  

Inverteren passer sig selv, og her kan man forvente at måtte udskifte den efter en 12-15 år.

  

3. Apps

Du kan følge elproduktionen på din inverter, der følger med solcelleanlægget. Har du en Viessmann varmepumpe, så kan du også få dit system opsat til Viessmanns ViCare-app, hvorfra du kan følge både produktion og forbrug af dine enheder. På den måde kan du altid holde dig opdateret på dit eget forbrug og justere, hvis der er behov for det.

4. Begreber

En inverter er den enhed forbundet til solcelleanlægget, der sørger for at omdanne jævnstrømmen, som kommer fra solcellepanelerne til vekselstrøm, som er det, der bruges i boligen. Med den rette inverter af god kvalitet så vil du få mest muligt ud af den strøm som solcellerne har produceret, og undgår dermed et potentielt stort energitab. Du kan læse mere om SMA-inverteren som vi bruger i Viessmann her.

Wp er forkortelsen for “Watt peak” og beskriver det udbytte solcellerne får af energien fra solens stråler når solen står i zenit, dvs. med en vinkel på 90 grader. Er anlægget f.eks. på 410 Wp som det er tilfældet med vores Vitovolt 300, så betyder det at anlægget med solen i zenit kan opnå 410 Wp.

kWp er forkortelsen for “kilo Watt peak” og betegner det samme som Wp, og er blot en omregning af det samlede Wp. Arbejder vi f.eks. med store Wp som f.eks. 410000, så er kWp en tusindedel af det og dermed 410 kWp.

Måden man finder frem til et panels maksimale ydelse (Wp) er ved at måle, hvor meget af energien fra sollyset som panelet opfanger og omdanner til strøm, når solen står i zenit. Er dit solcelleanlæg f.eks. på 410 Wp, som det er tilfældet med vores Vitovolt 300, så betyder det at hver enkelt celle kan opfange 410 W ud fra energien i sollyset.