Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

FAQ - de hyppigst stillede spørgsmål om opvarmning

Anmod om rådgivning nu
Foto: © Polarpx / Shutterstock.com

Hvor ofte skal varmeanlægget serviceres? Tager Viessmann sig af vedligeholdelsen af varmeanlægget? Hvad skal du gøre, hvis du får en fejlmeddelelse? Her finder du svar og nyttige oplysninger på de hyppigst stillede spørgsmål om dit varmeanlæg og opvarmning i almindelighed.

1. Opvarmningssæson og temperatur

Dette aspekt vedrører primært forholdet mellem lejer og udlejer. Sommermånederne er ikke en del af den egentlige opvarmningsperiode. Men da dette ikke er lovbestemt, afhænger spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for opvarmning eller ej, af flere ting, herunder udetemperaturen. Hvis temperaturen bliver for kold i lejligheden eller huset og ikke stiger i flere dage, skal der igen tændes for varmen. Som boligejer kan du selv bestemme, hvornår varmen skal være tændt eller slukket.

En behagelig temperatur er noget meget individuelt - nogle mennesker har brug for en lidt varmere temperatur, mens andre har det bedre med køligere temperaturer. Der findes dog nogle vejledende værdier for den optimale rumtemperatur til orientering. Disse er som følger for forskellige dele af hjemmet:

  • 20 til 22 grader Celsius i stuen
  • 16 til 18 grader Celsius i soveværelset
  • 18 grader Celsius i gangen og køkkenet
  • 22 grader Celsius i børneværelset
  • 23 til 24 grader Celsius i badeværelset

Der er ikke noget lovbestemt tidspunkt, hvor udlejere skal levere varme, og generelt er varmeperioder ikke defineret i loven. Ikke desto mindre er perioden mellem oktober og april blevet fast etableret som den typiske opvarmningsperiode. Derfor anses oktober for at være udgangspunktet mange steder. Udendørstemperaturer og minimumstemperaturer i rummene spiller dog en langt mere central rolle end datoen.

April er typisk den mest populære afslutning på opvarmningssæsonen. I nogle dele antages det også at være midt i maj. Vigtigere end datoen er dog udetemperaturen udenfor og ikke mindst den mindste rumtemperatur.

Der findes ingen generelt gyldig ideel fremløbstemperatur. Den ideelle fremløbstemperatur afhænger af mange faktorer, f.eks. bygningens og selve varmesystemets energimæssige tilstand, opvarmningsfladernes type og størrelse og den installerede type varmesystem. Fremløbstemperaturen bør derfor passe til huset og til beboernes opvarmningsadfærd. For høje fremløbstemperaturer medfører nemlig høje varmeudgifter. Hvis fremløbstemperaturen er for lav, vil det forblive ubehageligt køligt i huset. Det er bedst at søge rådgivning hos en Viessmann handelspartner, som ikke kun kan bestemme de korrekte værdier for hydronisk balancering, men også hjælpe dig med at indstille den optimale fremløbstemperatur.

2. Vedligeholdelse og reparationer

Regelmæssig vedligeholdelse og dermed passende pleje er ikke kun med til at bevare dit varmesystems funktions- og driftssikkerhed, men også dets værdi. Brænder, kedel og styringsenhed bør kontrolleres en gang om året. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse vil forlænge dit varmesystems levetid og sikre en sikker og effektiv drift. Det vil betyde, at den anvendte energi udnyttes så effektivt og så rent som muligt. Det er med til at beskytte miljøet og spare på varmeudgifterne. 

Et varmesystem kører på fuld belastning i tre til fem måneder om året. Derfor bør der regelmæssigt foretages vedligeholdelse af varmeanlægget. På den måde kan du være sikker på, at det vil fungere korrekt i lang tid. Der findes dog ingen lovbestemmelser i denne henseende. I praksis er en cyklus på tolv måneder blevet etableret praksis for de fleste typer af varmeanlæg. Det anbefales derfor at foretage et årligt eftersyn. Derudover kan du også indgå en vedligeholdelseskontrakt. På den måde behøver du aldrig at bekymre dig om at få dit varmeanlæg serviceret.

Service af varmeanlæg udføres af vores kvalificerede og behørigt certificerede handelspartnere. Hvis du ønsker at bestille et serviceeftersyn til dit Viessmann-varmeanlæg, skal du kontakte den installatør, der har installeret dit varmeanlæg. Hvis du i øjeblikket ikke har en fagpartner, kan du bruge følgende knap til at søge en ny fagpartner og anmode om et tilbud på service:

Yes, affiliated heating contractors can commission services such as servicing from Viessmann Deutschland GmbH Technical Service. Trade partners can find applicable servicing prices in the service pricelist and can request assignments and maintenance contracts via the market partner portal.

Hydronisk afbalancering bør foretages, hvis varmefordelingen i boligen er meget ujævn. Uden dette vil nogle radiatorer forblive helt kolde, mens andre vil blive alt for varme. Hydronisk afbalancering anbefales også, når enkelte varmekomponenter er blevet udskiftet eller moderniseringsforanstaltninger er blevet gennemført. En boligs energibehov ændrer sig, når der foretages moderniseringer. 

Hydronisk afbalancering bør ikke udføres som en sikkerhedsforanstaltning, men kun hvis der er behov for det - dvs. hvis varmen fordeles meget ujævnt i boligen, og nogle rum forbliver kolde. Derfor gælder følgende: Hydronisk afbalancering bør kun foretages én gang. Den skal kun udføres igen, hvis der er sket ændringer i selve varmeanlægget, f.eks. udskiftning af enkelte komponenter. En gentagen afbalancering er også tilrådeligt i forbindelse med moderniseringsprojekter. Dette skyldes, at en energieffektiv modernisering altid medfører en ændring i energibehovet. Systemet kan tilpasses til ændringerne ved hjælp af hydronisk afbalancering.

Det er ikke tilrådeligt selv at foretage en hydronisk balancering, da det indebærer en så præcis optimering af varmesystemet som muligt, hvilket kræver alle mulige beregninger. De beregnere, der stilles gratis til rådighed, giver kun vejledende værdier og bør kun tjene som vejledning. De kan ikke erstatte en af en varmemester foretaget af en varmekonsulent.

Ved et check af et varmesystem kan man bestemme optimerings- og besparelsespotentialet i et varmesystem. For at gøre dette undersøger en varmemontør grundigt varmesystemet og afdækker svage punkter, der reducerer energieffektiviteten. Resultatet er en kvalitativ energivurdering af varmeanlægget i form af en rapport. Det er ikke lovmæssigt foreskrevet, hvornår der skal foretages et eftersyn af varmeanlægget. Der er heller ikke noget krav om at foretage kontrol med regelmæssige intervaller. Det drejer sig mere om, hvor der er plads til forbedringer. I bedste fald bør du få dit varmeanlæg tjekket om sommeren eller efteråret. Så er der tid nok til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger inden starten af den næste varmeperiode.

Hvis der er luft i et lukket varmesystem, kan varmen kun vanskeligt fordeles, og radiatorerne vil kun være varme i den ene side. Ligeledes er det ikke ualmindeligt at høre lyde som banke eller pive, når du tænder for varmen. Hvis dette er tilfældet, bør radiatoren udluftes. Dette gør det muligt for den overskydende luft at slippe ud af systemet.

3. Fejl og skader

Hvis der opstår skader på varmeanlægget som følge af tordenvejr eller lynnedslag, skal alle strømførende komponenter i tvivlstilfælde udskiftes. Det er nødvendigt at lade en ekspert foretage en vurdering. Hverken Viessmann selv eller varmemesteren kan fungere som ekspert. Hvilke omkostninger der dækkes, afhænger af den forsikringsaftale, som du har indgået. Afhængigt af det pågældende tilfælde kan kontrakten være en indbo-, bygnings- eller naturfaresforsikring.

Viessmann-styringsteknologi overholder bestemmelserne og standarderne for immunitet over for interferens. Desuden kan det også være nyttigt at anvende lynledere eller lynstrømsafledere. De enkelte enheder selv er også udstyret med fin beskyttelse. Dermed bliver forstyrrelsesfaktorerne direkte afledt via en beskyttelsesjordleder.

Tordenvejr kan også forårsage vandskader, og der skal udvises særlig forsigtighed omkring elektronikken i varmesystemet. Under visse omstændigheder kan disse skader endda føre til brand. Derfor anbefales det, at alle beskadigede komponenter udskiftes. En vurdering af skaden og af, om omkostningerne vil blive dækket, skal afklares af en ekspert. Viessmann og dets handelspartnere kan ikke optræde som eksperter. Du skal konsultere den respektive forsikringsaftale, som du har indgået.

Viessmann tilbyder en databasesøgning efter brugsanvisninger for at hjælpe dig med dette. For at bruge denne funktion skal du bruge enten serienummeret, som du finder på typeskiltet på varmeanlægget, eller produktnavnet inklusive den omtrentlige købsdato. Hvis ingen af disse to muligheder er effektive, har du stadig mulighed for at anmode om brugsanvisningen online.

Du finder serienummeret på selve enheden. Der vil være et stregkodeklistermærke med et 16-cifret nummer. Hvis du ikke kan finde dette mærkat, kan du også spørge din Viessmann-varmeinstallatør. Produktionsåret kan du finde på kedelens typeskilt eller i rapporten fra røggasinspektøren. Hvis du gerne vil vide, hvor gammelt dit Viessmann-varmeanlæg er, kan det 16-cifrede nummer hjælpe dig - se blot på det ottende ciffer.

Hvis du konstant skal afbløde varmesystemet, kan det være, at trykket i systemet er for lavt. Du kan aflæse vandtrykket i et varmesystem på trykmåleren. Det grønne område på trykmåleren er det optimale vandtryk. Hvis vandtrykket er for lavt, skal du muligvis tilføre vand.

Derudover kan ekspansionsbeholderen også være defekt, og i så fald vil der være undertryk, og der vil konstant blive trukket luft ind i systemet. I begge tilfælde er det bedst at konsultere en installatør.

Vores guide forklarer i detaljer, hvordan du finder den rette varmemontør.

Det kan være, at der er en fejl i brænderen på din kedel. Fejlkoderne kan variere afhængigt af modellen. Årsagerne til fejlene er ligeledes varierende. I betjeningsvejledningen kan du finde oplysninger om, hvad du skal gøre i de enkelte tilfælde. Vi har samlet nogle generelle tips til dig om emnet fejl

4. Funktion og teknologi

Viessmann samarbejder med varmeinstallatører, der leverer service til alle aspekter af varmesystemer. Dette sikrer, at varmemontørerne på stedet er bekendt med de lokale særpræg.

Et varmesystem bør køre i sommermode i de varmere måneder af året. Det er både effektivt og sikrer opvarmning af varmt brugsvand, hvis din kedel både leverer opvarmningsvand og varmt brugsvand. Moderne modeller giver dig også mulighed for at indstille rum- og udendørs grænsetemperaturer. På den måde sikrer du, at anlægget starter op på køligere dage om foråret eller sommeren, men ikke hver eneste kølige morgen.

For at spare energi kan det være fornuftigt at slukke for opvarmning af varmt brugsvand i sommerferieperioden. Hvis du har et decentralt varmtvandsopvarmningssystem, er dette enkelt og kan som regel betale sig, især hvis der er tale om et ret lille lager. Større beholdere med en kapacitet på mellem 250 og 300 liter bør dog kun lukkes helt af, når du sandsynligvis ikke vil være hjemme i flere uger. Det skyldes, at opvarmning af en afkølet flaske af denne størrelse bl.a. forbruger meget energi.

Der er en række årsager til, at en anlægsejer kan have behov for at fylde vand på i et Viessmann-varmeanlæg. Et for lavt tryk på opvarmningsvandet kan være en indikation på dette. Andre tegn er bl.a. radiatorer, der forbliver kolde, eller irriterende lyde, der muligvis skyldes indespærrede luftbobler.

Der er et par ting at være opmærksom på, når det gælder om at tippe et varmeanlæg korrekt op. Ud over anvisningerne i brugsanvisningen skal du være særlig opmærksom på vandkvaliteten. 

Følgende trin skal følges:

  1. Tilslut varmeanlægget til vandledningen med en egnet slange. Den særlige påfyldningsventil på Viessmann-varmeanlæg sikrer, at der ikke kan løbe opvarmningsvand ind i varmtvandsnettet.
  2. Sørg for, at slangen er fyldt til overløbet for at undgå, at der kommer for meget luft ind i systemet.
  3. Ventilerne på armaturet og på vandtilføringen skal være helt åbne.
  4. Varmtvandet skal fyldes på, indtil systemtrykket stiger til ca. 1,5 bar.
  5. Luk ventilerne igen, og aflæs radiatorerne.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte en af vores Viessmann-forhandlere.

Brint til kold forbrænding i et brændselscelleopvarmningssystem kommer fra naturgas. Denne består i vid udstrækning af metan, som igen består af kulstof og brint. For at adskille disse to elementer fra hinanden er der brug for en reformer - i processen opstår der brint og kuldioxid ved hjælp af vanddamp.

Det er tilrådeligt at udskifte en kedel senest efter 15 til 20 år. Dette skyldes, at forældet opvarmningsteknologi forbruger forholdsvis meget energi, især hvis der er tale om gas- eller olievarmeanlæg uden kondenseringsteknologi. Nye modeller øger effektiviteten, reducerer brændstofforbruget og sænker varmeudgifterne. Modernisering kan give ekstra sikkerhed.

Den varmeinstallatør, der installerer varmeanlægget, vil vise dig, hvordan varmeanlægget fungerer, når arbejdet er afsluttet. Ud over at demonstrere den korrekte funktion vil han/hun også give dig instruktioner om, hvad du skal gøre i tilfælde af fejlmeldinger, eller hvad du skal overveje, når du indstiller varmekurven.