Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Tilskud til en varmepumpe: Varmepumpepuljen

Anmod om rådgivning nu
Varmepumpetilskud hjælper dig med at sænke prisen på dit nye varmesystem.

Varmepumpepuljen 2024 er åben for ansøgninger.

Her på siden giver vi dig et hurtigt overblik over varmepumpepuljen og det du skal vide om den.

Hvorfor skal du skifte til en varmepumpe?

Der er mange grunde til, at det er en god idé at skifte din varmekilde til en varmepumpe:  

 • Du tager del i den grønne omstilling, ved at benytte vedvarende energi, fremfor fossile brændstoffer og mindsker derfor din CO2-udledning.

 • Du vil ofte kunne spare penge ved at skifte, da varmepumpen bruger energien fra luften til at danne varme. Har du samtidig solceller, kan du her få dækket driften til varmepumpen.

 • En varmepumpe kræver minimum vedligeholdelse i hverdagen, sammenlignet med fx. et oliefyr eller træpillefyr.  

Hvem kan få energitilskud til en varmepumpe?

For at få energitilskud til en varmepumpe er det vigtigt, at du opfylder nogle specifikke krav.

Nyt i år: Du kan søge om tilskud, selvom du  bor i et område med potentiel udlagt fjernvarme. Hvis du står overfor valget mellem fjernvarme eller varmepumpe, så kan du læse mere i denne artikel, hvor vi sammenligner de to varmestyper.

Krav for at søge om tilskud:

For det første er det vigtigt, at dit hus er et helårsbolig og at du selv ejer det.

Dernæst er det vigtigt, hvilket varmesystem du skifter fra. For at få tilskud skal du udskifte:

 • Et gasfyr
 • Et oliefyr
 • Elvarme
 • Et træpillefyr

Derudover er det vigtigt, at du søger, før du skrotter din eksisterende varmekilde. Og du må ikke gå i gang med projektet eller lave en bindende aftale med en håndværker, før du har modtaget tilsagn om tilskud.

Et sidste krav er at du skal skifte til enten en luft/vand varmepumpe eller en jordvarmepumpe.

Hvor meget kan du få i tilskud til en varmepumpe?

Skifter du til en luft/vand-varmepumpe kan du få op til 17.000 kr. i tilskud. Skifter du til en jordvarmepumpe kan du få op til 27.000 kr. i tilskud.

Tilskuddene fordeles efter først til mølle princippet indtil puljen er opbrugt.

Hvor kan du læse mere?

Læs mere om varmepumpepuljen og søg tilskud her    

Hvis du udskifter dit gasfyr med en varmepumpe, kan du gøre brug af afkoblingspuljen, hvor du får dækket omkostningerne til afkoblingen.  Læs mere om afkoblingspuljen her    

Processen efter du har søgt om tilskud til en varmepumpe

Nedenfor beskriver vi skridt for skridt, hvad der sker fra det øjeblik du trykker 'send' af ansøgningen om tilsagn til du står med et godkendt ansøgning udbetaling.

 1. Ansøgningen om tilskud til en varmepumpe indsendes - det kan du gøre fra den 12. september kl. 10 indtil der lukkes for ansøgninger. Husk at have dit MitID klar.
 2. Indenfor 24 timer vil du kunne se din sag på 'Din selvbetjening'. 
 3. Energistyrelsen vurderer om de informationer, du har indsendt, samt de informationer styrelsen selv indhenter (bl.a. BBR) opfylder kravene og træffer en afgørelse ud fra dette.

Afgørelsen kan være:

 • Fuldt tilsagn
 • Delvis tilsagn
 • Afslag

4.  Ved fuldt eller delvis tilsagn bliver der oprettet en udbetalingssag. 

5. Når projektet er udført skal du senest 30 dage efter, indsende din ansøgning om udbetaling. Det vurderes herefter om projektet er blevet udført som meddelt i tilsagnet.

Afgørelsen på dette kan blive: 

 • Fuld udbetaling
 • Delvis udbetaling 
 • Afslag

Energistyrelsen kan også anmode om yderligere oplysninger til sagen. 

Hvornår skal udskiftningen foregå?

Du har to år fra du modtager tilsagnet til du indsender ansøgningen om udbetaling.