Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Varmepumpe tilskud: Tilskudspuljen

Varmepumpepuljen er lukket for 2023. Siden vil blive opdateret så snart vi ved mere om puljen for 2024.

Her på siden giver vi dig et hurtigt overblik over tilskudspuljen og det du skal vide om den. Nedenstående er gældende for tilskudspuljen 2023.

Hvorfor skal du skifte til en varmepumpe?

Der er mange grunde til, at det er en god idé at skifte din varmekilde til en varmepumpe

 • Du tager del i den grønne omstilling, ved at benytte vedvarende energi, fremfor fossile brændstoffer og mindsker derfor din Co2-udledning.

 • Du vil ofte kunne spare penge ved at skifte, da varmepumpen bruger energien fra luften til at danne varme. Har du samtidig solceller, kan du her få dækket driften til varmepumpen.

 • En varmepumpe kræver minimum vedligeholdelse i hverdagen, sammenlignet med fx. et oliefyr eller træpillefyr. 

Hvem kan få tilskud?

For at få tilskud til en varmepumpe er det vigtigt, at du opfylder nogle specifikke krav og at du ikke har mulighed for at få fjernvarme. 

For det første er det vigtigt, at dit hus er et helårsbolig og at du selv ejer det.

Dernæst er det vigtigt, hvilket varmesystem du skifter fra. For at få tilskud skal du udskifte:

 • Et gasfyr
 • Et oliefyr
 • Elvarme
 • Et træpillefyr

Derudover er det vigtigt, at du søger, før du skrotter din eksisterende varmekilde. Og du må ikke gå i gang med projektet eller lave en bindende aftale med en håndværker, før du har modtaget tilsagn om tilskud.

Et sidste krav er at du skal skifte til enten en luft/vand varmepumpe eller en jordvarmepumpe.

Hvor meget kan du få i tilskud til en varmepumpe?

Skifter du til en luft/vand-varmepumpe kan du få op til 17.000 kr. i tilskud. Skifter du til en jordvarmepumpe kan du få op til 27.000 kr. i tilskud.

I 2023 er der afsat 236,1 mio. kr. til varmepumpepuljen. Tilskuddene fordeles efter først til mølle princippet indtil puljen er opbrugt.

Hvor kan du læse mere?

Læs mere om varmepumpepuljen og søg tilskud her  

Hvis du udskifter dit gasfyr med en varmepumpe, kan du gøre brug af afkoblingspuljen, hvor du får dækket omkostningerne til afkoblingen. Læs mere om afkoblingspuljen her  

Processen efter du har søgt om tilskud til en varmepumpe

Nedenfor beskriver vi skridt for skridt, hvad der sker fra det øjeblik du trykker 'send' af ansøgningen om tilsagn til du står med et godkendt ansøgning udbetaling.

 1. Ansøgningen om tilskud til en varmepumpe indsendes - det kan du gøre fra den 12. september kl. 10 indtil der lukkes for ansøgninger. Husk at have dit MitID klar.
 2. Indenfor 24 timer vil du kunne se din sag på 'Din selvbetjening'. 
 3. Energistyrelsen vurderer om de informationer, du har indsendt, samt de informationer styrelsen selv indhenter (bl.a. BBR) opfylder kravene og træffer en afgørelse ud fra dette.

Afgørelsen kan være:

 • Fuldt tilsagn
 • Delvis tilsagn
 • Afslag

4.  Ved fuldt eller delvis tilsagn bliver der oprettet en udbetalingssag. 

5. Når projektet er udført skal du senest 30 dage efter, indsende din ansøgning om udbetaling. Det vurderes herefter om projektet er blevet udført som meddelt i tilsagnet.

Afgørelsen på dette kan blive: 

 • Fuld udbetaling
 • Delvis udbetaling 
 • Afslag

Energistyrelsen kan også anmode om yderligere oplysninger til sagen. 

Hvornår skal udskiftningen foregå?

Du har to år fra du modtager tilsagnet til du indsender ansøgningen om udbetaling.