Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Find hurtigt og nemt passende Viessmann-produkter

Hvilket produkt passer bedst til dit hjem og dine behov? Brug vores produktfinder til at finde ud af, hvilke løsninger vi anbefaler dig.Fokus på vedvarende energi  

Viessmann har stået for innovativ opvarmningsteknologi i over 100 år. Teknisk fremskridt har altid været en integreret del af vores DNA. Det fremgår også af den måde, som vores produktsortiment har ændret sig på. Hvor fokus tidligere var på traditionelle varmeproducenter som gas- og olievarmeanlæg, er der i dag fokus på effektive systemløsninger til opvarmning, køling, ventilation og energiproduktion. Den stigende betydning af vedvarende energi for at imødegå klimaudfordringerne spiller også en vigtig rolle i denne udvikling. Som producent er vi os vores ansvar bevidst. Derfor fokuserer vi mere end nogensinde før på vedvarende energikilder, når vi udvikler nye Viessmann-produkter. Med produktfinderen giver vi dig et værktøj til at navigere i det voksende produktsortiment og hurtigere finde et system, der er skræddersyet til dine behov.

Et par skridt til et nyt system

Komplet løsning til et nybyggeri eller en tilføjelse til et eksisterende varmesystem - mange faktorer spiller en rolle ved valg af system. Ud over bygningens strukturelle forhold og energimæssige ydeevne spiller også aspekter som energieffektivitet, investeringsomkostninger og driftsomkostninger en rolle. Vores produktfinder tager højde for alt dette. Dette værktøj viser dig i få trin de Viessmann-produkter, som vi mener er egnede til dig. Det er ikke nødvendigt med omfattende teknisk forhåndskendskab. Hvis du derefter ønsker at få mere at vide om vores produktanbefalinger, kan du sende en direkte anmodning om en uforpligtende konsultation.

Det kunne ikke være nemmere

  1. Besvar et par spørgsmål
  2. Modtag produktanbefalinger
  3. Anmod om en gratis konsultation   

Individuelle systemløsninger med Viessmann-produkter  

Viessmann stiller høje kvalitetskrav til alle sine produkter. Det betyder bl.a., at de er optimalt tilpasset og kan kombineres med hinanden til systemløsninger. Det er ligegyldigt, hvilket anvendelsesområde det drejer sig om. Viessmanns produktprogram tilbyder løsninger til boligbyggeri såvel som til erhverv og industri. Ud over systemer til energieffektive nye bygninger er der også muligheder for umoderniserede eksisterende bygninger. Vores digitale tjenester sikrer en høj grad af driftskomfort samt en enkel og effektiv energistyring. Viessmann-produkter i et overblik:

Opvarmning med naturlig energi

Varmepumper udnytter den frit tilgængelige energi fra luften, jorden eller vandet til at opvarme og køle rum. Det er energieffektivt - især hvis den nødvendige elektricitet til driften kommer fra et solcelleanlæg på stedet.

Generering af elektricitet fra solenergi

Hvis tagets orientering er rigtig, og selvforbruget er relativt højt, f.eks. fordi bygningen har et elbaseret opvarmningssystem, er et solcelleanlæg særligt interessant. Lagerenheder sikrer, at solenergien altid er optimalt tilgængelig.     

Produktion af varme fra solenergi

Energi fra solvarme kan anvendes til opvarmning af varmt brugsvand eller som backup for centralvarme. Solvarmeanlæg supplerer eksisterende opvarmningssystemer og reducerer både energiomkostningerne og CO2-emissionerne.

Opbevaring af varmeenergi og varmt vand

Viessmann vandvarmere muliggør central og decentral forsyning af varmt brugsvand. Mens varmtvandsbeholdere og elektriske vandvarmere sikrer en behovsorienteret forsyning af varmt vand, øger buffertbeholdere effektiviteten af varmesystemer.

Ventilation og energibesparelser

Centrale og decentrale ventilationssystemer reducerer luftfugtigheden og forhindrer dermed skimmelsvampdannelse. Filtre sikrer en høj luftkvalitet. Ved at genvinde varmen fra udsugningsluften giver Viessmann-produkterne også varmeanlægget mindre arbejde at udføre.

Opvarmning med flere varmegeneratorer

I et  hybridvarmeanlæg  kombineres forskellige varmeproducenter, f.eks. en gaskedel og en varmepumpe. Afhængigt af det valgte fokus sikrer den innovative Viessmann-styringsenhed en særlig omkostningsbesparende eller emissionsfattig drift.

Opvarmning med olie

For at udnytte den energi, der er lagret i fossile brændstoffer, effektivt anvender Viessmann også produkter med kondenseringsteknologi. Muligheder som f.eks. drift med brændstoffer og kombinationer med en vedvarende varmegenerator gør olievarmeanlæg klar til fremtiden.

Opvarmning med gas

Takket være avanceret kondenseringsteknologi udnyttes de fossile brændstoffer naturgas og LPG særlig effektivt. Viessmann-gasvarmeanlæg tilpasser sig også automatisk til forskellige gastyper. Blandinger af både biogas og brint er mulige.     

Målrettet søgning efter Viessmann-produkter og rådgivning

Hvis du allerede har foretaget din research og ved, hvilket varmesystem der passer til din individuelle situation, anbefaler vi dig vores produktkatalog. Her kan du filtrere efter bestemte kriterier som f.eks. energikilde. På siderne om de forskellige Viessmann-produkter får du derefter omfattende oplysninger om tekniske data, mulige anvendelsesområder og betjening. For planlægning af din individuelle situation er vores partnere i branchen dine kontaktpersoner. De finder sammen med dig de rigtige Viessmann-produkter og sørger for installationen og om nødvendigt også for den efterfølgende vedligeholdelse af anlægget.  

Tips om opvarmning og energibesparelser

Ud over omfattende information om Viessmann-produkter tilbyder vi dig også en række vejledninger om opvarmning og energibesparelser. Du kan finde nyttige tips her og andre steder:

Smarte energiløsninger til dit hjem

Viessmann-produkter  er designet til at fungere i et system. For at udnytte energien optimalt og sikre en høj grad af komfort tilbyder vi forskellige intelligente teknologier til energistyring. Med  Viessmann-apps  kan du f.eks. holde øje med forbrug og rumklima og styre dit varmesystem via smartphone eller stemmeassistent.