Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Vedligeholdelse af solcelleanlægget for mere sikkerhed og effektiv drift

Anmod om rådgivning nu

Vedligeholdelsen af et klassisk varmesystem eller en komplet løsning er uden tvivl vigtigt, men er blot en del af det. For et solcelleanlæg (kort sagt: solcelleanlæg eller PV-anlæg) er dette endnu ikke blevet fastslået med en sådan selvfølgelighed. En af grundene hertil er solcellemodulernes levetid - den vigtigste komponent i et solcelleanlæg. Ikke desto mindre betaler det sig at vedligeholde. Det skyldes, at en solcelletekniker kontrollerer alle systemets komponenter og forbindelser og udskifter visse komponenter, hvis det er nødvendigt. Dette øger hele systemets levetid, sikrer sikker drift og et konstant højt udbytte. I denne vejledning kan du finde ud af, hvilke specifikke vedligeholdelsesarbejder der er tale om, hvor regelmæssigt de skal udføres, hvilke fordele de har, og hvilke omkostninger du kan forvente.

Hvad sker der under vedligeholdelsen af et solcelleanlæg?

Vedligeholdelsesarbejdet omfatter grundlæggende en visuel inspektion af alle elementer - fra modulerne, kabler og ledninger til invertere og evt. batterisystemet. Ud over at kontrollere, at systemet fungerer korrekt, er det også vigtigt at opdage mindre skader eller defekter omfatter f.eks. porøse kabelkapper eller løse klemmer, der kan forårsage spændinger, der kan resultere i at glasset går i stykker. Det meste kan man selv kontrollere. Solcellespecialister kan derudover opdage hotspots og defekter med brug af Termografiske billeder. Desuden kan inverteren, inverterens software, overspændingsbeskyttelsen (HPFI) kontrolleres. Kort fortalt skal følgende komponenter vedligeholdes

  • Moduler
  • Monteringsdele (evt tagkonstruktion)
  • Kabler og forbindelser
  • Inverter
  • Overspændingsbeskyttelse (HPFI)
  • Evt. opbevaring af strøm
  • Software

Hvor ofte skal der foretages vedligeholdelse?

Der er ingen lovbestemt vedligeholdelsespligt for private systemejere. Det er op til dig, om du vil have dit system serviceret eller ej. Hvor ofte solcelleanlægget bør serviceres, afhænger af flere forskellige faktorer.De følgende forklaringer er kun vejledende:

  • Forhold på stedet - Blandt andet spiller miljømæssige påvirkninger som f.eks. forurening fra omgivelserne en rolle. Stærkt trafikerede veje i nærheden, store byggepladser eller gårde med husdyr kræver hyppigere rengøring og vedligeholdelse for at sikre en effektiv drift. Bygningstypen kan også spille en rolle. Det drejer sig om den potentielle fare i tilfælde af en defekt.  
  • Forsikring - Nogle forsikringsselskaber kræver regelmæssig vedligeholdelse. 
  • Installation - Hældningsvinklen er afgørende. Installationer med en hældningsvinkel på mere end 20 grader har en god selvrensende effekt i forbindelse med regn. Men støv og snavs sætter sig overalt og kan forværre mindre defekter eller påvirke systemets udbytte. I tilfælde af fladt monteret celler samles der mere støv og snavs og det er derfor vigtigt disse rengøres oftere.

Det optimale interval afhænger i høj grad af, hvordan modulerne og andre komponenter skal rengøres. Støv og snavs sætter sig overalt og kan forværre mindre defekter eller påvirke systemets udbytte. Derfor bør rengøring foretages regelmæssigt af et specialiseret firma, eller der bør anmodes om rengøring i forbindelse med vedligeholdelse.

 

Fordelene ved vedligeholdelse

Selv om solcelleanlæg er vedligeholdelsesvenlige på grund af deres lange levetid, falder deres ydeevne helt klart efter et par år. Tabet af udbytte bemærkes ofte ikke, fordi denne proces foregår meget langsomt. For at sikre en konstant effektiv drift på lang sigt anbefales det, at solcelleanlægget vedligeholdes 1-3 gange årligt (fladt monteret 2-4 gange årligt). Ud over de positive virkninger på ydeevnen forlænges levetiden for de enkelte komponenter og hele systemet. Desuden kan defekter opdages på et tidligt tidspunkt.

Vedligeholdelsesomkostninger for PV-systemet

Omkostningerne til vedligeholdelse af solcelleanlæg afhænger af forskellige faktorer. Systemets størrelse og den nødvendige indsats er afgørende faktorer. Sidstnævnte afhænger af, om der skal foretages mange reparationer, om visse enkeltdele kræver ekstra vedligeholdelse, og om der skal tages hensyn til særlige forhold på stedet. Det er derfor ikke muligt at angive et generelt beløb. Det er bedst at indgå en aftale med den specialiserede virksomhed på forhånd. Drøft priserne på reparationer og opfølgende aftaler før den faktiske vedligeholdelsesdato. Du bør dog også tage hensyn til rejseomkostningerne og arbejdstiden for de specialiserede håndværkere. Ofte skal du bestille rengøring af modulerne separat og betale tilsvarende. Hvis du beslutter dig for regelmæssig vedligeholdelse af solcelleanlægget, er det værd at indgå en vedligeholdelseskontrakt. Det er ofte billigere og sparer dig for at skulle lede efter et nyt specialiseret firma hver gang.