Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Varmesystemet bliver ikke varmt - hvad kan du gøre?

Anmod om rådgivning nu
Foto: © Unconventional / Shutterstock.com

Så snart det bliver koldere udenfor, skruer vi op for varmen for at holde det hyggeligt og varmt indenfor. Men hvad nu, hvis du som anlægsejer opdager, at varmen ikke bliver varm? Fejl i systemet og radiatorer, der forbliver kolde, bliver oftest bemærket i begyndelsen af fyringssæsonen, når varmeanlægget har kørt i sommermode i lang tid for at spare energi og varmeudgifter.

Vi forklarer, i hvilke tilfælde du bør bede din varmemester om at udføre en reparation. Find også ud af, hvad du selv kan gøre for at sikre, at varmefejl bliver udbedret hurtigst muligt eller helst undgået.

Identificering af fejl og korrekt instruktion af varmemontøren

Hvornår skal du bede din varmemester om at udføre fejlfinding? Det er bedst at gøre det umiddelbart efter, at du har bemærket fejlen og/eller fundet den mulige fejl. For at gøre dette så effektivt som muligt har vi nedenfor listet almindelige fejl, som du bør underrette varmemesteren om. I enkelte tilfælde kan årsagerne naturligvis afvige fra de viste situationer. Hvilken fejlfindingsforanstaltning der i sidste ende er den rigtige, afhænger af den anvendte teknologi og de specifikke forhold på stedet. Vi anbefaler, at du altid i første omgang søger råd hos en varmemester, hvis din opvarmning ikke fungerer korrekt.

Hvis din opvarmning ikke bliver varm, skal du altid kontrollere selve varmeanlægget. Der vises en fejlkode på displayet på dit Viessmann-varmeanlæg ved visse fejl. Du finder denne anført i en tabel i servicevejledningen til dit Viessmann-varmeanlæg. For at varmemesteren kan udbedre fejlen så hurtigt som muligt, anbefaler vi, at du noterer den viste fejlkode. Du skal blot informere installatøren om dette, når du afgiver reparationsordren. På den måde kan han/hun bedre forberede sig på reparationsopgaven.

Bliver radiatorerne ikke varme, eller fungerer hele varmesystemet ikke?

Hvis du skruer helt op for termostaterne, og dine radiatorer ikke bliver varme, er der to grundlæggende tilfælde at skelne mellem:

  1. Varmeanlægget kører korrekt, men der kommer ikke varmt vand ind i enkelte eller flere radiatorer i varmekredsløbet. Dette viser sig ved, at radiatorerne ikke bliver varme eller kun bliver varme i toppen.
  2. Hvis varmen ikke virker, kan der være en fejl på kedlen og/eller hele varmeanlægget.

Kontroller indstillingen af dit varmesystem:

  • Er det stadig indstillet til sommertilstand?
  • Kører opvarmningen udelukkende på varmtvandsopvarmning?
  • Er systemets tid korrekt indstillet?
  • Er systemet sprunget tilbage til standardindstillingen efter en strømafbrydelse?

Disse indstillinger kan aflæses direkte på displayet på dit Viessmann-varmeanlæg. På de fleste Viessmann-anlæg kan de ændres via en mekanisk styring eller via displayets touchscreen. For ældre varmeanlæg anbefales det kraftigt at tilkalde en installatør for at undgå at forårsage skader med de forkerte indstillinger.

I dette tilfælde skal varmemesteren sandsynligvis frigøre en fastklemt termostatventil eller udskifte termostaten. Årsag: Termostaten har været indstillet på nul eller frostbeskyttelsespositionen har været uændret i lang tid om sommeren, så ventilen har sat sig fast og tillader ikke længere, at der strømmer varmevand ind i radiatoren.

Varmemontøren skal afbløde radiatoren. Årsag: Der er luft i varmekredsløbet. Du kan muligvis selv afbløde radiatoren. I vores guide til udluftning af radiator forklares det, hvordan du gør det, og hvilket udstyr du skal bruge. Det er dog nødvendigt med et tjek bagefter, og det er bedst at konsultere en installatør, hvis du er i tvivl.

Varmemesteren skal foretage en hydronisk afbalancering. Årsag: Vandet i varmekredsløbet er ikke jævnt fordelt, så trykforholdet mellem de enkelte radiatorer varierer for meget. Det kan f.eks. ske efter udskiftning af flere radiatorer eller efter fornyelse af kedlen. 

Begrundelse: Varmekredspumpen fungerer ikke korrekt. For at kontrollere dette kan du holde spidsen af en skruetrækker mod pumpehuset og lytte efter vibrationer eller strømningslyde ved skruetrækkerens håndtag. Hvis der ikke kan høres noget, er varmekredspumpen ikke i gang. Underret din varmekredsinstallatør om problemet; de vil reparere eller udskifte pumpen.

En fejl i kedlen kan have forskellige årsager. Installatøren af varmeanlægget kan afgøre fejlen ud fra den fejlkode, der vises på displayet på dit Viessmann-varmeanlæg. Derefter sletter han koden, foretager de nødvendige reparationer og tænder i bedste fald blot kedlen igen. Det er bedst at have koden klar, når du kontakter installatøren. Så kan de være bedre forberedt.

Årsagen til fejlen er sandsynligvis mangel på brændstof. Kontroller brændstoftilførslen til dit varmesystem:

  • Er gashanen åben eller lukket?
  • Hvad er påfyldningsniveauet i min olie- eller gastank?
  • Sidder foderautomaten i et pille- eller flisopvarmningssystem fast eller er den blokeret?

Få en installatør til at kontrollere dit fyringsoliesystem, din LPG-tank eller din gastilslutning - alt efter hvilket opvarmningssystem du har i drift. Olie- eller gastanke må aldrig køre helt tomme. Hvis niveauindikatorerne falder under den nødvendige fyldningsgrad - normalt 15-20 centimeter for olie - får brænderen allerede for lidt eller slet ikke noget brændstof.

Hvis hele varmeanlægget ikke længere kan startes, kan det skyldes, at nødkontakten er blevet trykket forkert ned for pillevarmeanlæg, olievarmeanlæg eller flisvarmeanlæg. En lille lampe på nødafbryderen viser, om afbryderen er i positionen "on" eller "off". Tryk på kontakten igen, og genstart kedlen. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din varmeinstallatør.

Når temperaturen falder udenfor, og varmen ikke virker, kan det hurtigt blive en ulempe. I værste fald er der fare for ubehagelige dage og nætter. Men alvorlige frostskader er også mulige, f.eks. som følge af sprængte vandrør. Foto: © Zoonar GmbH / Shutterstock.com

Sådan undgår du dyre reparationer

Når de opdager, at opvarmningen ikke bliver varm, bør systemejerne straks kontakte deres varmekontraktør. Det er bedst at huske at kontrollere opvarmningen på forhånd. Sørg for at planlægge tilstrækkelig tid, da installatørerne har tendens til at have særligt travlt i begyndelsen af opvarmningssæsonen.

Vi anbefaler også, at du får varmesystemet serviceret regelmæssigt. Et årligt serviceeftersyn af dit varmeanlæg identificerer problemer på et tidligt tidspunkt og forhindrer, at de bliver mere alvorlige. Udgifterne til en sådan foranstaltning er penge, der er godt givet ud, da et varmesystem, der serviceres årligt, kører mere økonomisk. Vores guide til vedligeholdelse af varmeanlæg: Fordele, intervaller, omkostninger, vedligeholdelseskontrakt fortæller dig alt, hvad du har brug for at vide om Viessmanns serviceprogram.