Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Opvarmning sommertilstand

Anmod om rådgivning nu
Foto: Shutterstock / Mila Supinskaya Glashchenko

Opvarmning i sommertilstand sparer energi og omkostninger

Slukker du for varmen om sommeren eller lader du den være tændt? Dette er et legitimt spørgsmål, fordi det normalt ikke er nødvendigt at opvarme rummene om sommeren. Hvis varmt brugsvand produceres via centralvarmeanlægget, vil det imidlertid medføre et tab af komfort. Hvis du slukker for varmen om sommeren, kommer der kun koldt vand ud af bruseren og vandhanen. I dette tilfælde er det tilrådeligt at skifte opvarmningen til sommertilstand. Derefter produceres kun det varme brugsvand af varmeenheden. Det sparer energi og reducerer samtidig dine varmeudgifter. I den følgende vejledning kan du finde ud af, hvad du skal overveje, når du skifter opvarmning om sommeren, og hvilke alternativer der er til produktion af varmt brugsvand.

Derfor er det fornuftigt at lade varmesystemet køre om sommeren

Der er brug for energi til at opvarme rum og levere varmt brugsvand. Prisen for dette afspejles i brændstofomkostningerne. Jo mere energi der forbruges, jo højere er disse omkostninger. Når det gælder fossile brændstoffer, er et stort energiforbrug også forbundet med emissioner. Det skyldes, at der frigives CO2, når gas og olie forbrændes. Hvis du sætter dit konventionelle varmeanlæg i sommerdrift, kan du ikke kun spare omkostninger, men også reducere CO2-emissionerne. I de allerede varme sommermåneder betyder det ikke engang mindre komfort.

Tidspunktet afhænger af vejret

Hvornår du skal skifte varme til sommertilstand kan ikke bestemmes generelt. Det afhænger først og fremmest af vejrforholdene. Den sædvanlige opvarmningsperiode i lejemål er dog en god rettesnor. Den begynder den 1. oktober og slutter den 30. april. Begyndelsen af maj er derfor et godt tidspunkt til at kontrollere, om den begrænsede drift af varmesystemet er tilstrækkelig.

Moderne varmesystemer giver en masse komfort

De, der allerede har et moderne varmesystem, behøver normalt ikke at bekymre sig om, hvornår varmen skal skiftes til sommertilstand. For med disse stopper opvarmningen automatisk ved en bestemt udendørs eller indendørs temperatur. Hvilken temperatur der er afgørende, afhænger af, om varmereguleringen er udendørs- eller rumtemperaturstyret. Sensorerne installeres tilsvarende uden for eller inde i bygningen. Hvis temperaturen falder under en bestemt grænse, starter opvarmningen automatisk. Dette sikrer en høj grad af komfort til enhver tid, selv i kolde perioder om sommeren. Temperaturen, ved hvilken opvarmningen stoppes eller genoptages, kan indstilles manuelt. I brugsanvisningen kan du læse, hvordan du indstiller den såkaldte opvarmningsgrænsetemperatur på dit Viessmann-varmeanlæg og sætter det i sommertilstand. Her finder du også oplysninger om, hvordan du indstiller de forskellige driftsformer:

  • Opvarmning og varmt vand
  • Kun opvarmning
  • Kun varmtvand

Brugsanvisningen kan også downloades på Viessmann ViBooks.  

Styring af varmesystemets sommerdrift via app

Hvis varmesystemet har en tilsvarende grænseflade, er det også muligt at styre og regulere via appen. I nye Viessmann-anlæg er dette allerede integreret på fabrikken. Hvis du har et ældre Viessmann-varmeanlæg med Vitotronic-styring, har du mulighed for at eftermontere et Vitoconnect-modul. Når du har oprettet forbindelse, kan du foretage alle indstillinger via ViCare-appen - når som helst og uanset hvor du befinder dig. Appen giver dig følgende fordele:

  • Energistyring: Spor energistrømme i hjemmet.
  • Udarbejdelse af varmeplaner: Individualisering af opvarmningsdriften
  • Styring via stemmeassistent: ViCare understøtter Alexa
  • Fjernvedligeholdelse: Hurtig hjælp fra en autoriseret installatør
Styring af et Viessmann Vitodens 242-F gasvarmeanlæg med ViCare-appen på din smartphone

Ferie giver store besparelsesmuligheder

Opvarmningen bør ikke kun skrues ned om sommeren. Selv hvis du ikke er hjemme i en længere periode, hjælper tidsprogrammer med at spare energi. Hvis du aktiverer ferieprogrammet på dit Viessmann-varmeanlæg, kan du påvirke både rumopvarmning og varmtvandsopvarmning. Den afgørende faktor her er den gemte ankomst- og afrejsedag.

Sætte ældre kedler i sommerdrift

Mange husstande bruger stadig ældre kedler. Da de normalt ikke har den rette styringsteknologi, kræver energibesparende opvarmning om sommeren en lidt større indsats. Kedlerne skal slukkes eller skrues ned manuelt. I længere perioder med koldt vejr er de tændt igen. Du kan spare yderligere ved at slukke for varmepumpen om sommeren. Pumpen er ansvarlig for vandcirkulationen i radiatorerne. Men for at komponenten, der også kaldes cirkulationspumpen, ikke går i stå i sommerferien, skal den tændes med visse intervaller. I moderne varmeanlæg sker dette automatisk. For at undgå skader på systemet og for at finde den optimale indstilling er det tilrådeligt at konsultere en specialist. Din installatør er en pålidelig kontaktperson, når det drejer sig om sommerdrift af et gammelt varmeanlæg.

Tips til opvarmning om sommeren

Hvis dit Viessmann-varmeanlæg kører i sommermode, sparer du allerede energi og omkostninger. For at være godt forberedt på den næste opvarmningsperiode og udnytte yderligere besparelsesmuligheder har vi samlet yderligere tips til dig om opvarmning om sommeren.

Glem ikke de termostatiske ventiler

Selv om radiatorerne ikke bliver varme i sommerdrift, bør termostathovedet ikke indstilles til frostbeskyttelse. Dette skyldes, at der ellers kan opstå blokeringer i løbet af varmepausen. Risikoen kan reduceres ved at skrue op for termostatventilerne på radiatorerne om sommeren. Dette afslapper den mekanisme, der regulerer vandstrømmen i dem. Hvis ventilerne blokerer, selv om du har indstillet termostaterne korrekt, kan du selv forsøge at løsne blokaden. For at gøre dette skal du først fjerne regulatorens top. Hvis den nederste del af ventilen er blottet, skal du banke forsigtigt på den eller trække let i ventilstiften.    

Timer til cirkulationspumpen

En cirkulationspumpe sikrer, at alle tappesteder i huset hurtigt forsynes med varmt vand. Dette giver et højt komfortniveau. Desuden reducerer den konstante bevægelse risikoen for dannelse af legionella. Det skyldes, at de formerer sig særligt godt i varmt, stillestående vand. Hvis pumpen kører konstant, bruger den imidlertid permanent elektricitet, når der ikke er behov for varmt vand - f.eks. om natten eller når der ikke er nogen hjemme om dagen. I modsætning til cirkulationspumpen i varmeanlægget bør den ikke slukkes helt om sommeren. For at spare elektricitet er det tilrådeligt at styre cirkulationspumpen med en timer. På denne måde kan driftstiden tilpasses til det faktiske behov.

Modernisering af opvarmning på grundlag af vedvarende energi er også interessant på grund af de statslige tilskud. Dermed kan boligejerne reducere investeringsomkostningerne betydeligt.© Foto: Shutterstock / Bbernard

Brug sommeren til modernisering af opvarmningen

Sommermånederne er det optimale tidspunkt for et nyt varmesystem. På denne måde behøver beboerne ikke at fryse, selv om opvarmning midlertidigt ikke er mulig eller kun i begrænset omfang. Hvis den gamle kedel ikke har et moderne styresystem, kan det betale sig at forny varmesystemet. Dette eliminerer behovet for at indstille opvarmningen til sommertilstand manuelt. Desuden udnytter innovative opvarmningssystemer den anvendte energi særlig effektivt. De, der vælger regenerative varmegeneratorer i forbindelse med moderniseringen, sparer også værdifulde ressourcer og gør sig mindre afhængige af fossile brændstoffer og eventuelle prisstigninger. Modernisering af opvarmning på grundlag af vedvarende energi er også interessant på grund af de statslige tilskud. Dermed kan boligejerne reducere investeringsomkostningerne betydeligt. I de følgende vejledninger kan du se, hvilke varmesystemer der egner sig til en modernisering af varmesystemet:

Solvarmeenergi giver varmt vand om sommeren

Hvis dit varmesystem kører i sommertilstand, leverer det kun varmt vand. Med solvarmeenergi kan du producere varmt vand om sommeren uden opvarmning og dermed spare endnu mere. En god planlægning er særlig vigtig. For at udnytte solenergien optimalt skal visse betingelser være opfyldt. Blandt andet spiller tagets orientering og størrelse samt skyggen en rolle. Den nødvendige lagertank skal også tilpasses til solvarmeanlæggets individuelle behov og funktion. Ud over vandopvarmning kan teknologien også bruges til at støtte varmesystemet. En pålidelig partner til planlægning af solvarmeanlæg er en erfaren solcelleingeniør. De vil tilpasse det nye system optimalt til forholdene på stedet.