Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere
Vitomax HW

Højtryksvarmtvandskedel

Udgangsområde: 0,35 til 20,0 MW

Udgangsområde: 0,35 til 20,0 MW
Fremløbstemperatur > 110 °C
Høj effektivitet på over 95,5 %
H2-ready 100%

Din lokale Viessmann-partner kan give dig personlig rådgivning

Find en Viessmann-partner nær dig
Højtryksvarmtvandskedel

Udgangsområde: 0,35 til 20,0 MW

Temperaturer i fremløb

> 110 °C

Høj effektivitet

Med mere end 95,5 %

Sikkerhedstemperaturer

≤ 210 °C

Trykniveauer

0.5 til 30 bar

Certificering i henhold til direktivet om trykbærende udstyr

For tilladte fremløbstemperaturer > 110 °C

Hjørnestænger anbragt parvis

Reducerer spændinger i kedlen

Optimale flammerørgeometrier

Til ren forbrænding

Nem servicering

På grund af tilstrækkelige inspektions- og adgangsporte

Bred vifte af brændstofmuligheder

Som f.eks. brint, naturgas, brændselsolie, svær brændselsolie, biogasser, bioolier og mange flere

Til brug i fremstillingsindustrien

Kan anvendes i en lang række brancher

Vitomax HW højtryksvarmevandskedler fra 0,35 til 20,0 MW til industrien

Brint op til 100%

I kemiske processer som f.eks. fremstilling af klor og andre industrielle processer anvendes det meste af brintgassen ikke og frigives i atmosfæren. Vitomax-kedler, som kan køre på 100 % brint med en passende brænder, er en omkostningseffektiv og effektiv løsning. Samtidig undgås en stor mængde klimaskadelige CO2-emissioner.

Produktegenskaber

Vitomax HW-højtrykskedler til varmt vand opfylder alle nye lovkrav til særlig ren forbrænding. Virkningsgraden for disse kedler med varmeveksler er over 95,5 %, selv ved 100 % belastning.

Uanset hvilket brændsel der anvendes, leverer Vitomax HW en effekt på op til 20,0 MW. Den er specielt udviklet til fremstillingsindustrien samt til lokale og fjernvarmenetværk, hvor der kræves høje fremløbstemperaturer og -tryk.

Det lavt belastede, pladsbesparende design sikrer god naturlig cirkulation og pålidelig varmeoverførsel. Der kræves ingen ekstra kedelpumper, hvilket gør hydraulisk tilslutning betydeligt lettere. Vitomax HW kan drives meget fleksibelt med let eller tung brændselsolie, bioolie eller endog (bio)naturgas.

Der anvendes ingen beton til det valgfrie innovative brænderindgangsstykke i Vitomax-kedler. Det betyder, at den er vandkølet og slid- og vedligeholdelsesfri, så den ikke skal udskiftes i løbet af kedlens levetid. Vandkøling garanterer en konstant temperatur omkring brænderhovedet - den ellers sædvanlige refleksion fra en ildfast foring (som medfører dannelse af termisk NOx) forekommer ikke.

Brænderindgangen og det bageste vendekammer i Vitomax HW er vandkølede. Det betyder, at energien i røggasserne udelukkende anvendes til produktion af varmt vand.

Visse Vitomax HW Low NOx højtryksvarmevandskedler er egnede til forbrænding af op til 100 % brint, når de overholder vores generelle betingelser for anvendelse af H2.

Afstanden mellem de enkelte røgrør samt mellem røgrørene og kedelhuset og flammerøret opfylder de lovbestemte krav. Skubkraften på endefladegulvene som følge af den forskellige lineære udvidelse i røgrørene og flammerøret er derfor ekstremt lav. Denne konstruktion garanterer en lang levetid for Vitomax HW.

Ligesom alle andre Vitomax-kedler er Vitomax HW udstyret med tilstrækkelige inspektions- og adgangsåbninger til at udføre vigtige kontroller inde i kedlen. Dermed opnår Vitomax højtryksvarmtvandskedler de længst mulige inspektionsintervaller. Let åbne kedeldøre og en rengøringsdør for enden af kedlen sikrer også, at vedligeholdelsen er enkel, og bidrager til lave driftsomkostninger.

 • Brint op til 100 %: sammenlignelige NOx-værdier som i brændselsolie/naturgas
 • Brændselsolie (EL), NOx-emissioner (< 150 mg/m3 røggas muligt)
 • Tung brændselsolie, Mazut 100
 • Naturgas, NOx-emissioner (< 70 mg/m3 røggas muligt)
 • Og mange andre, f.eks. biogasser/bioolier eller animalske fedtstoffer
 • Fødevareindustri
 • Gødningsindustri
 • Bygningsmaterialeindustri
 • Papirindustrien
 • Drikkevareindustrien
 • Kemisk industri
 • Farmaceutisk industri
 • Hospitaler
 • Raffinaderier
 • Lokal- og fjernvarmenetværk

Tværsnit af produktet*

Produktets tværsnit er kun et eksempel på, hvordan Vitomax HW højtryksdampkedlen kan se ud. Afvigelser er mulige afhængigt af den enkelte ordre.

Modularitet - variationer på udstyrsniveau

Brænderens indgangssted
a)  Foret (standard)
b)  Vandkølet - vedligeholdelsesfri/slidbestandig (ekstraudstyr)

Kedeldæksel:    

a)  Uden kedelafdækning / rund isolering (standard)

b)  Kedeldæksel til at gå på, forberedt til platformsmontering (ekstraudstyr)

Modulopbygget betjeningsplatform (ekstraudstyr - kun i forbindelse med kedelafdækning til påkørsel)

Kedelstøtte:
a)  Tværplader (standard < 14t kedelvægt)  
b)  Tværplader med langsgående I-bjælker (ekstraudstyr < 14t kedelvægt / standard > 14t kedelvægt
c)  Fuld I-bjælke-version (ekstraudstyr)

Røggasopsamler med udløb bagud:

a)  Rund udgave (standard)  
  b)  Rektangulær udgave (ekstraudstyr)        

Integreret economiser og røggasopsamler:    
a)  Ikke-kondenserende economiser (ekstraudstyr)  
b)  Kondenserende economiser (ekstraudstyr)    
c)  Røggasopsamler med rundt udløb
Mulighed for kombination af ikke-kondenserende og kondenserende