Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Installation af varmepumpe: find det bedste installationssted

Anmod om rådgvning

Varmepumper kan placeres forskellige steder, og der er forskellige faktorer, der skal overvejes for det enkelte sted. Det er en vigtig beslutning, da installationsstedet kan påvirke varmepumpens effektivitet og ydeevne.

Her på siden kan du finde mere information og nyttige tips om, hvilke placeringer der fungerer for hvilke varmepumper, og hvad du skal overveje, når du træffer dit valg. 

Vi har også fået Viessmanns varmepumpeekspert, Egbert Tippelt, til at besvare ofte stillede spørgsmål til emnet. 

De forskellige installationsmuligheder for varmepumper

Varmepumper fungerer ved at trække varme fra den omgivende luft, jord eller vand (varmekilder), og derefter hæve den til et højere temperaturniveau, så den kan bruges til at levere opvarmning og varmt vand i bygninger.

Varmekilderne skal være let tilgængelige, for at varmepumperne effektivt kan absorbere varmen. Vi forklarer her om to installationsmuligheder:

 • Udendørs installation: Varmepumpen leveres i et monoblok-design og installeres uden for bygningen.
 • Split-installation: Varmepumpen består af to komponenter - en indendel og en udedel.

Overvej typen af varmepumpe, når du vælger det bedst egnede installationssted

Hvilke varmepumper skal du installere hvor? For at finde det rigtige installationssted skal du overveje typen af varmepumpe og forholdene i og omkring din bolig. Det er værd at konsultere en VVS-installatør, for at bestemme den bedste placering og den rigtige varmepumpe.

Installation af jordvarmepumpe - i kælder eller bryggers

Jordvarmepumper trækker termisk energi fra jorden - for eksempel via jordsonder eller over jordkollektorer. I de fleste tilfælde er der brug for komplekse foranstaltninger til boringer og kollektorer, så vi anbefaler at få rådgivning fra en specialiseret installatør. 

Den geotermiske varme transporteres via rør til varmepumpens indedel, som herefter overfører den udvundne varme til hjemmets varmesystem. Installationen af indedelen er mindre kompleks, da den ikke er afhængig af jordforholdene. 

Ideelt set bør indedelen installeres i en kælder eller et bryggers/teknikrum for at holde rørføringen mellem varmepumpen og energikilden så kort som muligt. For at sikre problemfri drift skal stedet være godt ventileret, og gulvet skal kunne bære den relevante belastning.

Installation af luft til vand varmepumper

Disse varmepumper udvinder termisk energi fra den omgivende luft. Da de kan installeres som både monoblok- og split-enheder, er der flere muligheder, når man skal vælge hvor varmepumpen skal placeres. Den mest optimale placering afhænger af de specifikke forhold.

Både jordvarmepumper og luft til vand-varmepumper fungerer effektivt i nye og ældre bygninger, når de dimensioneres korrekt.

Et detaljeret kig på de enkelte installationsmuligheder

De forskellige installationssteder og deres fordele og ulemper er forklaret mere detaljeret i det følgende afsnit. Da jordvarmepumper næsten altid er monoblok-enheder, der er designet til at blive placeret i en kælder eller et teknikrum/bryggers, gælder oplysningerne i de følgende afsnit også for luft til vand-varmepumper.

Installation af luft und vand monoblok varmepumpe udenfor

Ved en luft til vand monoblok varmepumpe installeret udenfor er alle komponenter i kølekredsløbet samlet i én enhed, som er placeret uden for bygningens mure og derfor er i direkte kontakt med varmekilden (luften). Udendørsenheder kan placeres fleksibelt og er også velegnede til eftermontering i eksisterende bygninger. Varmeenergien genereres i monoblokken og transporteres derefter ind i bygningen via velisolerede rør.

Placering og position: Det er vigtigt at have et stabilt underlag på installationsstedet, som varmepumpen kan stå på, ideelt set et fast betonfundament eller en sokkel. For at undgå lange transportveje og forhindre, at brugsvandet afkøles, anbefales det at vælge en placering tæt på husmuren. Følgende placeringer er dog også en mulighed:

 • på et tag
 • på en garage
 • under en carport

Ved at placere varmepumperne i læ for vinden kan man undgå termiske kortslutninger. Desuden skal der være tilstrækkelig plads omkring ventilatoråbningen til at sikre en passende lufttilførsel.

Fordele
 • Fleksibel placering, nem eftermontering og vedligeholdelse
 • Korte rørstrækninger fra energikilden til forbrugeren
 • Mindre pladsbehov og lavere lydemission i boligen
Ulemper
 • Mere støjende i drift
 • Generelt lidt højere startomkostninger
 • For nogle kan det forringe ejendommens æstetiske udtryk
 • Udsat for elementerne hele året rundt
Bygningstilpasninger
 • Der skal bores to huller i husmuren til isolerede rørledninger

Installation af luft til vand split varmepumpe

Split luft til vand varmepumper har to enheder - en placeret udenfor og en indenfor. Indedelen indeholder bl.a. kondensatoren og cirkulationspumpen. Den er derfor støjsvag sammenlignet med udedelen, som indeholder de støjende komponenter, såsom ventilator, fordamper og kompressor. Der skal bores minimalt i væggen for at koble de to enheder sammen.

Placering og position: Split-varmepumper har enheder placeret både udenfor og indenfor. Indedelen er ret kompakt og kan derfor installeres mange forskellige steder i hjemmet. Generelt er kælderen eller et bryggers en god placering. Udedelen er placeret uden for bygningen og bør placeres på et stabilt fundament eller en platform på et sted, der er beskyttet mod vinden, ligesom en monoblok-varmepumpe, der er installeret udenfor.

Fordele

 

 • Fleksibel placering af udedelen
 • Beskedent pladsbehov på grund af den kompakte indedel
 • Følsomme komponenter (i indedelen) er beskyttet mod elementerne
 • Mulighed for køling gennem reversibel drift

 

Ulemper
 • Større indsats i forbindelse med installation og vedligeholdelse, herunder regelmæssig inspektion af kølemidlet
Bygningstilpasninger
 • Små huller boret i væggen til kølemiddelledninger

Find det rigtige sted at installere en varmepumpe

Hvor varmepumpen er installeret, kan påvirke dens effektivitet, levetid og drift. En velvalgt placering giver mulighed for optimal udnyttelse af den omgivende varme og hjælper med at minimere energiforbruget. 

Omhyggelig planlægning og ekspertrådgivning er alfa og omega, når man skal beslutte, hvor en varmepumpe skal placeres. Det er vigtigt at overveje følgende faktorer i planlægningsfasen.

Minimumsafstande

Monoblok- og splitudedele skal placeres mindst tre meter fra andre bygninger, stier og terrasser. Selvom lydemissionen er lav, takket være avancerede teknologier, som Viessmann Super Silent, genereres der stadig en vis mængde støj, når udeluften suges ind. Ideelt set bør varmepumper derfor placeres i tilstrækkelig afstand fra de omkringliggende ejendomme, så beboere og naboer ikke forstyrres af støj fra varmepumpen. Desuden produceres der en meget kold luftstrøm, når luften blæses ud, og det kan være ubehageligt at røre ved.

Fritstående installation til luftcirkulation og ventilation

Luft til vand varmepumper trækker luft ind på den ene side af enheden og blæser den ud på den anden. Der skal være en uhindret luftstrøm omkring varmepumpen på installationsstedet. Enheden skal placeres mindst 25 centimeter væk fra f.eks. husmuren. God luftcirkulation sikrer uforstyrret varmeoverførsel og forhindrer, at enheden bliver overophedet.

God adgang til installation, vedligeholdelse og reparationer

På grund af varmepumpernes størrelse og vægt er de lokale forhold allerede en vigtig faktor, når man vælger installationssted. Smalle kældertrapper i ældre bygninger kan for eksempel give problemer. En varmepumpe skal være let tilgængelig på det valgte sted, så installation, reparation og vedligeholdelsesarbejde kan udføres uden større problemer.

Ofte stillede spørgsmål om installationssteder for varmepumper

Udedelen på en split-varmepumpe skal placeres mindst 25 centimeter fra muren for at give god luftcirkulation omkring varmepumpen.

I Danmark skal en varmepumpe placeres min. 3-4 meter væk fra skel iht. danske regler om støjniveau i skel. Du bør også altid undersøge om der er lokale forhold, der skal tages højde for og læse fabrikantens vejledning.

Vi anbefaler, at enhederne placeres tre meter fra stier eller steder man går eller opholder sig, da den kolde luft, der blæses ud af varmepumperne, kan forårsage isdannelse.

Du skal holde en afstand på en meter fra varmepumpens underkant. Dette er kendt som sikkerhedszonen omkring varmepumpen og har til formål at forhindre kølemiddel i at lække ind i bygningen.