Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere
Vitorondens 200-T

Kondenserende oliefyr i støbejern

Gulvstående kondenserende fyr i støbejern med kompakte dimensioner og et attraktivt pris-/ydelsesforhold. Ideel til renovation.

Nominel varmeydelse: 20.2 op til 107.3 kW
Standard sæson effektivitet [til DIN 4702-8]: op til 97% (Hs)
Energiklasse A
Alle kommercielt tilgængelige EL brændselsolier kan bruges

Din lokale Viessmann installatør kan tilbyde dig faglig rådgivning

Find en installatør i nærheden af dig
Prisvenligt kondenserende oliefyr i støbejern

Ideel til renovation og modernisering

Alle kommercielt tilgængelige EL brændselsolier kan bruges

Gælder også for brændelsolie til DIN 51603-6-EL A Bio 10: EL brændselsolie med lavt svovlindhold med blandinger på op til 10 % biokomponenter.

Standard sæson effektivitet [til DIN 4702-8]

Standard sæson effektivitet: op til 97 % (Hs)

Fleksibel placering

Gennem balanceret (op til 53,7 kW) eller rumafhængig drift

Stille drift

Takket være eksternt tilpassede røggaslyddæmpere

Let at bruge

Takket være Vitotronic styringsenheden med klartekst og grafisk display

Forbundet til internettet med Vitoconnect

For styring og service via Viessmann app (tilbehør)

Energiklasse

Energiklasse: A

Vitorondens 200-T kondenserende oliefyr i støbejern og en Vitocell varmtvandsbeholder

Kondenserende oliefyr i støbejern

Vitorondens 200-T er et gulvstående kondenserende oliefyr i støbejern med et attraktivt pris-/ydelsesforhold.  Støbejernsfyret har imponerende kompakte dimensioner, og den er særlig velegnet til moderniseringsprojekter. Det skyldes, at den er særlig nem at installere takket være de enkelte komponenter (med Vitorondens 200-T fra 67,6 til 107,3 kW).

For modeller på op til 53,7 kW er varmeisolering og kontrolenhed færdigsamlet, hvilket sparer tid under installationen. Til Vitorondens 200-T kan der fås varmtvandsbeholdere fra Viessmanns omfattende sortiment.

Særlige  detaljer ved Vitorondens  200-T

Vitoflame 300 oliebrænder med blå flamme

Vitoflame 300 Unit-oliebrænderen med blå flamme er udviklet til alle kommercielt tilgængelige EL-brændselsolier og sikrer en særligt ren og effektiv forbrænding. Som ekstraudstyr kan der tilsættes op til ti procent bioolie til brændselsolien.

Eutectoplex varmeflade

Eutectoplex-varmefladen garanterer en lang levetid og en høj grad af driftssikkerhed. I kombination med den efterfølgende, selvrensende Inox-Radial-varmeveksler i rustfrit stål opnår Vitorondens 200-T en standard sæsonvirkningsgrad på op til 97 procent (Hs). Det indbyggede Jetflow-system sikrer også en optimal fordeling af opvarmningsvandet.

Inox-Radial-varmeveksler installeret

Kombinationen af den holdbare Eutectoplex-varmeflade med den efterfølgende Inox-Radial-varmeveksler af rustfrit stål adskiller effektiv forbrænding og kondensvand. Fordelen: Forbrændingsresterne forbliver i forbrændingskammeret, mens forbrændingsgasserne kondenserer i varmeveksleren uden at efterlade rester.

Inox-Radial- varmeveksler i rustfrit stål

Vitorondens 200-T

Vitorondens 200-T kondenserende oliefyr med 20.3 til 53.7 kW nominel varmeydelse.
Vitorondens 200-T oliekondensationskedel med 67,6 til 107,3 kW nominel varmeeffekt.

Vitorondens 200-T's kontrolenhed er overskuelig og intuitiv

Vitotronic 200-styringsenheden med klartekst og grafisk display muliggør en nem, logisk og menustyret betjening. Vitotronic gør det muligt at styre varmeanlæg bestående af en varmekreds uden blander og op til to varmekredse med blander.

Produktdetaljer

Output (kW)

20.2 til 107.3  kW:

  • Type BR2A 11/2018: Output niveauer: 20.2; 24.6; 28.6; 35.4; 42.8; 53.7 kW.
  • Type J2RA 11/2018: Output niveauer: 67.6, 85.8, 107.3  kW
Standard sæson effektivitet [til DIN 4702-8]

Op til 97 % (Hs)

Energiklasse

A

Brændsel

Alle typer kommercielt tilgængelige svovlfattige brændselsolier kan anvendes - herunder brændselsolie DIN 51603-6-EL A Bio 10: EL-brændselsolie med lavt svovlindhold med blandinger på op til 10 % biokomponenter.

Anvendelsesområde

Olieopvarmning i enfamiliehuse, tofamiliehuse og lejlighedsbygninger samt i kommercielle og offentlige bygninger | Nybyggeri og moderniseringsprojekter

Operation

Vitotronic 200-styringsenhed med klartekst og grafisk display; kan betjenes via ViCare-appen op til 35 kW.

Opvarmning med varmtvandsbeholder

Ekstra varmtvandsbeholder påkrævet for et højt niveau af varmtvandskomfort

Yderligere funktioner

Selvrensende Inox-Radial-varmeveksler i rustfrit stål til anvendelse af kondenseringsteknologi

Produkttværsnit