Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere
Vitovent 200-D

Decentralt boligventilationssystem

Decentralt boligventilationssystem med varmegenvinding til modernisering og nybygningsprojekter.

Luftflow op til 55 m³/h
Varmegenvindingsgrad op til 90 %
Besparelser på energiomkostninger
Lydsvage og strømbesparende ventilatorer

Din lokale Viessmann-partner kan give dig personlig rådgivning

Find en Viessmann-partner nær dig
Behagelig rumluft

kontinuerlig drift sørger for behagelig rumluft

Sænkning af varmeudgifterne

takket være høj varmegenvinding fra udluftningen bidrager

Reduktion af varmetabet ved frisklufttilførsel

på grund af den høje varmegenvinding fra fraluften på op til 90 %

Friskluftfunktion

søger for behagelig køling om sommeren

Ideel til allergikere

takket være filtreret udeluft med pollenfilter

Lydsvage og strømbesparende ventilatorer

for mere bekvemmelighed

Forhindrer bygningsskader

afbalanceret luftfugtighed forhindrer bygningsskader

Lettere installation

med sæt til ufærdige vægge

Enkel installation

i ydervæggen; 230-V-tilslutning er tilstrækkelig

Decentral mekanisk ventilationsenhed Vitovent 200-D

Decentral mekanisk ventilationsanlæg Vitovent  200‑D med varmegenvinding

Den kompakte mekaniske ventilationsenhed Vitovent  200‑D er designet til kontrolleret ventilation af individuelle rum. Den indkommende luft filtreres og opvarmes via  krydsvarmeveksler med den varme, der udvindes fra indeluften. Op til 90 procent af varmen i  fraluften genvindes. Der udskiftes op til 55 m³ luft pr. time. Komplette ventilationskoncepter kan opnås ved at udnytte flere enheder.

Monteringen af ventilationsenheden kræver kun én åbning i ydervæggen. Der skal ikke installeres yderligere luftkanaler - der kræves kun én strømforsyning (230 V). Der kan vælges mellem kantede og afrundede kabinetdesigns for høj fleksibilitet samt hurtig og nem installation. Den mekaniske ventilationsenhed Vitovent 200-D er meget velegnet til f.eks. at bekæmpe fugtproblemer som led i et moderniseringsprojekt eller til at opretholde et behageligt indeklima. Desuden forhindrer en afbalanceret fugtighedsstyring skader på bygningen.

Passiv køling uden klimaanlæg  

Samtidig sparer varmegenvinding energi i forhold til f.eks. nødvendig vinduesventilation. Dette reducerer varmeregningen. Tilluftfunktionen (type HRM) giver ekstra komfort om sommeren: Om natten kan varmeveksleren omgås, og der kan føres kølig natteluft ind i boligen. På denne måde forbliver rummene kølige - uden et klassisk klimaanlæg.

  

Høj luftkvalitet og indbrudssikring

Med den valgfrie elektriske forvarmeslange sikrer Vitovent 200-D til enhver tid en afbalanceret drift og sørger derfor også for høj luftkvalitet i energieffektive bygninger, selv når temperaturen udenfor er lav. Pollenfiltre, der er monteret som standard, gør det muligt for allergikere at trække vejret roligt. Det skyldes, at indtrængning af pollen fra udeluften forhindres effektivt. Vinduerne behøver ikke længere at blive åbnet regelmæssigt eller forblive åbne for at sikre den nødvendige luftudskiftning. Når de er lukkede, giver de øget sikkerhed mod indbrud og holder også vejstøj ude.

Installationsmuligheder for Vitovent 200-D

  1. indsugningsluft
  2. Tilluft
  3. Fraluft
  4. Afkastluft

Enkel betjening og vedligeholdelse

Programmeringsenheden er integreret i den indvendige vægbeklædning.  Til- og fraluftsfiltre kan udskiftes, og centrale komponenter kan rengøres og kontrolleres ganske let indefra.

Den trådløse betjeningsafbryder (tilbehør) uden batterier gør det muligt at skifte driftstilstand for et eller flere apparater samtidigt. Teknologi baseret på den piezoelektriske effekt betyder, at der ikke er behov for kabeltilslutning eller batteriskift, så kontakten kan placeres uden indgreb i bygningsmassen.

De lydsvage, energieffektive ventilatorer i Vitovent 200-D reguleres løbende i overensstemmelse med luftkvaliteten ved hjælp af luftkvalitetsføleren (ekstraudstyr) for at sikre en styring, der kan sættes efter det lokale behov. I automatisk drift er ventilatorhastigheden kun så høj, som det er nødvendigt for et sundt og termisk behageligt indeklima.

Vitovent 200-D trådløs betjeningskontakt

Produktdetaljer

Luftflow

op till 55 m3/h

Energiklasse*
  • Manuel styring: A eller B, afhængigt af type
  • Tidsstyring: A eller B, afhængigt af type
  • Central behovsstyring: A

*i henhold til EU-forordning 1254/2014:

Varmegenvindingsgradop

  til 95 %

Anvendelsesområde

Lejligheder, boligareal op til ca. 120 m2 | Nybyggeri og moderniseringsprojekter

Installationstype

Montering på væg eller loft

Yderligere kendetegn

Trinafbryder for enkel betjening. Passiv køling ved hjælp af en automatisk sommerbypass. Integreret  elektrisk forvarmning til frostbeskyttelse og effektiv varmegenvinding hele året rundt. Certificeret i henhold til kriterierne fra Passive House Institute (PHI).

Produktdetaljer

Luftflow

op til 55 m³/h

Energiklasse*
  • Manuel styring: B
  • Styring i henhold til lokal efterspørgsel: A eller - afhængigt af type  

* overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1254/2014

Egnet til enkeltrumsventilation

Ja

Varmegenvindingsgrad

op til 90 %

Anvendelsesområde

Enkelte rum eller lejligheder | Nybyggeri og modernisering

MonteringInstallation

i ydervæggen uden luftkanaler

Yderligere kendetegn

Integreret regulering med 7 driftstyper. Betjening via radiostyret betjeningskontakt (tilbehør) mulig. Automatisk tilpasning af volumenstrømmen afhængigt af rumluftkvaliteten i forbindelse med luftkvalitetsføler (tilbehør). Tilluftfunktion sørger for behagelig køling om sommeren (type HRM)

Produktsnit