Solcellesystem - elektricitet fra solen

Med et solcelleanlæg kan sollys konverteres til elektrisk energi. Dette er baseret på den såkaldte fotoeffekt, som blev opdaget allerede i det 19. århundrede, men kun fysisk forklaret og anvendt i overensstemmelse i løbet af det 20. århundrede. Det første anvendelsesområde var rumrejser. I dag kan denne teknologi findes på mange tage og forsyner beboerne med elektricitet fra gratis solenergi.

 


Hvordan fungerer solceller?

Et solcellesystem består af flere moduler, som igen består af solceller. Sollys omdannes til elektrisk energi via den fotoelektriske effekt. Lyset får visse ladningsbærere til at løsne sig. Bevægelsen af ​​disse partikler skaber elektrisk energi. 

Der er to typer solceller: mono- og polykrystallinske celler. På grund af de forskellige produktionsmetoder er de forskellige i deres produktegenskaber. Hvilke solceller du i sidste ende bør vælge afhænger af en række faktorer og skal overvejes nøje på forhånd. Ud over effektiviteten og den ønskede ydelse er brugsstedet også afgørende.

Under alle omstændigheder tilbyder Vitovolt 300 modulerne forskellige monterings- og applikationsmuligheder. De er velegnede til en- og tofamiliehuse, men også til forretningsbygninger.

Kort beskrivelse af konstruktionen af ​​et solcellesystem

Foruden solcellerne består solcelle modulerne af en inverter, kabler og frem for alt strømaftager. Dette kan være elektriske apparater, men også elopbevaring og forbindelse til det offentlige net til fodring.
Solinverteren er nødvendig, fordi solcellerne genererer jævnstrøm, hvilket ikke bruges i hjemmet. Derfor skal det konverteres til vekselstrøm, som er det vi bruger i vores hjem.


Fordelene ved Viessmann solcellesystemer

Med stigende brug af vedvarende energisystemer vokser forbrugernes vilje til selv at producere egen elektricitet. Et kraftigt solcellesystem giver i dag mulighed for, at bruge den gratis solenergi med profit. Ved at installere solcellemoduler tager du et ansvar for miljøet og yder et aktivt bidrag til undgå CO₂-emissioner.

Med stigende energiomkostninger hjælper et solcellesystem dig med at spare penge og reducerer også din afhængighed af ​​energileverandører. Den selvproducerede elektricitet kan bruges til privat brug eller sendes til det offentlige net. Investeringen i et solcelle anlæg tjener sig selv hjem på få år, takket være den lovmæssigt regulerede aflønning eller besparelserne ved selvforbrug. Under alle omstændigheder medfører dette en stigning i værdien af ​​din bolig.

Viessmanns solcelle teknologi tilbyder dig perfekt koordinerede komponenter, der består af solcelle moduler, invertere og monteringssystemer, samt elopbevaringssystemer og varmepumper som har til formål at generere din egen el samt mindske dit forbrug af forssile brændstoffer, for på sigt at spare penge og passe på miljøet. 

De høje kvalitetsstandarder for Viessmann solcelle moduler, sikrer din økonomi og holdbarheden.


Effektivt brug af solenergi

Ejere af solcellesystemer tilbydes i øjeblikket to muligheder for at udnytte den producerede elektricitet: Elektriciteten kan enten føres ud i forsyningsnettet eller bruges helt eller delvis. Da selvgenereret solenergi er billigere end, hvis du køber elektricitet fra forsyningsnettet. Et optimalt systemkoncept kombineret med perfekt koordinerede komponenter sikrer et højt niveau af el.

Effektivt brug af solenergi

[1] Solcellesystem
[2] Solcelle inverter
[3] Solcelle måler
[4] Forbrug
[5] Varmepumpe
[6] Varmepumpe med Vitotronic 200 (Typ WO1C)
[7] Dit ref. nr. og fodringen af forsyningsnettet
[8] Offentligt strømnet

Denne illustration viser muligheden for at kombinere dit  solcelleanlæg med en Viessmann varmepumpe. I det følgende afsnit viser vi dig nøjagtigt, hvordan dette fungerer, og hvilke fordele du har ved dette.

Komplet løsning: kombiner solceller med en varmepumpe

Den mest effektive elektrisk varmeproduktion er varmepumpen. Op til fire kilowattime varme fås fra en kilowattime elektricitet ved hjælp af varme fra naturen. Så hvis en varmepumpe dækker energibehovet til rumopvarmning og varmt vand, kan solenergi muliggør billig eller gratis el til varmeforsyning. Hvis du vil kombinere et solcelle system med en varmepumpe, skal du vælge en varmepumpe, der optimerer dit eget forbrug og kan tilpasse dets funktion til genereringen af ​​det solcellepanel. Viessmann har udviklet et tilsvarende koordineret system af solceller og varmepumpe til denne anvendelse.

El-lagringssystemer

Solcellesystemt med energilagring

Det er muligt at lagre solenergien, så du kan være selvforsynende, på trods af den svingende solenergi.

Viessmann tilbyder energilagring. Hvis ikke I bruger elektricitet i husholdningen til  f.eks. elektriske apparater, kan elektriciteten opbevares. Hvis elopbevaringen oplades, og der fortsat ikke er nogen der bruger energien, føres elektriciteten ind i det offentlige net og I aflønnes herefter.

Solceller icon-solar.png

Strøm fra solen – Med installationen af et solcelle-anlæg fra Viessmann kan enhver blive sin egen strømproducent. Omdannelsen af gratis solenergi til strøm er økonomisk interessant ved eget forbrug og giver i forbindelse med strømlagring sågar uafhængighed fra det offentlige strømnet.