Naturlig og aktiv køling - med varmepumper

En varmepumpe er ikke kun en ekstremt miljøvenligt varmeløsning, de er også meget alsidige i brug. Ud over sin primære opgave: forsyne din bolig med varme, er en varmepumpe også i stand til at kontrollere temperaturen i de varme måneder. Der er grundlæggende to metoder til køling: passiv og aktiv køling.

Passiv køling med varmepumper

Ved hjælp af passiv køling kan rumtemperaturen reduceres med omkring tre grader. Dette kræver ikke meget i strømforbruget.

Passiv afkøling er mulig med både geotermiske samlere og geotermiske sonder. Geotermiske sonder leverer et højere output. Hvis du vil kontrollere temperaturen på værelserne med din varmepumpe, er alt, hvad de har brug for, en såkaldt NC-boks. Det er en komplet færdigmonteret enhed, der kombinerer alle de nødvendige komponenter. Installation af denne boks er hurtig og nem.

Aktiv køling med varmepumper

Ved aktiv køling vendes varmepumpens funktion simpelthen. For at gøre dette drejes kølekredsløbet internt, eller de primære og sekundære forbindelser skiftes eksternt. Som med et køleskab genererer varmepumpen derefter aktivt kulde. Med denne metode forbliver kompressoren i drift, og varmepumpen kan give en større kølekapacitet sammenlignet med passiv køling.

Varmen, der udvindes fra værelserne, kan enten føres tilbage til varmekilden eller bruges til opvarmning af drikkevand. På denne måde kombineres varme- og kølefunktionerne til en varmepumpe ekstremt effektivt.

Passiv eller aktiv køling

Kølingen har to forskellige metoder. Passiv køling: Her optager brinevæsken eller grundvandet varmen via en varmeveksler fra varmekredsen og leder den ud. Denne funktion kaldes også „natural cooling“, da den bruger den naturlige omgivelsestemperatur til afkøling. Varmepumpen, med undtagelse af regulering og cirkulationspumpe, er i den forbindelse frakoblet. Aktiv køling: Her stilles varmepumpens funktionsmåde simpelthen om. Denne form for køling kan opnås vha. reversibel drift. Det betyder, at kølekredsløbet stilles om internt eller opnås vha. en ekstern omstilling af primær- og sekundærtilslutninger. Derved producerer varmepumpen så aktiv køling ligesom et køleskab. Her taler man om „active cooling“.