Passiv eller aktiv køling

Kølingen har to forskellige metoder. Passiv køling: Her optager brinevæsken eller grundvandet varmen via en varmeveksler fra varmekredsen og leder den ud. Denne funktion kaldes også „natural cooling“, da den bruger den naturlige omgivelsestemperatur til afkøling. Varmepumpen, med undtagelse af regulering og cirkulationspumpe, er i den forbindelse frakoblet. Aktiv køling: Her stilles varmepumpens funktionsmåde simpelthen om. Denne form for køling kan opnås vha. reversibel drift. Det betyder, at kølekredsløbet stilles om internt eller opnås vha. en ekstern omstilling af primær- og sekundærtilslutninger. Derved producerer varmepumpen så aktiv køling ligesom et køleskab. Her taler man om „active cooling“.