Produktserie Vitotrans 353

Ferskvandsmoduler er beregnet til komfortabel og hygiejnisk brugsvandsopvarmning efter gennemstrømningsvarmerprincippet. I modsætning til almindelige varmtvandsbeholdere anvendes levnedsmidlet vand ikke alene til energilagring, men opvarmes først vha. en effektiv pladevarmeveksler ved behov. Energien til brugsvandsopvarmning kommer fra en kedelvandsbufferbeholder, som kan opvarmes vha. forskellige systemer – både vha. solvarmesystemer og vha. fastbrændselskedler, almindelige olie-/gas-kedler, varmepumper eller andre systemer.

Ferskvandsmodulerne Vitotrans 353 sikrer ved store tappeforskelle en konstant udgangstemperatur på varmtvandshanen. Den nyeste generations højeffektive cirkulationspumper er omdrejningsreguleret vha. en effektiv regulering, således at kedelvandsvolumenstrømmen er optimalt indstillet til den aktuelle tappeydelse. Vitotrans 353 byder således på perfekt komfort, optimal hygiejne og en fremtidsorienteret, energibesparende drift.

Vitotrans 353 fås i fem forskellige typer. I basis-udførelse – til montering på væggen – typerne PBS (tappeydelse 25 l/min), PBM (tappeydelse 48 l/min) og PBL (tappeydelse 68 l/min).


Profitér af disse fordele

 • Kan anvendes alsidigt på grund af den høje tappeydelse: f.eks. i en- og tofamiliehuse, sportsanlæg, plejehjem
 • På grund af gennemstrømningsvarmerprincippet står der altid frisk varmt brugsvand til rådighed, varmtvandsbeholder er ikke nødvendig
 • Ingen legionella risiko grundet gennemstrømningsprincippet i friskvandsmodulerne
 • Forinstalleret modul til hurtig og enkel væg- eller beholdermontering – regulering og lavenergipumpe er integreret og tilsluttet
 • Let at integrere i eksisterende varmeanlæg med kedelvandsbufferbeholder på grund af den kompakte konstruktion
 • På grund af den lave nødvendige fremløbstemperatur optimalt egnet til integrering i lavtemperaturvarmeanlæg med solvarmeanlæg
 • Regulering med fuld-grafikdisplay og SD-kortholder til anlægsbilancering
 • Mulighed for kaskade uden yderligere ekstern regulering


De særlige egenskaber ved Vitotrans 353 ferskvandsmoduler

Hygiejnisk opvarmning af varmt vand ved hjælp af det øjeblikkelige vandvarmerprincip

Vitotrans 353 kan garantere en konstant udløbstemperatur ved varmtvandshanen med forskellige trækmængder. Højeffektive cirkulationspumper i den nyeste generation er hastighedsstyret af et integreret styresystem, så volumenstrømmen til opvarmning optimeres optimalt til den aktuelle kapacitet.

De fem Vitotrans 353-typer tilbyder perfekt komfort, optimal hygiejne og fremtidsorienteret, energibesparende drift.

Vægmonteringsserie:

●  Type PBSA op til 25 l/min
●  Type PBMA/PBMA-S op til 48 l/min
●  Type PBLA/PBLA-S op til 68 l/min

Cirkulationsserie til montering på varmevandsbufferbeholderen

●  Type PZSA op til 25 l/min
●  Type PZMA, PZMA-S op til 48 l/min

Tips:

Vitotrans 353 ferskvandsmoduler kan valgfrit udstyres med en nikkel-loddet pladevarmeveksler.

Velegnet til systemer op til en total hårdhed på 20 ° dH (3,6 mol / m³). Drikkevandstilslutningerne kan valgfrit foretages til venstre og / eller højre. Varmeforbindelserne er altid lavet ovenfra.


Ferskvandsmoduler i basisserien

Ferskvandsmoduler til vægmontering

Ferskvandsmodulerne til vægmontering med typerne PBSA (vandhanekapacitet 25 l / min), PBMA / PBMA-S (vandhanekapacitet 48 l / min) og PBLA / PBLA-S (hanekapacitet 68 l / min) leveres uden en cirkulationspumpe og kan eftermonteres med et cirkulationssæt (tilbehør) inden i varmeisoleringen. Det er også muligt at bruge et returdistributionssæt (tilbehør) ved hjælp af en 3-vejs omskifterventil installeret nær opvarmningsvandbufferbeholderen.

For at øge doseringsvolumenstrømmen er det muligt at forbinde op til fire identiske moduler af typen PBMA / PBMA-S og PBLA / PBLA-S for at danne en kaskade. Der kræves ingen yderligere regulering, da den integrerede regulering kommunikerer med hinanden via en BUS-linje.


Ferskvandsmoduler i cirkulationsserien

Der er to andre typer i cirkulationsserien til montering på varmtvandsbufferbeholderen. Typerne PZSA (vandhanekapacitet 25 l / min) og PZMA / PZMA-S (hanekapacitet 48 l / min) leveres fra fabrikken med et monteret cirkulationssæt og et returfordelingssæt til hurtig og nem montering af lagertanken. Ferskvandsmodulerne i cirkulationsversion kan kombineres med følgende Vitocell-varmtvandsbufferbeholdere:

Ferskvandsmoduler til installation af beholder på Vitocell


Vitotrans 353 ferskvandsmoduler tilbyder disse fordele

Billedet viser styringen af ​​Vitotrans 353
 • Høj tappekapacitet, derfor alsidig: for eksempel i enkelt- og tofamiliehuse, sportsfaciliteter, plejehjem
 • Takket være det øjeblikkelige vandvarmerprincip er der altid varmt vand, der er ikke behov for opbevaring af drikkevand
 • Forudinstalleret modul til hurtig og nem installation af væg eller opbevaring - styring og højeffektiv cirkulationspumpe er integreret og tilsluttet
 • Takket være det kompakte design kan det let integreres i det eksisterende varmesystem med opbevaring af varme vandbuffer
 • Mulighed for kaskader uden yderligere ekstern kontrol (type PBMA / PBMA-S og PBLA / PBLA-S)
 • På grund af den lave krævede fremløbstemperatur er den ideel til integration i varmesystemer med lav temperatur med solsystemer

Produktsnit Vitotrans 353 (Type PBSA/PBMA/PBMA-S)

Produktsnit Vitotrans 353