Vitocell 100-L med separat vekslersæt Vitotrans 222

Vitocell 100-L udgør med den separate Vitotrans 222 (80, 120 og 240 kW), der leveres som tilbehør, et beholderladesystem til opvarmning af brugsvandet. Vekslersættet består af pladevarmeveksler, armaturer og pumper.

Som tilbehør leveres blandegrupper, termostater samt reguleringen Vitotronic 200-H, type HK1B eller HK3B. Det komplette system anvendes fortrinsvis til følgende formål og under følgende betingelser:

 • Varmekredse, hvor der kræves lave returtemperaturer, eller hvor returtemperaturerne er begrænsede, f.eks. fjernvarme eller kondenserende kedler. På grund af den store spredning på brugsvandssiden opnås der en lav returtemperatur på kedelvandssiden. Det giver et højt kondensationstal ved udnyttelse af kondensationsteknikken.
 • Stor beholdervolumen med tidsforskudte opvarmnings- og tapningstider, f.eks. vandudtagning i forbindelse med spidsbelastningstider i skoler, idrætsanlæg, sygehuse, kaserner, sociale institutioner, flerfamiliehuse osv.
 • Maksimal ydelse i korte tidsrum, dvs. høje tapperater og forskellige efteropvarmningstider, f.eks. brugsvandsopvarmning i svømmehaller, idrætsanlæg, industrivirksomheder og slagterier
 • Begrænset plads, idet beholderladesystemet kan overføre høje ydelser.


Profitér af disse fordele

 • Korrosionsbeskyttet beholder af stål med Ceraprotect-emaljering
 • Ekstra katodisk beskyttelse ved hjælp af magnesiumanode. Strømanode kan leveres som tilbehør
 • Let indbringning på grund af aftageligt kabinet
 • Beskedent varmetab som følge af en højeffektiv komplet isolering
 • El-patron og ladelanse til anvendelse i forbindelse med varmepumper kan leveres som tilbehør
 • Særligt velegnet til kombination med kondenserende kedler i forbindelse med vekslersættet Vitotrans 222 (tilbehør) som beholderladesystem
 • Nøjagtig beholderopvarmning også ved glidende fremløbstemperatur
 • Med lavenergi-beholder- og kedelvandspumpe samt komplet isolering
 • Energiklasse: B