Vitoconnect

Vitoconnect er grænsefladen mellem kedel og app, der muliggør betjening af varmesystemet via smartphone og tablet, samt ekstern vedligeholdelse og fjernservice af systemet ved hjælp af ViGuide software for professionelle. Vitoconnect forbindes direkte via et kabel til Vitotronic-styringen af Viessmann varmesystemer eller til Ecotronic-styringen, hvis en sådan benyttes.

Der er implementeret et omfattende sikkerhedskoncept i Vitoconnect, der har bestået VDE-kontrollen for Smart Home Informationssikkerhed. På denne side kan du se information om, hvad der er inkluderet i leveringsomfanget af Vitoconnect, hvordan produktet installeres og idriftsættes, samt hvad der er vigtigt at være opmærksom på.


Hvad er inkluderet i leveringen?

Følgende komponenter er inkluderet i leveringen af Vitoconnect:

●  WLAN-modul til forbindelse med DSL-routeren, til vægmontering
●  Nettilslutningskabel med plug-in strømforsyning (1,5 m lang)
●  Tilslutningskabel med Optolink-tilslutning WLAN-modul/kedelkredsregulering (3 m lang)

Tekniske data for Vitoconnect

Kommunikation
●  Via Optolink-grænseflade med kedelkredsregulering
●  Via WLAN med DSL-router

Tilslutninger
●  Netstik til strømforsyning (230 V / 50 Hz)
●  Tilslutningskabel WLAN-modul/Optolink-tislutning
●  WLAN-kommunikation til forbindelse til internettet


Understøttede reguleringer

Alle Viessmann varmesystemer med Vitotronic regulering med Optolink-grænseflade kan tilsluttes Vitoconnect. Se nedenstående liste for en komplet oversigt:

Reguleringer til væg- eller kompaktenheder
● Vitotronic 200, type HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B
● Vitotronic 200 RF, type HO1C, HO1E

Reguleringer til gulvstående kedler
● Vitotronic 200, type KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
● Vitotronic 300, type KW3

Reguleringer til varmepumper og hybridenheder
● Vitotronic 200, type WO1A, WO1B, WO1C

Reguleringer til fastbrændselskedler
● Vitoligno 300-C med Ecotronic og software-version fra 2.12
● Vitoligno 200-S med Ecotronic og software-version fra 2.04
● Vitoligno 300-P med Vitotronic 200 FO1
● Vitoligno 250-S
● Vitoligno 300-S


Vitoconnect OT2 er kompatibel med alle nye Viessmann varmesystemer med OpenTherm-grænseflade, som blev produceret efter oktober 2017, og hvor ingen OpenTherm udvidelser er installeret. Se nedenstående liste for en komplet oversigt:

●  Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
●  Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)


Instruktioner - Opret forbindelse til Vitoconnect

Som beskrevet ovenfor, er Vitoconnect grænsefladen mellem varmesystemet, især styringen, og app'en til drift (for eksempel ViCare app'en). For at dette skal fungere problemfrit, skal Vitoconnect først installeres og idriftsættes. Følg nedenstående trin for at fuldføre processen.

Monter først Vitoconnect på væggen. Det er vigtigt, at installationsstedet er både tørt og frostsikkert. Derudover skal rækkevidden for WLAN-signalet være tilstrækkeligt. Derefter skal tilslutningerne foretages. Der er to tilslutninger på undersiden af Vitoconnect, en til den elektriske tilslutning og en tilslutning til styringen: en micro USB-forbindelse til strømforsyningen gennem netadapteren og til Optolink/USB-tilslutningskablet. Sidstnævnte har sit modstykke til reguleringen af varmesystemet. 

Brugerregistrering via ViCare app og konfiguration af Vitoconnect

Det næste trin er brugerregistrering, da Vitoconnect kun kan sættes i drift med en gyldig brugerkonto. Følg nedenstående trin for at gennemføre brugerregistrering:

1.  Hent ViCare App i App Store eller Google Play.
2.  Registrer dig som bruger under "Opret ny konto".
3.  Scan QR-koden på varmesystemet eller fakturaen.
4.  Hvis der ikke er nogen kode, skal du indtaste Herstell nummeret og ID'et og registrere dem.
5.  Forbindelsen til WLAN "Vitoconnect" etableres derefter automatisk via Android.
6.  For iOS: Luk app'en og gå til enhedsindstillingerne. Etabler derefter forbindelsen manuelt til WLAN "Vitoconnect", og kopier WPA-adgangskoden fra udklipsholderen. Nu kan du skifte tilbage til app'en.
7.  Følg tilsidst instruktionerne i app'en. For eksempel skal du oprette et hjemmenetværk, indtaste placering og personlige oplysninger samt acceptere databeskyttelse og vilkår for brug.

Når du har fulgt disse trin, er Vitoconnect og ViCare app'en konfigureret. Du kan se dette på de to grønne lysdioder øverst på Vitoconnect.

Du kan kun registrere dit nye system. Derefter modtager du et garantibevis fra Viessmann, som vi herefter bekræfter. Med dette dokument har du al data til dit system til rådighed. Hvis du allerede har oprettet en forbindelse med ViCare app, kan informationerne derfra bruges.

Vigtige bemærkninger

Den fulde funktionalitet af Vitoconnect er kun tilgængelig, hvis både Vitoconnect og systemet er korrekt tilsluttet og konfigureret. Derudover skal internetforbindelsen via en WLAN-router altid være tilgængelig. Ellers kan dataene ikke overføres fra varmesystemet til app'en. Hertil skal brugerregistreringen være afsluttet korrekt. 

Generel information om idriftsættelse:
●  Før idriftsættelsen skal systemkravene til kommunikation via det lokale IP-netværk/WLAN kontrolleres.
●  Til drift af Vitoconnect kræves en internetforbindelse med data flatrate (tids- og volumenafhængig fast sats). WLAN-signalet skal være tilstrækkeligt og kan evt. forstærkes af en repeater.
●  For at sikre, at der også kan sendes meddelelser i tilfælde af strømafbrydelser, anbefaler vi, at Vitoconnect og WLAN-routeren forsynes med strøm via en UPS (uafbrudt strømforsyning).
●  WLAN-routeren skal beskyttes med en tilstrækkelig sikker WPA2-adgangskode, fordi følsomme data overføres via forbindelsen.
●  Vitoconnect skal installeres i en afstand på mindst 0,3 meter til varmesystemet.

Firewall indstillinger:
●  Port 443 (HTTPS) og Port 123 (NTP) skal være åbne.
●  MAC-adressen findes på apparatets etiket.


Potentielle fejlmeldinger

Grundliggende er der tre LED indikatorer på Vitoconnect, der giver information om henholdsvis forbindelsen til varmesystemet, Viessmann serveren og information om systemfunktionerne. Det grundlæggende princip er relativt enkelt, og er baseret på et trafiklyssystem. I den følgende oversigt (s. 23-25) finder du mulige fejl og de tilsvarende problemløsninger:

> Betjeningsvejledning til Vitoconnect


Vigtig dokumentation