Viessmann Fejlkoder Vitodens 200-W og 300-W

Fejlkoder vises, hvis der er en fejl på dit gasfyr. Årsagerne til fejl og mulige løsninger beskrives herunder. Lad kun en fagkyndig installatør tilse dit gasfyr. Find din nærmeste Viessmann installatør her.


Fejlkoderne skal rettes af en fagmand

De følgende Viessmann-fejlkoder henviser til gaskedlerne i serien 200 og 300 med Vitotronic-styring, som inkluderer: Vitodens 200-W, Vitodens 300-W, Vitodens 222-W, Vitodens 222-F og Vitodens 333-F. Fejlkoder for nyere modeller kan variere. Som nævnt i begyndelsen fungerer fejlkoderne kun som en grov guide for installatørerne. Det frarådes selv at forsøge at løse fejlmeldingerne fordi:

●  Forkert udført arbejde på varmesystemet kan føre til livstruende ulykker.

● I tilfælde af overtrædelse kan den lovpligtige garanti blive ugyldig.

● Indstillinger og arbejde på enheden må kun udføres i overensstemmelse med specifikationerne i den relevante driftsvejledning.

● Yderligere arbejde på enheden må kun udføres af autoriserede installatører.

For at finde ud af, hvordan du foretager indstillinger på din kedel samt, hvad du skal være opmærksom på, henviser vi til den relevante Viessmann brugermanual til din kedel. Du kan finde denne i vores ViBooks.

Kort fortalt

● Åbn ikke enheden

● Fjern ikke panelerne

● Skift eller fjern ikke installeret tilbehør

● Åbn eller spænd ikke rørforbindelserne


Viessmann fejlkoderne gælder kun ved de nævnte serier

Bemærk: De her angivne fejlkoder gælder kun for gaskedlernei 200- og 300-serien med Vitotronic-styring. Kedler med fast brændsel, varmepumper, kraftvarmeanlæg og andre systemer har deres egne fejlkoder. Følgende liste hævder ikke at være komplet og er kun beregnet som vejledning.

Yderligere fejlkoder kan findes i produktetsservicevejledning, som du finder på ViBooks eller på vores reservedels-app

 

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din installatør. Er din opvarmning forbundet med ViCare-App, kan du blot videresende fejlmeddelelsen til din installatør med et enkelt klik. 


Fejlkoder for væghængte gaskedler i 200- og 300-serien med Vitotronic-kontrol


Bemærk: Visse foranstaltninger må kun udføres af en fagmand.

Indtast den tocifrede fejlkode i følgende felt:


Fejlkode på displayet Anlæggets reaktion Fejlårsag Foranstaltning
10 Regulerer efter en udetemperatur på 0 °C Kortslutning udeføler Kontrollér udeføler
18 Regulerer efter en udetemperatur på 0 °C Afbrydelse af udeføler Kontrollér udeføler
19 Regulerer efter en udetemperatur på 0 °C Afbrydelse af kommunikation til trådløs udeføler Kontrollér den trådløse forbindelse (læg udeføleren i nærheden af basisstationen). Frameld udeføleren, og tilmeld den igen. Udskift den trådløse udeføler.
20 Regulerer uden fremløbsføler (hydraulisk weiche) Kortslut af fremløbsføler Kontrollér føleren til den hydrauliske weiche
28 Regulere uden fremløbsføler (hydraulisk weiche) Afbrydelse af fremløbsføler Kontrollér føler hydraulisk weiche. Hvis der ikke er tilsluttet nogen føler til den hydrauliske fordeler, skal parameter 52:0 indstilles
30 Brænder blokeret Kortslutning af kedeltemperaturføler Kontrollér kedeltemperaturføler
38 Brænder blokeret Afbrydelse af kedeltemperaturføler Kontrollér kedeltemperaturføler
40 Blandeventil lukkes Kortslutning fremløbsføler varmekreds 2 (med blandeventil) Kontrollér fremløbsføler
44 Blandeventil lukkes Kortslutning fremløbsføler varmekreds 3 (med blandeventil) Kontrollér fremløbsføler
48 Blandeventil lukkes Afbrydelse fremløbsføler varmekreds 2 (med blandeventil) Kontrollér fremløbsføler
50 Ingen brugsvandsopvarmning via kedlen Kortslutning af beholderføleren eller komfortføleren Kontrollér beholderføleren eller komfortføler
58 Ingen brugsvandsopvarmning via kedlen Afbrydelse af af beholderføleren eller komfortføleren Kontrollér beholderføleren eller komfortføler
90 Reguleringsdrift Kortslutning af temperaturføler Kontrollér føler på solvarmereguleringsmodulet
91 Reguleringsdrift Kortslutning af temperaturføler Kontrollér føler på solvarmereguleringsmodulet
92 Ingen brugsvandsopvarmning med solvarme Kortslutning kollektorføler Kontrollér temperaturføler på solvarmereguleringsmodulet eller føler på Vitosolic
93 Reguleringsdrift Kortslutning kollektor-returløbstemperaturføler Kontrollér temperaturfølerem på tilslutning S3 på Vitosolic 100
94 Ingen brugsvandsopvarmning med solvarme Kortslutning af beholderføler Kontrollér temperaturføler på solvarmereguleringsmodulet eller føleren på Vitosolic
98 Reguleringsdrift Afbrydelse af temperaturføler Kontrollér føler på solvarmereguleringsmodulet
99 Reguleringsdrift Afbrydelse af temperaturføler Kontrollér føler på solvarmereguleringsmodulet
1A Brenner blockiert Volumenstromsensor 1 links (Stecker 163) defekt Sensor austauschen
1b Brenner blockiert Volumenstromsensor 2 rechts (Stecker 163A) defekt Sensor austauschen
1F Brenner blockiert Differenz Volumenstrom zu groß Wärmetauscher reinigen durch Spülen
4C Mischer wird zugefahren Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3 (mit Mischer) Vorlauftemperatursensor prüfen
9A Keine solare Warmwasserbereitung Unterbrechung Kollektortemperatursensor Temperatursensor am Solarregelungsmodul oder Sensor an der Vitosolic prüfen
9b Regelbetrieb Unterbrechung Kollektor-Rücklauftemperatursensor Temperatursensor an Anschluss S3 an der Vitosolic prüfen
9C Ingen brugsvandsopvarmning med solvarme Afbrydelse af beholderføleren Kontrollér temperaturføler på solvarmereguleringsmodul eller føler på Vitosolic
9E Reguleringsdrift For lavt eller intet flow i kollektorkredsen eller termostaten er blevet udløst Kontroller solvarmekredspumpen og solvarmekredsen. Kvittér fejlmelding
9F Reguleringsdrift Fejl på solvarmereguleringsmodulet eller Vitosolic Udskift solvarmereguleringsmodulet eller Vitosolic
A3 Brænder blokeret Røggastemperaturføler ikke positioneret korrekt Montér røggastemperaturføleren korrekt/td>
A4 Regelbetrieb Max. Anlagendruck überschritten Anlagendruck prüfen (Anlagendruck max. 6 bar). Funktion und Dimensionierung des MembranDruckaus-dehnungsgefäßes prüfen. Heizungsanlage entlüften
A7 Reguleringsdrift i henhold til leveringstilstand Betjeningspanel defekt Udskift betjeningsdelen
b0 Brænder blokeret Kortslutning af røggastemperaturføler Kontrollér røggastemperaturføler
B1 Reguleringsdrift i henhold til leveringstilstand Kommunikationsfejl på betjeningsenhed Kontrollér tilslutning og udskift om nødvendigt betjeningsenheden
B5 Reguleringsdrift i henhold til leveringstilstand Intern fejl Udskift regulering
B7 Brænder blokeret Fejl på kedelkodningsstik Sæt kedelkodningsstikket i, eller udskift det, hvis det er defekt
B8 Brænder blokeret Afbrydelse af røggastemperaturføler Kontrollér røggastemperaturføleren
bA Mischer regelt auf 20°C Vorlauftemperatur Kommunikationsfehler Erweiterungssatz für Heizkreis 2 (mit Mischer) Anschlüsse und Codierung Erweiterungssatz prüfen
bb Mischer regelt auf 20°C Vorlauftemperatur Kommunikationsfehler Erweiterungssatz für Heizkreis 3 (mit Mischer) Anschlüsse und Codierung Erweiterungssatz prüfen
bC Regelbetrieb ohne Fernbedienung Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitotrol Heizkreis 1 (ohne Mischer) Anschlüsse, Leitung, Codieradresse „A0“ in Gruppe „Heizkreis“ und Codierschalter der Fernbedienung prüfen. Bei Funk-Fernbedienungen: Verbindungen Funkstrecke prüfen, Fernbedienung und Funk-Repeater in die Nähe des Heizkessels bringen. KM-BUS Verbindung zur Funk-Basis prüfen. Funkkomponenten austauschen
bd Regelbetrieb ohne Fernbedienung Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitotrol Heizkreis 2 (mit Mischer) Anschlüsse, Leitung, Codieradresse „A0“ in Gruppe „Heizkreis“ und Einstellung der Fernbedienung prüfen. Bei Funk-Fernbedienungen: Verbindungen Funkstrecke prüfen, Fernbedienung und Funk-Repeater in die Nähe des Heizkessels bringen. KM-BUS Verbindung zur Funk-Basis prüfen. Funkkomponenten austauschen
bE Regelbetrieb ohne Fernbedienung Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitotrol Heizkreis 3 (mit Mischer) Anschlüsse, Leitung, Codieradresse „A0“ in Gruppe „Heizkreis“ und Einstellung der Fernbedienung prüfen. Bei Funk-Fernbedienungen: Verbindungen Funkstrecke prüfen, Fernbedienung und Funk-Repeater in die Nähe des Heizkessels bringen. KM-BUS Verbindung zur Funk-Basis prüfen. Funkkomponenten austauschen
BF Reguleringsdrift Forkert kommunikationsmodul LON Kommunikationsmodul LON austauschen
C1 Reguleringsdrift Kommunikationsfejl på udbygningen EA1 Kontrollér tilslutninger
C2 Reguleringsdrift Kommunikationsfejl på solvarmereguleringsmodul eller Vitosolic Kontrollér solvarmereguleringsmodulet eller Vitosolic
C3 Reguleringsdrift Kommunikationsfejl på udbygningen AM1 Kontrollér tilslutninger
C4 Reguleringsdrift Kommunikationsfejl på udbygningen Open Therm Kontrollér udbygningen Open Therm
C5 Reguleringsdrift, maks. pumpeomdrejningstal Kommunikationsfejl i omdrejningsreguleret, intern pumpe Kontrollér indstilling kodningsadresse ,,30" i gruppen ,,kedel'' (regulering for vejrkompenserende drift) eller gruppe 2 (regulering for konstant temperatur)
CD Reguleringsdrift Kommunikationsfejl på Vitocom 100, typer GSM (KM-BUS) Kontrollér tilslutninger Vitocom 100, typer GSM og kodningsadresse ,,95'' i gruppen ,,Generelt"(regulering for vejrkompenserende drift) eller gruppe 1 (regulering for konstant temperatur)
CF Reguleringsdrift Kommunikationsfejl på kommunikationsmodulet LON Udskift kommunikationsmodulet LON
D6 Reguleringsdrift Indgang DE1 på udbygning EA1 melder fejl Afhjælp fejlen på det pågældende udstyr
D7 Reguleringsdrift Indgang DE2 på udbygning EA1 melder fejl Afhjælp fejlen på det pågældende udstyr
D8 Reguleringsdrift Indgang DE3 på udbygning EA1 melder fejl Fehler am betroffenen Gerät beseitigen
dA Regelbetrieb ohne Raumeinfluss Kurzschluss Raumtemperatursensor Heizkreis 1 (ohne Mischer) Raumtemperatursensor Heizkreis 1 prüfen
db Regelbetrieb ohne Raumeinfluss Kurzschluss Raumtemperatursensor Heizkreis 2 (mit Mischer) Raumtemperatursensor Heizkreis 2 prüfen
dC Regelbetrieb ohne Raumeinfluss Kurzschluss Raumtemperatursensor Heizkreis 3 (mit Mischer) Raumtemperatursensor Heizkreis 3 prüfen
dd Regelbetrieb ohne Raumeinfluss Unterbrechung Raumtemperatursensor Heizkreis 1 (ohne Mischer) Raumtemperatursensor Heizkreis 1 und Einstellung der Fernbedienung prüfen
dE Regelbetrieb ohne Raumeinfluss Unterbrechung Raumtemperatursensor Heizkreis 2 (mit Mischer) Raumtemperatursensor Heizkreis 2 und Einstellung der Fernbedienung prüfen
dF Regelbetrieb ohne Raumeinfluss Unterbrechung Raumtemperatursensor Heizkreis 3 (mit Mischer) Raumtemperatursensor Heizkreis 3 und Einstellung der Fernbedienung prüfen
E0 Reguleringsdrift Fejl på ekstern LON-deltager Kontroller tilslutningerne og LON-deltageren
E3 Brænder på fejl Varmeafgivelse for lav under kalibrering. Thermostaten har slået fra Sørg for tilstrækkelig varmeafgivelse. Tryk på resetknappen R
E4 Brænder blokeret Fejl på forsyninsspænding 24 V Udskift regulering
E5 Brænder blokeret Fejl flammeforstærker Udskift regulering
EB Brænder på fejl Gentagende flammesvigt eller frakobling under kalibrering 1. Kontrollér anlæg for overtemperatur. Hvis der foreligger fejl F1 eller F2, sørg for tilstrækkelig varmeafgivelse. Tryk på resetknappen R. 2. Kontrollér anlæg for overtemperatur. Bemærk, for at undgå vandskader skal blæserenheden demonteres inden brænderen demonteres. Afhjælp kondesatophobning. Tryk på resetknappen R. 3. Kontrollér ioniseringselektroden for tilsmudsning. Kontrollér ioniseringselektrodens afstand til flammelegmet. Tryk på resetknappen R. Kontrollér røggassystemet, stop en eventuel røggasrecirkulation. Tryk på resetknappen R
EC Brænder på fejl Parameterfejl under kalibrering Tryk på resetknappen R eller udskift kedelkodningsstik, og tryk re resetknappen R
ED Brænder på fejl Intern fejl Udskift regulering
F0 Brænder blokeret Intern fejl Udskift regulering
F1 Brænder på fejl Røggastermostaten er udløst Kontrollér vandvolumen i varmeanlægget. Udluft anlægget. Tryk på resetknappen R, når røggassystemet er afkølet
F2 Brænder på fejl Overkogningstermostaten er udløst Kontrollér vandvolumen i vandvarmeanlægget. Kontrollér cirkulationspumpe. Udluft anlægget. Kontroller overkogstermostaten og forbindelsesledningerne. Tryk på resetknappen R
F6 Brenner auf Störung Temperaturwerte der Kesseltemperatursensoren weichen zu weit voneinander ab Kesseltemperatursensoren austauschen
F8 Brænder på fejl Brændstof- eller modulationsventil lukker ikke Kontrollér gasarmaturet, udskift det evt. Tryk på resetknappen R
FF Brænder blokeret eller gået på fejl Intern fejl eller resetknap blokeret Genstart kedlen. Hvis kedlen ikke starter igen, skal reguleringen udskiftes

Gasskift - intet problem med Viessmann
Gasskift

Gasskift - intet problem med Viessmann

Hvilken varmeløsning er den rigtige for dig?
Opvarmningsteknologi

Hvilken varmeløsning er den rigtige for dig?