Gas-Brennwert-Matrixbrenner.jpg

MatriX-gasbrænder
 

MatriX-gasbrænderen er en milepæl i Viessmanns varmeteknik. Takket være anvendelsen af MatriX-vævet af rustfrit stål udmærker den sig med en høj levetid. Brænderen er uimodtagelig for høj temperaturbelastning.

Kondenserende gaskedler

Ved kondensationsteknikken udnyttes ikke kun varmen, som opstår ved forbrænding af fyringsolie eller gas, men også varmen, som ikke udnyttes ved almindelig varmeteknik. Kondenserende kedler trækker den varme, der er indeholdt i røggasserne, næsten fuldstændigt ud og omdanner det til opvarmningsvarme. Derfor er de kondenserende kedler fra Viessmann udstyret med Inox-radial-varmevekslere af rustfrit stål, som afkøler røggasserne inden afledningen til skorstenen i en så høj grad, at den deri indeholdte vanddamp målrettet kondenseres, og den frigivne varme overføres til opvarmningssystemet.