Einstieg-Oel-Brennwerttechnik-Wohnen.png

Opvarmning med olie

Med en kondenserende kedel fra Viessmann yder man pga. dens effektivitet og usammenligneligt høj virkningsgrad på 98 procent (i forhold til øverste brændværdi (kondensation Hs)) ved omdannelsen af fyringsolie til varme et aktivt bidrag til ressourceeffektivitet og energibesparelse.

Vores kondenserende oliekedler indeholder fremtiden allerede. De er allerede forberedt på at skifte fra fossil olie til fyringsolie med en andel biolie. På den måde kan de også anvendes med en andel af regenerative energier