Luft-/vand- varmepumper og lyd

Varmeproduktionen fra en varmepumpe er baseret på kompressionsprincippet, hvor det fordampede kølemiddel komprimeres, og dets temperatur hæves til det ønskede niveau. Dette kan forårsage lyde, der opfattes som forstyrrende for nogle mennesker.
 

Lydberegning - En sjov størrelse

I luft-/vand-varmepumper genereres den aktive varme af ventilatorer der trækker luften ind over en fordamperflade, der udover selve varmepumpen, ligeledes forårsager støj. Støjens lydtryk måles i decibel (dB) og netop denne angivelse kan være en lidt sjov størrelse.

Normalt angives en varmepumpes lydtryksniveau i dB(A) hvor A-et repræsenterer en frekvensvægtning der gør den målte lyd sammenlignelig med den lyd vores ører kan opfatte. For forbrugerne er emnet støj svært at forholde sig til og emnet kan skabe forvirring.

Der findes dog flere oversigter tilgængeligt på internettet der viser eksempelvis hvor meget et køleskab og andet genkendeligt husholdningsudstyr larmer i decibel, hvilket kan hjælpe med at gøre det mere forståeligt for den utrænede forbruger.

 

 

 

 

 

 

Døgnperiode

Sommerhusområder 

Tæt lav bebyggelse, Parcelhuse og rækkehuse

Etageboliger, blandet bolig og erhverv, enkeltliggende huse

Hverdage kl. 07-18

Lørdage kl. 07-14 

             ≤ 40 dB

      ≤ 45 dB

         ≤ 50-55 dB

Hverdage kl. 18-22

Lørdage kl 14-22

Søndage kl  07-22 

             ≤ 35 dB

      ≤ 40 dB

         ≤ 45 dB

Alle dage kl. 22-07

             ≤ 35 dB

       ≤ 35 dB

         ≤ 40 dB

Uddrag af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser jf Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984

De ovenstående værdier gælder lydtryksniveauet (gennemsnit over en tidsperiode) overalt på naboensgrund. Men af logiske grunde er det ofte ved skellet til nabogrunden at lydgener vil være størst. Man bør dog også være opmærksom på at der også kan forekomme lydgener ved et vindue på første sal eller på en altan.  

Det er de dybe lavfrekvente lyde der er generende.

Ud over overholdelsen af de lovbestemte støjgrænser er reduktionen af lave toner et vigtigt fokusområde. Disse opfattes af mange mennesker som forstyrrende, selvom lydniveauet er under lovgrænsen. Lave toner eller lavfrekvent lyd er mængden af støj, der har en frekvens på mindre end 90 Hz. De fleste mennesker kan opfatte lyde på frekvenser i området startende fra omkring 20 Hz. 

Grunden til, at lave toner alligevel opfattes som forstyrrende, skyldes dels, at lavfrekvent lyde kun kan ses ved højere volumen. På den anden side kan folk ikke skelne mellem lyden i dette område, hvilket er årsagen til at man kun ville kunne beskrive det som en brummen.

Luft-/vand-varmepumpe Vitocal

Reduktion af lyden sker allerede gennem udformningen af en Viessmann varmepumper

Da lyd bliver et stadig vigtigere emne, har Viessmann allerede indført adskillige designforanstaltninger siden 2009 for at minimere støjemissionerne fra vores varmepumper. Ved udviklingen af vores varmepumper arbejder lydspecialister og kølekredsudviklere hånd i hånd for at udvikle meget effektive og rolige varmepumper. Ud over 3-D lydkonceptet er AAD-systemet (Advanced Acoustic Design) blevet udviklet for at ydeligere at reducere støjemission , hvilket gør Viessmann-varmepumper til en af de mest lydløse varmepumper på markedet.

Luft-/vand-varmepumper fra Viessmann hører til blandt de mest lydsvage på markedet

Luft-/vand-varmepumper fra Viessmann er blandt de mest støjsvage på markedet. Støjniveauet for de enkelte varmepumpeenheder afhænger bl.a. af ydelseskoefficienten og afstanden til de tilstødende bygninger.

Energistyrelsen har udarbejdet et særdeles godt værktøj til beregning af lyd fra sin varmepumpe. Beregningen som Energistyrelsens støjberegner laver, er udelukkende orienterende og tager udgangsunkt i producenternes oplysninger.