Vitoplex 100-LS – den kompakte dampkedel


Profitér af disse fordele

  • Kompakt konstruktion
  • Tusindvis af anvendelser gennem mange år
  • Høj virkningsgrad
  • Omfattende, tilpasset tilbehør
  • Skridsikker kedelafdækning gør montage og vedligeholdelse nemmere


Ideel til lave damptryk

Dampkedlen Vitoplex 100-LS er en kompakt tretrækskedel til produktion af lavtrykdamp. Den yder 0,26 til 2,2 t/h.

Kedlen er konciperet til 1 bar overtryk; driftstrykket kan ved behov reduceres til 0,5 bar.

Vitoplex 100-LS dækker lavt damptryk på en fremragende måde. Den egner sig især til gartnerier og vaskerier.


God reaktion ved pludselige belastningsudsving

Takket være en smart konstruktion undgås restfugtigheden i damp selv ved pludselige og store dampudtag. På den måde fås en kontinuerligt god generering af damp.

Produktsnit

Oversigt

Dampydelse (t/h)
0,26 til 2,2 t/h
Kedelvirkningsgrad
91 %, ved anvendelse af Economiser op til 95 %
Tilladt driftstryk
0,5 (1) bar
Brændstof
icon-oel.png icon-gas.png
Olie/gas
Anvendelsesområde
icon-gewerbe.png
Erhverv, nybyggeri og modernisering
Reguleringsteknik
Kontrolskab Vitocontrol
Yderligere kendetegn
Med sin meget lave brændkammer-volumenbelastning i forbindelse med tretrækskonstruktion underskrider denne kedel selv strenge emissionsgrænseværdier. Olie-/gas-tretrækskedel dampkedel op til 1 bar driftstryk iht. kravene i direktivet om trykbærende udstyr 97/23/EF. Vitoplex 100-LS opfylder inden for sit ydelsesområde kravene til klima- og varmeteknik for gartnerier og erhvervsvirksomheder, som f.eks. vaskerier, ved behov for lave damptryk.
Vitoplex-100-LS-Schnitt.png