Oliekedler til kommuner

Opvarmning med olie er økonomisk og sparer ressourcer, når der anvendes lavtemperatur eller kondenserende kedler. Med sin effektivitet på op til 98 procent (baseret på brændværdien Hs) er oliekondenseringsteknologien fra Viessmann en af ​​de mest økonomiske og reneste måder at generere varme på. Kondensationen af ​​røggasserne genererer yderligere varme, der går tabt gennem skorstenen i gamle og konventionelle kedler.

Oliekedler fra Viessmann med lav temperatur og kondenseringsteknologi

Opvarmning med olie er en gennemprøvet teknologi som kan findes mange steder. Samtidig blive olieopvarmningsteknologien kontinuerligt udviklet. De senere år har kravene til en oliefyret kedel ændret sig. Olie kedler er blevet mere og mere økonomiske og ressourceeffektive. Hvis I beslutter jer for at bruge en oliekedel fra Viessmann, kan I vælge mellem lavtemperatur og kondenserende kedler.

Fordelene ved lavtemperaturede oliekedler

De såkaldte kedler med konstante temperaturer er forældede. De blev betjent ved en konstant høj kedelvandstemperatur, uanset behovet. Som et resultat heraf var en stor del af energien ubrugt. De moderne lavtemperaturede oliekedler tilpasser derimod deres kedelvandstemperatur nøjagtigt til det aktuelle vejr og det aktuelle varmebehov. Dette muliggør økonomisk og miljøvenlig drift. Viessmann lavtemperatur-oliekedler fås med output mellem 405 og 2.000 kW.

Hvad adskiller oliekondenserende kedeler?

De højeffektive oliekondenserende kedler opnår deres høje standardeffektivitet på op til 98 procent (baseret på brændværdien Hs) gennem yderligere brug af kondensvarmen. Derudover har Viessmann oliekondenserende kedler allerede installeret fremtiden. Fra fabrikken er de allerede parat til at skifte fra fossil olie til fyringsolie med en andel bioolie og kan derfor også betjenes med vedvarende energikilder. Viessmann tilbyder oliekondenserende kedler med output fra 20,2 til 545 kW til brug i den kommunale sektor.


Oliekedler icon-oel.png

Heizen mit Öl - Technologie mit bis zu 98 Prozent Wirkungsgrad