Hvilket opvarmningssystem?

For at kunne klare moderniseringskøen på varmemarkedet skal vi bruge det samlede teknologiske spektrum, vi har til rådighed. Hvad der er det mest hensigtsmæssige at bruge, afhænger af det enkelte tilfælde – af den nødvendige ydelse, af de energikilder, der står til rådighed, og i sidste ende også af operatørens individuelle behov.

 

 
Vha. den følgende tjekliste kan De hurtigt og enkelt finde ud af, hvilket opvarmningssystem der er det rigtige for Dem.

Brennwerttechnik_605x341.jpg

Olie-kondensationsteknik

 • De har en oliebeholder eller et tilsvarende rum.
 • De har allerede varmet med olie.
 • De ønsker en varmeforsyner med et fordelagtigt pris-ydelses-forhold.
 • De ved, at de sikrede olieforråd varer i mindst 40 år.
 • De ved, at olie-kondensationsteknikken er fremtidssikret takket være bioolier.

Gas-kondensationsteknik

 • De har et hus uden kælder.
 • De har allerede en gastilslutning.
 • De ønsker en varmeforsyner med et fordelagtigt pris-ydelses-forhold.
 • De ved, at de sikrede gasforråd holder mindst 70 år.
 • De ved, at gas-kondensationsteknikken har en fremtid takket være biogas.
matrix-gasbrenner.jpg
Pellets_605x341.jpg

Træ/piller

 • De har et lagerrum.
 • De har plads til en bufferbeholder med op til 1000 liter volumen.
 • De ønsker at være uafhængig af olie eller gas og har ikke noget imod en større investering i den forbindelse.

Varmepumpe

 • De har gulvopvarmning eller stort dimensionerede hedeflader.
 • De har et godt isoleret hus.
 • De kan udføre en boring på Deres grund eller alternativt montere en isbeholder eller har en opstillingsplads til en luft-varmepumpe.
 • De har plads til en bufferbeholder med op til 1000 liter volumen.
 • De ønsker at være uafhængig af olie eller gas og har ikke noget imod en større investering i den forbindelse.
 • Om sommeren vil De gerne bruge „natural cooling“.
Druck
Waerme von der Sonne 06-2013_D.indd

Solvarme

 • De ønsker at bruge gratis energi fra solen til brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement.
 • De bor i et enfamilie- eller rækkehus med en tagflade uden skygge, der vender mod syd, vest eller øst.