Placering af varmepumpe

En varmepumpe fungerer meget anderledes end fx. et gasfyr, så hvis du overvejer at skifte er der nogle ting, du skal være opmærksom på. For eksempel placeringen. Et gasfyr er typisk placeret i et teknikrum, bryggers eller fyrrum, men en luft/vand-varmepumpe har også en udedel som der skal findes plads til. 

Der er også andre måder, hvorpå en varmepumpe kan påvirke dit hjem, det kan fx. være en fordel at forbedre isoleringen af dit hjem og muligvis installere solceller, så varmepumpen kan køre på vedvarende energi.

 

Her skal du installere din varmepumpe

Placering af varmepumpen afhænger af om det er en luft/vand-model eller jordvarme-model.

En luft/vand-varmepumpe kræver god luftgennemstrømning. Det er fordi den suger luften ind gennem bagsiden, og puster kold luft ud gennem forsiden, når varmen er blevet absorberet. Jordvarmepumper tilføres varme via slanger i jorden. Du kan læse mere om, hvor du skal placere en jordvarmepumpe senere i artiklen.

Luft/vand-varmepumpen bør installeres et sted, som er nemt at komme til i forbindelse med servicering og anden vedligeholdelse. Man skal ikke placere den et sted, som er vanskeligt at komme til eller som kræver stillads eller stige for at nå den. Derfor er den mest optimale placering nede ved jorden. Med denne placering bliver rørarbejdet også holdt på et minimum, hvilket gør systemet mere effektivt. Udover disse generelle anbefalinger er der også nogle regler, som skal følges. En autoriseret installatør kan rådgive dig om disse forud for installationen.

Varmepumpen skal placeres 20-40 centimeter fra din husmur for at kunne få tilført frisk luft. Varmepumpen skal samtidig placeres minimum 3-4 meter væk fra skel, for at kunne overholde de danske regler ift. støjniveau i skel. Du bør altid undersøge lokale forhold og regler, samt læse fabrikantens vejledning for at sikre, at varmepumpen bliver installeret på det bedste sted og ikke overskrider nogle kommunale regler eller bygningsreglementer. I vejledningen vil du også finde reglerne for opstilling og andre forbehold.

 

Kan en varmepumpe placeres på loftet?

En  luft/vand-varmepumpes udedel kan ikke placeres inde i huset. Som tidligere beskrevet, så udleder varmepumpen kold luft, når varmen er blevet absorberet fra luften. Hvis varmepumpen blev placeret indendørs ville varmepumpen hurtigt suge energien ud af den luft, der er i rummet så luften omkring pumpen bliver koldere. Så vil den blive nødt til at arbejde endnu hårdere for at udvinde varmen - indtil det næsten er umuligt. Det ville i sidste ende ikke være en særlig effektiv måde at opvarme dit hjem på og derfor skal en luft/vand-varmepumpe placeres udenfor.

 

Hvor skal man placere en jordvarmepumpe

Jordvarmepumpen udvinder varme fra jorden via en rørstreng, som graves eller bores ned på din grund. I huse som ikke har stort nok jordareal på grunden, kan rørarbejdet installeres vertikalt i stedet for horisontalt. Da disse pumper ikke har brug for luftgennemstrømning og ikke udleder kold luft, placerer man typisk jordvarmepumpen i teknikrummet, bryggers eller kælder.

 

Hvor meget plads skal man bruge til en jordvarmepumpe?

For at en jordvarmepumpe fungerer effektivt, kræves det at rørene har en vis længde, så de kan indsamle den nødvendige varme og viderebringe det til dit hjem. En standard 8 kW varmepumpe har brug for ca. 300-400 m2 grund, hvor rørene kan graves ned. Det nødvendige areal kan variere lidt afhængigt af, hvilket underlag de graves ned i; God fugtig jord er optimalt; tørt sand er knap så godt og kræver derfor mere slange/rør-længde. Det er ikke alle ejendomme, som har så meget plads på grunden. Derfor kan man i stedet vælge at bore rør ned vertikalt, det kræver dog at boreriggen kan få adgang til stedet. En 8 kW varmepumpe kræver typisk 2 borehuller på omkring 60 m dybe.