Brugsvandsvarmepumper

Brugsvandsvarmepumper bruger den varmeenergi, der allerede er tilgængelig fra miljøet, og forbereder således varmt vand
 

Brugsvandsvarmepumpens funktion

En brugsvandsvarmepume består af en enhed, der indeholder alle de komponenter, der er vigtige for varmegenvindingsprocessen. Dette inkluderer fordamperen, kompressoren, kondensatoren og varmtvandsbeholderen. Afhængigt af modellen er det muligt at tilslutte solfangere.

Kompressor sikrer den ønskede temperatur

Under drift absorberer varmevandspumpen varmen fra den cirkulerende luft eller udsugningsluften og fører den til fordamperen. Dette indeholder et kølemiddel, der opvarmes ved lav temperatur og derefter omdannes til damp. Da temperaturen på det fordampede kølemiddel endnu ikke er høj nok til at opvarme vandet, finder kompressionsprocessen sted. Dampen føres videre til en elektrisk drevet kompressor, som komprimerer den, indtil den ønskede temperatur er nået.

I det sidste trin overfører den opvarmede kølemiddeldamp sin termiske energi til den indbyggede varmtvandsbeholder, hvor den køler ned og kondenserer. Kølemiddelvæsken ekspanderes derefter ved højt tryk gennem en ekspansionsventil, mens den fortsætter med at køle ned betydeligt. Når kølemidlet er vendt tilbage til sin oprindelige tilstand, kan kompressionsprocessen starte forfra.

Vitocal 161-A brugsvandsvarmepumpe modtog red dot design award i 2013

Red dot designpris 2013 for Vitocal 161-A brugsvarmepumpe

Vitocal 161-A blev tildelt den prestigefyldte red dot designpris i 2013 af Design Center Nordrhein-Westfalen.

Drift med cirkulerende luft

Brugsvandsvarmepumper kan enten trække varme ud af den cirkulerende luft, udeluften eller udsugningsluften. Kælderrum, der har en konstant og relativt høj temperatur i vintermånederne, er velegnede til en varmluftvarmepumpe med cirkulerende luft. Under drift reduceres temperaturen i kælderen med omkring to til fire grader. Kælderluften affugtes på samme tid. Hvis temperaturforskellen mellem varmekilden og varmesystemet er lille, fungerer varmvandspumpen ekstremt effektivt.

Alternativt med udsugningsluft

Varmepumpen kan eventuelt også opvarme det varme vand med udsugningsluft. Det øverste dæksel på varmepumpen erstattes af et udsugningsdæksel, og varmepumpen kobles til det eksisterende luftfordelingssystem. Varmepumpen forsynes med varm udsugningsluft fra rummene, hvilket betyder, at den er i stand til at give god ventilation til et gennemsnitligt enfamiliehus. Den udsugningsluft, der afkøles, når drikkevandet opvarmes, føres ud som udsugningsluft. For at undgå undertryk skal udeluft tilføres via separate tilluftelementer. Ventilationsfunktionen er også mulig uden varmtvandsopvarmning.

Forberedt til brug af solenergi

Viessmann brugsvandsvarmepumper er designet til både monovalent og bivalent drift med et solanlæg.

Fordele ved en brugsvandsvarmepumpe

En af fordelene ved en brugsvandsvarmepumpe er de lave investerings- og driftsomkostninger. Der er ikke behov for varmeudvikling, som det er tilfældet med mange systemer, da energikilden allerede er tilgængelig og gratis. Og fordi en varmepumpe til vand ikke udsender nogen emissioner, er der ikke behov for en skorsten. En sådan varmepumpe fungerer ekstremt effektivt, når den er tilsluttet et solsystem eller et ventilationssystem.

Affugtning af din bolig

Brugsvandsvarmepumpen kan slukkes helt kræver derfor ikke elektricitet, når den er slukket. En brugsvandsvarmepumpe kan installeres på meget kort tid. Hverken en gastilslutning eller en olietank nødvendig, hvilket skåner miljøet og din tegnebog. Sidst men ikke mindst kan en brugstvandsvarmepumpe affugte rummet, hvis den eksempelvis er installeret i en kælder. Dette reducerer risikoen for skimmelsvamp og beskytter murværket.

Brugsvands-varmepumper

Brugsvands-varmepumpen overtager brugsvandsopvarmningen fra rumvarmen, uafhængigt af et andet varmeanlæg, billigt og energibesparende