Vitomax 200-HW M236 – til fremløbstemperaturer over 120 °C


Profitér af disse fordele

  • Miljøvenlig forbrænding med lave kvælstofoxid-emissioner
  • Sikker bortledning af varmen; enkel hydraulisk integrering
  • Lavt strålingstab på grund af optimal isolering
  • Kontrolskabet Vitocontrol til alle kedelspecifikke regulerings- og styreanordninger
  • Tilladt iht. direktiv for trykbærende udstyr 97/23/EF


Fra Viessmann og et og samme sted

Vitomax 200-HW er en olie/gas-højtrykshedtvandskedel til fremløbstemperaturer over 120 °C. Dens driftstryk ligger mellem 6 og 25 bar. Varmeydelsen ligger mellem 0,52 og 2,84 MW.

Vitomax kræver ingen minimum-kedelvandsflow: Store vandkamre og højt vandindhold sørger for en god selvcirkulation, hvilket forenkler den hydrauliske integrering.

Lav modstand på røggassiden vha. optimal udformning af hedeflader og røgrør.


Tid er penge

Dette gælder især for industri- og erhvervsvirksomheder, hvor nye varmecentraler som regel skal være driftsklare så hurtigt som muligt for rettidigt at kunne levere varmen til produktionen.

Præfabrikeret udstyr til 120°C-sikringen reducerer planlægningsarbejdet og mindsker omkostningerne.

Takket være vandkølede brændergennemføringer bortfalder tørringsprocesserne for udmuringer, hvilket reducerer idrifttagningstiden betydeligt.

Andre nødvendige komponenter til anlæg kan ved behov tilpasses af Viessmann iht. operatørens krav.

Produktsnit

Vitomax_200-HW_M236-Schnitt.png