Frischwasser-Module.jpg

Kombinationsmulighed med Solar-Divicon

Ferskvandsmodulerne Vitotrans 353 egner sig perfekt til anvendelse med et termisk solvarmeanlæg. Den særdeles gode afkøling af kedelvandet af pladevarmeveksleren til Vitotrans 353 medfører en stigning i sovarmekredsens effektivitet, da solvarmekredsens middeltemperatur kan sænkes takket være det kolde returløb.

Ferskvandsmoduler

Ferskvandsmoduler er beregnet til komfortabel og hygiejnisk brugsvandsopvarmning efter gennemstrømningsvarmerprincippet. I modsætning til almindelige varmtvandsbeholdere anvendes levnedsmidlet vand ikke alene til energilagring, men opvarmes først vha. en effektiv pladevarmeveksler ved behov. Energien til brugsvandsopvarmning kommer fra en kedelvandsbufferbeholder, som kan opvarmes vha. forskellige systemer – både vha. solvarmesystemer og vha. fastbrændselskedler, almindelige olie-/gas-kedler, varmepumper eller andre systemer.