Kontrolleret rumventilation sikrer et behageligt indeklima og beskytter bygningsstrukturen

Kontrolleret ventilation sikrer regelmæssige luftændringer og en konstant høj luftkvalitet i et hus eller lejlighed. Dette er nødvendigt, fordi brugt luft indeholder lidt ilt, men andre stoffer som kuldioxid og vanddamp. Imidlertid er ilt meget vigtigt for den menneskelige krop. Derudover fremmer høj luftkvalitet fysisk og mental ydeevne og sikrer ikke mindst mærkbar trivsel.

 

Balanceret boligventilation sikrer behageligt indeklima og beskytter bygningen mod fugt

I de seneste år har strengere krav i bygningsreglementet ført til at huse isoleres mere og mere grundigt ved opførsel af nye huse og lejligheder. Samtidigt har en stor fokus på energirenoveringer ført til efterisolering og udskiftning af vinduer i den eksisterende bygningsmasse. Anvendelsen af nye bygge- og isoleringsmaterialer ved nybyg og energirenovering resulterer i en meget tæt klimaskærm. Specielt ved energirenoveringer hvor der efterisoleres og skiftes vinduer kan man risikere at der ikke længere vil være et tilfredstillende luftskifte i boligen. Dette kan i værste tilfælde føre til ophobning af fugt og co2 i boligen, og direkte føre til dårligt indeklima.

Balanceret boligventilation giver et ensartet indeklima

Et tilstrækkeligt luftskifte er en nødvendighed for sundhed og trivsel samt for at beskytte bygningens konstruktion. Løsningen til problematikken er et ventilationsanlæg: Et ventilationsanlæg sikrer det nødvendige luftskifte og regulerer ophobning af  fugtighed i de enkelte lokaler. Et korrekt dimensioneret ventilationsanlæg forhindrer dannelse af mug og fugtskader, samt sikrer et kontrolleret luftskifte med filtreret luft udefra, der dermed sikrer et behageligt indeklima.

Med balanceret ventilation suges den brugte luft ud af fugtige rum som badeværelse, køkken og toiletter og erstattes af frisk luft der indblæses i stue, opholdsrum og soveværelser. Dette sikrer en god luftkvalitet i boligen og reducerer chancen for fugt og skimmelvækst. Der ophobes i ca. 15 liter fugt i en gennemsnitlig familebolig i døgnet. Fugten kommer fra eksempelvis fra madlavning i køkken , bad i baderum og afdampning fra planter. I ældre bygninger uden korrekt lufskifte kan denne fugt kondensere på kolde dele af væggende og potentielt danne skimmevækst.   

Tidligere var denne problemstilling ikke så aktuel da man med naturlig ventilation gennem utætte døre og vinduer havde et tilstækkeligt luftskifte til at komme af med fugten der ophobede sig i bygningerne. Men med de nye bygningskrav og energirenoveringer af den eksisterende bygningsmasse er sådanne lækager ikke længere til stede. Det er derfor en nødvendighed for at undgå fugtskader og dårlig indeklima i tætte bygninger, at man investerer i et ventilationsanlæg.


Fugt

Her udledes fugten i en 4-personers husstand. Der udledes op til 15 liter vand dagligt.

Fugtudledning i en 4-personers husstand

Lovkrav

Bygningsreglementet foreskriver et min. luftskifte i boliger på 0,3 liter pr sekund. Hvorledes dette lufstkifte genereres er dog kun indirekte foreskrevet. Tidligere, før 2008, blev dette luftskifte ofte generet af naturlig ventilation gennem utætte døre og vinduer, samt åbning af samme. I de nyere bygningsreglementer er der dog sket en ændring, her foreskrives en min. varmegenvinding på 80%, hvilket indirekte betyder et balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding på min 80 %. Yderligere er der krav til det elektriske optag for boligventilationsanlægget. Denne værdi kaldes SEL værdien. Der er dog snak om en værdi som både anlægget og den udførte dimensionering i fællesskab skal overholde.

Fra 1 Januar 2016 blev det lovkrav at alle boligventilationsanlæg skulle energimærkes efter den velkendte skala forbrugere allerede kender, fra eksempelvis køleskabe. Dette blev indført i hele EU, og installatører skal nu oplyse forbrugere om dette energimærke i forbindelse med tilbud og salg. 

  

Allergikere kan ånde

Hvis der er nogen der for alvor bør sætte pris på et ventialtionsanlæg er det allergikere. Et ventilationsanlæg leveres med filtre til filtrering af udeluft. Disse filtre fås i flere tætheder og der kan leveres pollenfiltre (F7) til ventilationsanlægget såfremt det er ønsket. I tilfældet med meget kraftig allergi kan der desuden monteres kulfiltre på indblæsningen til filtrering af andre urenheder i form af dampe og aromaer.  

Central boligventilation i nybyggeri

Moderne byggeprojekter er allerede i vid udstrækning udstyret med boligventilationssystemer. Boligventilation er forbrugerens garanti for at bygningen kan opnå et godt indeklima, da det regulerer luftfugtigheden effektivt og sikkert. For det andet, kan det betragtes som en sidegevinst for energieffektiviteten af byggeriet at man genvinder varmen fra luften der suges ud, og genbruger varmen i den indblæste luft.

Boligventilation i enfamilies huse

Allerede idag er det standard at installere boligventilationsanlæg i nye huse, især i lavenergihuse er det et direkte must. Specielt kravene i lavenergihuse gør at det er umuligt at overholde energi kravene til lavenergihuse uden at have et boligventilationsanlæg med varmegenvinding. 

 

Boligventilation med varmepumpe

Varmegenvinding fra udsugningsluften

Moderne boligventilationsanlæg er ekstremt energieffektive: Den effektive modstrømsveksler genvinder op til 98 procent af varmen i udsugningsluften og bruger den til at opvarme den indkommende friske luft. Husholdningsbudgettet bliver således mærkbart reduceret af et lavere energiforbrug. Desuden bliver CO2-udledningen fra opvarmning reduceret.

En bolig udstyres med et centralt boligventilationsanlæg. Dette anlæg suger luften ud af alle fugtbelastede rum, og forsyner alle opholdsrum med friskluft gennem et kanalsystem. Kanalsystemet kan være monteret på loft eller skjult i gulv. Det eneste synlige i boligen vil være indblæsning og udsugningsarmaturer. Anlægget styres automatisk fra betjeningsenhed, ofte overstyret af en fugtstyring der kører luftskiftet op hvis luftfugtigheden bliver for høj.     

 

Decentral rumventilation

Decentral rumventilation

Decentral rumventilation kan nemt indarbejdes specifikt i de enkelte rum. Denne løsning kræver ikke andet end et hul i ydervæggen og en 230 V forbindelse for installation.

Der er ikke behov for ventilationskanaler til denne løsning. I en bolig kan man montere flere enheder uafhængigt af hinanden efter behov. De er velegnet til at generere det krævede  luftskifte, samt opretholde et behageligt indeklima. Disse enheder har en varmegenvinding på op til 90 procent.


Boligventilation Komfortabelt indeklima og beskyttelse af bygnings strukturen

Boligventilationssystemer fra Viessmann er kendetegnet ved deres innovative teknologi. De er holdbare, pålidelige og larmer ikke. Med forskelligt udstyr, kan de bruges til forskellige formål i nye bygninger eller til modernisering af den eksisternende bygningsmasse..