dezentrale-Wohnungslueftung-1-2.jpg

Decentral ventilation til eksisterende bygninger og modernisering

Den energetiske sanering af eksisterende bygninger fremmes kontinuerligt af boligudlejningsselskaber pga. de konstant stigende energiudgifter. De gamle bygninger gennemgår en omfattende modernisering og kan dermed tilbyde deres beboere ny komfort: f.eks. med nye energieffektive vinduer og døre samt facadeisolering eller et nyt opvarmningssystem med komfortabel varmtvandsforsyning.

 

Decentral boligventilation

Individuel udluftning af rummene – decentrale ventilationsapparater kan installeres målrettet i de enkelte rum. Til enkel installation er det kun nødvendigt med en murgennemboring eller en kerneboring gennem ydervæggen til det pågældende rum og en 230-V-tilslutning. Ventilationskanaler skal ikke lægges ved dette system.