Miljøvenlige luft-/vand varmepumper

Luft-/vand varmepumper er efterhånden blevet en af de mest almindelige typer af varmepumper i Danmark. Dette skyldes at effektiviteten på luft-/ vand varmepumper er stigende og nu hvis ikke allerede, så snart, lige så effektive som jordvarmepumper. Samtidig er installationsomkostningerne ikke nær så store som på et jordvarmeanlæg.
 

Funktion af en luft-/vand varmepumpe

Hvordan varmepumpen genererer varmeenergi med luft kan forenkles med et eksempel på et køleskab. Men hvor kølekredsen i køleskabet fører den varme luft ud af køleskabet, fører luft-/ vand varmepumpen varmen fra den omgivende luft ind i rummet. Helt specifikt trækker en ventilator energien ud af luften og overfører den til en varmeveksler (fordamper) installeret i varmepumpen. Her cirkulerer et kølemiddel som ændrer tilstand selv ved lav temperatur og fordamper.

For at hæve denne damp til et temperaturniveau der kan bruges til opvarmning og vandopvarmning, komprimeres den ved hjælp af en elektrisk drevet kompressor. Varmen overføres til varmeanlægget gennem en fordamper, hvori kølemidlet afkøles og ledes videre gennem en ekspansionsventil der tillader kølemidlet at vende tilbage til sin oprindelige tilstand. 

Luft-/vand varmepumper i Monoblockudførsel

I en luft-/vand varmepumpe i monoblockudførsel er alle komponenter der er vigtige for varmeudvindingen placeret inde i varmepumpen. Forbindelsesledningerne mellem indendørs og udendørs enhed kun er fyldt med vand, og derved kan sådanne enheder hurtigt og nemt tages i brug. Installatøren behøver ikke at have et kølecertifikat for at installere enheden. Og da de alle Viessmanns  enheder arbejder meget stille, er det muligt at installere et nærliggende boligområde..

Varmepumpe til udnyttelse af luften

Luft/vand varmepumpe i monoblock udførsel

Varme fra luften

[1] Vitocal varmepumpe
[2] Varmtvandsbeholder
[3] Bufferbeholder