Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Styring af opvarmning med åbent og lukket kredsløb

Anmod om rådgivning nu

For at holde rummene hyggelige og varme er det vigtigt med et velfungerende varmekredsløb, selv når der er hagl og sne udenfor. Som du ved, består dette kredsløb af varmegeneratoren, varmepumpen, varmerørene, radiatorerne og forskellige sikkerhedskritiske komponenter som f.eks. ekspansionsbeholdere og sikkerhedsventiler. Alt dette er kombineret med systemteknologien med åbne og lukkede reguleringsfunktioner, som sikrer, at alle komponenter spiller perfekt sammen og leverer varme til rummene via radiatorerne eller varmefladerne på en effektivt doseret og pålidelig måde.

Åben og lukket styring - hvad er forskellen?

De to udtryk "open-loop varmestyring" og "closed-loop varmestyring" forkortes ofte til "varmestyring", som om de to udtryk er indbyrdes udskiftelige. Men der er en lille, men subtil forskel mellem de to.

Ved "open loop"-varmeregulering forstås behandling af en inputvariabel med henblik på at opnå en målvariabel. Med andre ord sikrer den åbne varmestyring, at varmegeneratoren tændes (automatisk), så snart inputvariablen, f.eks. udetemperaturen, falder under en bestemt værdi. I dette tilfælde leverer varmegeneratoren varmeenergi, indtil målvariablen, f.eks. 21 grader Celsius i stuen, er nået.

Sammenlignet med en åben varmestyring går den lukkede varmestyring et skridt videre. Den behandler ikke blot en inputvariabel for at opnå en målvariabel. Den overvåger også, om denne målvariabel er nået. Det gør den ved at måle den aktuelle temperatur i et referencerum og sammenligne den med målvariablen. Hvis de to værdier er forskellige, gives og udføres der en instruktion, hvorved det sikres, at den faktiske værdi svarer til målværdien. Ved styring af opvarmningen med lukket kredsløb tages der også hensyn til forstyrrende faktorer som f.eks. åbne vinduer, ekstra varme fra solstråling og tilstedeværelse af personer.

Kombination af åben og lukket varmestyring

I praksis er hele opvarmningsprocessen noget mere kompleks. Der er f.eks. ikke kun én, men flere reguleringsenheder installeret i eller tilsluttet en Viessmann-kedel for at behandle informationerne. I forbindelse med avancerede varmeanlæg taler eksperterne derfor om en kombination af åben og lukket varmestyring. Kun på denne måde kan det sikres, at målvariablen ikke kun opnås på en sikker, men også økonomisk og teknisk effektiv måde.

Hvis udetemperaturføleren er defekt, eller der er en fejl i styringen af varmeanlægget, bør der straks kontaktes en varmemester på grund af kompleksiteten af det lukkede reguleringssystem.

Styring af opvarmning med lukket kredsløb fra Viessmann

"Kraft er intet uden kontrol", lyder et berømt reklameslogan. Vi kan også fortolke dette således, at kun det åbne og lukkede styresystem gør et produkt til det, det er: et intelligent udtænkt slutresultat. Viessmanns Vitotronic-styringssystem med kommunikationsmulighed er det bankende hjerte i enhver varmeproducent. Uanset om der er tale om små kedler, væghængte kedler, mellemstore kedler og industri-/erhvervskedler eller varmepumper, findes der en passende Vitotronic-version til ethvert system. Det åbne og lukkede reguleringssystem sikrer en økonomisk og sikker drift og er desuden meget brugervenligt. Menuvejledningen er intuitiv, mens betjeningskomforten er usædvanlig høj.

Den mest praktiske måde at styre et varmesystem på er med en fjernbetjening. Viessmann har udviklet flere modeller til dette formål. De kan styre et eller flere varmekredse, afhængigt af typen. Samtidig styring af op til fire kedler (kaskadestyring) er også mulig. Vigtige funktioner som f.eks. visning af alle relevante oplysninger er forudinstalleret i alle modeller og fås fra fabrikken.

For at gøre det endnu mere bekvemt kan Viessmann-varmesystemet styres via en app. Dette kræver en grænseflade som Vitoconnect, en mobil enhed med internetadgang, f.eks. en smartphone eller tablet, og Viessmann ViCare-appen. Hvis alle krav er opfyldt, kan ejere af varmeanlæg endda styre deres anlæg, mens de er på farten, f.eks. for at justere temperaturen eller ændre koblingstiderne. De har også mulighed for at kontakte deres varmeinstallatør med et enkelt tryk på skærmen. Det er også muligt at bruge en kombination af fjernbetjening og app. Detaljerede oplysninger herom findes på Viessmann-apps-siden.

Mange varmeanlæg er vejrkompenserede. Det betyder, at varmegeneratoren justerer fremløbstemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Når systemet er blevet justeret og tilpasset af varmeinstallatøren, kan systemejerne læne sig tilbage og nyde varmekomforten.