Bæredygtighed

Som familievirksomhed i tredje generation bekender Viessmann sig til samfundsmæssigt ansvar og til opretholdelse af de naturlige livsgrundlag for de fremtidige generationer. Foranstaltninger, der skåner ressourcer og miljøet, i form af bæredygtig handling er ligeså meget en del af virksomhedskulturen som den vedvarende øgning af effektiviteten gennem hele proceskæden fra leverandør til slutbruger.

> Bæredygtighedsrapport (PDF 8 MB)

> Miljøerklæring (PDF 1 MB)

nachhaltigkeitspreis.jpg
Vundet tre gange

Bæredygtighedspris

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Bæredygtighedsstrategi

Viessmanns bæredygtighedsstrategi omfatter den samlede værdikæde:

- Forskning & udvikling
- Anskaffelse
- Produktion
- Salg
- Logistik
- Produktanvendelse
- Forberedelse & recycling

Ledelseskreds og arbejdskredse

Viessmanns bæredygtighedsstrategi omfatter som centralt punkt de processer, der hænger umiddelbart sammen med produktets livscyklus (se grafik). Men også milljørelevante aspekter som energi- og materialeeffektivitet, emissioner af skadelige stoffer og biologisk diversitet samt sociale temaer såsom personalestruktur, arbejds- og sundhedsbeskyttelse, kvalifikationer og medarbejdernes tilfredshed er omfattet.

Opdeling af handlingsfelter på fire arbejdskredse sikrer fuldstændighed i forbindelse med analyse:

- Strategi & controlling
- Produkter & processer
- Ressourcer & infrastruktur
- Medarbejdere & arbejdsmiljø

Alle aktiviteterne koordineres af en ledelseskreds, som deler opgaver ud til arbejdskredsene og sammensætter deres resultater. Ledelseskredsen rapporterer til bestyrelsen og forbereder beslutninger.

Bæredygtighedsstrategi i to faser

Den operative gennemførelse af bæredygtighedsstrategien forløber over to faser:

I den første fase gennemføres en omfattende statusopgørelse. Hertil udføres en beskrivelse af den faktiske tilstand inden for alle relevante handlingsfelter på grundlag af nøgletal. Også en omfattende analyse af de vigtigste interessantgruppers (stakeholder) behov og krav, herunder kunder, leverandører, medarbejdere, myndigheder, kommuner, foreninger og sammenslutninger, er en del af den faktiske analyse.

I den anden fase opsummeres først statusopgørelsens resultater og vurderes. Derefter udføres en overførsel eller tilpasning af standarder som retningslinjer på tværs af hele virksomheden. For de vigtigste nøgletal (kerneindikatorer) fastsættes mål med forfaldsdatoer og fordeles til de ansvarlige for selskaberne eller gruppevirksomhederne.

pdca-zyklus.jpg

PDCA-cyklus

Samtlige aktiviteter, der vedrører bæredygtigheden, koordineres af en ledelseskreds, som rapporterer til bestyrelsen.

Et controlling-system sikrer, at der arbejdes mod opnåelse af målsætningerne, og at der afgives feedback. Således opstår der ud af målsætning (Plan), gennemførelse af foranstaltningerne (Do), kontrol og feedback (Check) og fastsættelse af nye mål (Act) en kontinuerlig proces („PDCA-cyklus“), som fører til forbedring af bæredygtigheden af alle produkter og processer i virksomheden.

Alliance for bæredygtighed

For den brede offentlighed har Viessmann oprettet online forummet Alliance for bæredygtighed. Hjemmesiden bruges til at samle og sammenføre informationer om bæredygtigt byggeri, beboelse og modernisering, som hidtil ikke har været komplette eller har haft en alt for kompleks form.

Formålet med alliancen for bæredygtighed på lang sigt er for det første at opnå målsætningen om den bæredygtige omgang med naturlige ressourcer og for det andet en CO2-neutral forsyning af bygninger. Temaet bæredygtighed skal overføres til samfundets hverdag og forankres deri.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
energiezentrale.jpg

Effizienz Plus – Energieeffizienz in der Praxis

Effizienter Energieeinsatz zahlt sich als Wettbewerbsvorteil aus

Als einer der international führenden Hersteller von intelligenten, komfortablen und effizienten Systemen für Wärme, Dampf, Kälte und dezentrale Stromversorgung bietet Viessmann seinen Kunden innovative Produkte, die durch Spitzenqualität, Energieeffizienz und Langlebigkeit überzeugen. Mit Viessmann Technik können die energie- und klimapolitischen Ziele für 2050 bereits heute erreicht werden.

Vor mehr als 40 Jahren wurde am Hauptsitz in Allendorf (Eder) damit begonnen, energie- und rohstoffsparende Produktionsanlagen einzurichten. Durch kontinuierliche Einsparungen und Effizienzsteigerungen wurden seit dem zahlreiche Meilensteine hervorgebracht.

Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

Viessmann er medlem af den tyske industris gruppe for klimabeskyttelse og energieffektivitet

Som en af i alt 15 virksomheder er Viessmann medlem af den tyske industris gruppe for klimabeskyttelse. Det tyske miljøministerium, det tyske erhvervsministerium og DIHK (tysk industri- og handelskammer) dannede dette partnerskab i 2009 – først med fire grundlæggervirksomheder. Ud over Viessmann var berolina Schriftbild GmbH, ebm-papst Mulfingen GmbH og Prinovis GmbH valgt af initiativtagerne som gode eksempler, når det drejer sig om energieffektivitet og klimabeskyttelse.

Medlemsvirksomheder skal opfylde strenge kriterier. F.eks. er det absolut nødvendigt, at klimabeskyttelse og energieeffektivitet er en del virksomhedspolitikken, og at præstationerne kommunikeres offentligt og regelmæssigt. Derudover skal forbrugsdata og drivhusgasemissioner sammenfattes og gøres status over systematisk, og temaerne klimabeskyttelse og energieffektivitet skal være integreret i virksomheden videreuddannelsestilbud.

Formålet med partnerskabet for klimabeskyttelse, energieffektivitet og innovation er, at åbne op for virksomhedernes potentiale til klimabeskyttelse og energieffektivitet. Derudover skal anvendelse af innovative teknologier til udnyttelse af dette potentiale i praksis i drift fremmes med engagement, og der skal skabes forudsætninger for, at de ambitiøse målsætninger for klimabeskyttelse og øgning af energieffektiviteten nås på en rentabel måde.

Yderligere informationer om gruppen for klimabeskyttelse på