Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Viessmann Group tager næste skridt som en uafhængig familievirksomhed med ny opbygning

Familievirksomheden slår sit forretningsområde "Climate Solutions" sammen med Carrier Global Corporation og skaber derved en ny global mester inden for intelligente klima- og energiløsninger

Viessmann A/S HQ

25. april 2023

  • Nyt transatlantisk partnerskab skaber grundlaget for yderligere vækst og understreger vigtigheden af internationalt samarbejde i kampen mod globale klimaændringer
  • Viessmann Groups forretningsområde "Climate Solutions" bliver en vigtig drivkraft for Carriers vækststrategi i Europa
  • Viessmann Group bliver en af de største aktionærer i Carrier
  • Max Viessmann Groups administrerende direktør Max Viessmann bliver medlem af Carriers bestyrelse
  • Den nye struktur gør det muligt for Viessmann Group at maksimere og udvide sin målsætning om at samskabe livsrum for kommende generationer
  • Viessmann Group vil geninvestere det primære provenu fra sammenlægningen med Carrier til at udvide sine iværksætteraktiviteter med fokus på CO2-forebyggelse, CO2-reduktion og CO2-opsamling ud over HVAC-sektoren

Allendorf/Eder (Tyskland) - Viessmann Group har i dag offentliggjort planer om at slå forretningsområdet "Viessmann Climate Solutions" sammen med Carrier Global Corporation ("Carrier"), en førende global leverandør af intelligente klima- og energiløsninger med hovedkontor i Palm Beach Gardens, Florida (USA). Med dette skridt vil Viessmann Groups forretningsområde Climate Solutions og Carrier i fællesskab skabe en ny global mester inden for klima- og energiløsninger.

Det nye transatlantiske partnerskab understreger vigtigheden af internationalt, grænseoverskridende samarbejde i kampen mod de globale klimaændringer. Begge virksomheder er fuldt ud forpligtet til at tage mere ansvar for en bæredygtig energiomstilling i byggesektoren med fokus på deres formål: Viessmann Groups formål er at være med til at skabe livsrum for de kommende generationer. Carriers vision er at skabe løsninger, der har betydning for mennesker og vores planet. Begge virksomheder betragter klimamålene i Nordamerika og Europa som en mulighed for at få en positiv indflydelse ved aktivt at forme bæredygtige klima- og energiløsninger for fremtidige generationer.

Viessmann Groups bestyrelsesformand Prof. Dr. Martin Viessmann: "Stærke partnerskaber har altid været afgørende for vores familievirksomheds succes i de sidste 106 år. Og Carrier er en stærk partner for vores Climate Solutions-forretning. Ved at slå kræfterne sammen vil vi være i stand til at løfte vores indflydelse på dekarboniseringen af byggesektoren til det næste niveau med større rækkevidde og skala globalt - for vores familiemedlemmer og for vores partnere og vigtigst af alt for mere klimabeskyttelse."

Max Viessmann Group CEO Max Viessmann: "Verdens energiomlægning kan kun lykkes, hvis virksomhederne tænker, handler og samarbejder på globalt plan. Med udgangspunkt i vores meget positive vækstdynamik og et markedsledende tilbud om integrerede løsninger kombinerer vi vores forretningsområde Climate Solutions med Carrier for at opbygge den næste fremtidssikrede, virkelig globale klimamester. Ved at kombinere de to virksomheder danner vi en hurtigt voksende innovationsleder i et stærkt konkurrencepræget markedsmiljø - fra en stærk position. Dette partnerskab lægger det perfekte grundlag for i fællesskab at udnytte vækstmulighederne og maksimere vores indflydelse for de kommende generationer."

Carriers CEO David L. Gitlin: "Viessmann Groups forretningsområde 'Climate Solutions' er en fremragende forretning med en overlegen markedsposition, uovertrufne distributionskanaler og enorme vækstmuligheder. Dens succes er baseret på dens fremragende arbejdsstyrke, som har en stærk værdidrevet kultur, og dens spilforandrende integrerede løsningstilbud. Martin og Max har opbygget Europas mest anerkendte premium-brand inden for klimaløsninger, og Carrier er fuldt engageret i at bygge videre på dette vækstmomentum. Vi er begejstrede for at være med til at skabe fremtiden for den intelligente klima- og energiløsningsindustri sammen."

Kombinationen af Climate Solutions-virksomheden med Carrier vil give mange fordele:

1. Viessmann Groups fortsatte engagement: familievirksomheden vil blive en af de største aktionærer i Carrier efter afslutningen. Derfor vil Viessmann Groups administrerende direktør Max Viessmann blive nyt medlem af Carriers bestyrelse. Disse skridt vil sikre en stærk involvering af den iværksætterorienterede grundlæggerfamilie med klart fokus på langsigtet vækst.

2. Yderligere vækst gennem større skala og større rækkevidde: Carrier Groups HVAC-division er i en markedsledende position inden for bolig- og erhvervssegmentet i Nordamerika samt inden for erhvervssegmentet i Europa. Viessmann Groups Climate Solutions-forretning er markedsleder i Europas premium boligsegment. Kombinationen af de to virksomheder vil derfor blive en hidtil uset markedsleder inden for både bolig- og erhvervssegmentet i både Nordamerika og Europa. Carrier har desuden et stærkt fodaftryk i Asien via sit lokale mærke Toshiba Carrier Corporation. Som en ny global mester inden for intelligente klima- og energiløsninger vil Carrier og Viessmann Climate Solutions generere en samlet omsætning på mere end 17 mia. USD med ca. 45 000 ansatte - et stærkt setup til at overgå konkurrenterne over hele verden.

3. Lederskab i Europa: Efter afslutningen af transaktionen, som forventes at ske inden årets udgang, vil Viessmann Climate Solutions, der ledes af CEO Thomas Heim, blive en vigtig drivkraft i Carriers vækststrategi for HVAC-aktiviteter inden for boliger og lette erhvervsklimaanlæg i Europa. Virksomhedens hovedkvarter forbliver i Allendorf, Tyskland.

4. Et bredere udbud af integrerede klimaløsninger: Kunder og installationspartnere i begge virksomheder vil få betydelig gavn af et bredere produktsortiment samt eftersalgsservice, digitale og værdiskabende løsninger. De vil også drage fordel af større produktionskapacitet og kortere leveringstider for løsninger inden for vedvarende energi, herunder en bredere båndbredde af varmepumper, batterilagre, solceller og ventilationsløsninger.

5. Fremskridt med kontinuitet: Begge parter er blevet enige om langsigtede garantier: Afståelse fra opsigelser af driftsmæssige årsager (3 år), garanti på stedet for alle de vigtigste produktions- og F&U-lokationer (5 år) samt hovedkvarteret i Allendorf (10 år). Garantierne vil desuden sikre forretningsområdets langsigtede fremtid, idet de udnytter den globale skala inden for indkøb, logistik, produktion, forsyningskæde, produktudvikling, salg og service.

Det nye partnerskab mellem Viessmann Climate Solutions og Carrier er et århundredets partnerskab. Den iværksætterfamilie anerkender den holdindsats, som alle familiemedlemmer har ydet ved den vellykkede indgåelse af det nye partnerskab: Et beløb på 106 mio. EUR for 106 års succes vil blive uddelt som en engangsbonus til alle Climate Solutions-medarbejdere.

Alle Viessmann-koncernens aktiviteter uden for forretningsområdet Climate Solutions er ikke berørt af transaktionen.

Viessmann Group forbliver en uafhængig familievirksomhed

Viessmann-koncernen vil fortsat være en uafhængig familievirksomhed, der er fuldt ud ejet af Viessmann-iværksætterfamilien. Den vil fortsætte sine iværksætteraktiviteter i overensstemmelse med sit mål om at skabe fælles livssteder for kommende generationer. Fremadrettet vil den opbygge et økosystem, der vil fokusere på CO2-forebyggelse, CO2-reduktion og CO2-opsamling, ud over HVAC-sektoren. Viessmann-familien vil geninvestere det primære provenu fra sammenlægningen med Carrier i Viessmann-koncernen, men også et betydeligt beløb vil blive afsat til filantropiske aktiviteter. Desuden vil familievirksomheden bevare det fulde ejerskab af sit ikoniske mærke. Mens Carrier vil give Viessmann-varemærket licens og udvikle det inden for VVS-branchen, vil Viessmann Group udvide sit varemærke til andre sektorer. Viessmann vil også opretholde et tæt samarbejde med Carrier på tværs af virksomhedsgrænserne på det operationelle plan.

I dag har Viessmann-koncernen - eksklusive forretningsområdet Climate Solutions - en samlet omsætning på 1 mia. EUR - inklusive ikke-konsoliderede enheder - med ca. 4 000 ansatte. Fremadrettet er det Viessmann-koncernens klare mål og ambition at vokse til en størrelse, der er større end forretningsområdet Climate Solutions i dag, senest ved udgangen af dette årti.

Viessmann Groups bestyrelsesformand Prof. Dr. Martin Viessmann: "Vi tager det næste skridt i vores familievirksomheds historie ved at bevæge os ud over opvarmningsløsninger til et økosystem af stærke medskabere, der tager ansvar for fremtidige generationer ved at fremme løsninger inden for alle facetter af bæredygtig ren energi. Vi skaber de bedste betingelser for at opfylde vores formål ved at kombinere det bedste fra to verdener: En bredt positioneret Viessmann Group og et globalt partnerskab med Carrier for forretningsområdet Climate Solutions."

Max Viessmann Group CEO Max Viessmann: "De globale klimaændringer skrider hurtigt fremad, og vores 1,5 graders klimamål er ved at være uden for rækkevidde. Som en løsningsorienteret familievirksomhed ser vi vores ansvar i at yde flere positive bidrag mod den negative udvikling i klimaændringerne - ud over HVAC-sektoren. Derfor vil vi støtte, fremme og fokusere på alle aspekter, løsninger og teknologier, der undgår, reducerer eller opfanger CO2-emissioner. På denne rejse vil vi tilpasse alt, hvad vi gør, til vores formål om at samskabe levende rum for kommende generationer. I forlængelse af denne ambition vil vi også overdrage en familievirksomhed til de næste generationer, som er stærkere, bredere og mere mangfoldig end nogensinde før."

  

Om Viessmann

Familievirksomheden Viessmann blev grundlagt i 1917 som et lokalt værksted for opvarmningsteknologi. I dag er det blevet en global, bredt diversificeret koncern med over 14500 familiemedlemmer og en samlet omsætning på over 4 milliarder euro. Forretningsområderne Climate Solutions og Refrigeration Solutions omfatter bæredygtige løsninger inden for opvarmning, køling, vand og luftkvalitet. Under Viessmann Investment samler koncernen alle strategiske partnerskaber og investeringer i mellemstore virksomheder. Diversificeringsenheden VC/O forvalter alle venturekapitalinvesteringer i teknologier i den tidlige udviklingsfase, herunder Maschinenraum som et voksende økosystem for familievirksomheder. Udviklingen og driften af bæredygtige bygninger ledes af diversificeringsområdet Real Estate. Viessmann Foundation koordinerer alle sociale forpligtelser og repræsenterer familievirksomhedens sociale ansvar. Alle aktiviteter er baseret på virksomhedens formål "Vi skaber livsrum for kommende generationer". Det er det ansvar, som den store Viessmann-familie står over for hver dag.

  

Pressekontakt:

Marie-Louise Elbek Højberg

Marketingassistent

E-mail: elbm@viessmann.com

Telefon: 34477686