Økonomisk forsyning med damp, strøm, varme og køling

Effektive energisystemer og -anlæg til industrielle anvendelser yder et vigtigt bidrag til reduktion af driftsomkostninger og emissioner af skadelige stoffer og skaber dermed konkurrencefordele. Viessmann tilbyder her omfattende systemløsninger, som sikrer en økonomisk forsyning med damp op til 120 ton pr. time, varme op til 120 MW, køling op til 2 MW og strøm op til 50 MW. Her kan alle energikilder bruges – fossile brændstoffer, biomasse og spildvarme lige så vel som varme fra jorden eller udeluften eller spildvarme, der opstår i forbindelse med industrielle processer.

Viessmann udvikler og realiserer helheds-energikoncepter, der er baseret på samlede systemer bestående af energiproduktion, forsyningsstruktur og forbrug. Analysen af alle processerne danner grundlaget for beregningen af potentialet og tilpasningen af alle systemkomponenter. Omfattende tjenesteydelser fra projektering over idrifttagning og helt til service kompletterer tilbuddet.

> Løsninger til energiproduktion (PDF)

Jeg søger et produkt til fremstilling af drevet med .