Effektive løsninger til industrielle anvendelser på op til 120 MW varme og 120 t damp/h

  • dampkedler
  • hedtvandskedler
  • spildvarmekedler

Produktprogram

Effektive løsninger til industrielle applikationer op til 120 MW varme og 120 t damp/h

Højtryks dampkedel

Effektive løsninger på op til 120 t damp/h

Til produktprogram

Højtryks varmtvandskedel

Effektive løsninger på op til 120 MW

Til produktprogram
Hochdruckkessel zur Nutzung von Prozesswärme und Abluftwärme

Højtryks spildvarmekedel

Anvendelse af proces- og afkastluftvarme

viessmann_allendorf.jpg

Kontakt


Højtrykshedtvandskedler, højtryksdampkedler, spildvarmekedler, træfyringsanlæg

Viessmann A/S
Guldalderen 2
2640 Hedehusene 

Telefon: 0045 46559500
Fax: 0045 46559548

E-mail: info-dk@viessmann.com