Effektive løsninger til industrielle anvendelser på op til 120 MW varme og 120 t damp/h

  • dampkedler
  • hedtvandskedler
  • spildvarmekedler
  • biomasseanlæg
  • biogasanlæg: våd- og tørfermentering
  • biogasbehandling og tilførsel til naturgasnettet

Produktprogramm

Effiziente Lösungen für industrielle Anwendungen bis 120 MW Wärme und 120 t Dampf/h

Hochdruck-Dampfkessel

Effiziente Lösungen bis 120 t Dampf/h

zum Produktprogramm

Hochdruck-Heißwasserkessel

Effiziente Lösungen bis 120 MW

zum Produktprogramm
Hochdruckkessel zur Nutzung von Prozesswärme und Abluftwärme

Hochdruck-Abhitzekessel

Nutzung von Prozess- und Abluftwärme


Effiziente und umweltschonende Erzeugung von Biomethan

Gasaufbereitung

Biogasaufbereitung und Einspeisung in das Erdgasnetz

Biogasanlagen für die nachhaltige Energieversorgung mit Biomasse

Biogasanlagen

Nass- und Trockenfermentation

Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Biomasse

Biomasseanlagen

Zuverlässig, nachhaltig, wirtschaftlich


Detaljerede informationer om produktprogrammet biogasanlæg og biogasbehandling samt om serviceydelser inden for dette område findes på vores websites

> www.schmack-biogas.com

> www.carbotech.info


Beratung & Dienstleistungen

Innovative Beratungsangebote

Beratung

Innovative Beratungsangebote

Von der Beratung über die Konzeption bis hin zur Wartung. Alles aus einer Hand.

Dienstleistungen

Alles aus einer Hand

Service-, Instandsetzungs-, Umbau-, Erneuerungs- und Optimierungsarbeiten

OMNICAL Industrieservice

Service-, Instandsetzungs-, Umbau-, Erneuerungs- und Optimierungsarbeiten

viessmann_allendorf.jpg

Kontaktsted


Højtrykshedtvandskedler, højtryksdampkedler, spildvarmekedler, træfyringsanlæg

Viessmann A/S
Guldalderen 2
2640 Hedehusene 

Telefon: 0045 46559500
Fax: 0045 46559548

E-mail: info-dk@viessmann.com


Biogasanlæg

Schmack Biogas GmbH
Bayernwerk 8
92421 Schwandorf

Telefon: 0049 (0) 9431 751-0
Fax: 0049 (0) 9431 751-204

E-mail: info@schmack-biogas.com
Web: www.schmack-biogas.com


Biogasbehandling

Schmack Carbotech GmbH
Natorpstraße 27
45139 Essen

Telefon: 0049 (0) 201 50709-300
Fax: 0049 (0) 201 50709-500

E-mail: mail@carbotech.info
Web: www.carbotech.info
 


Rådgivning til energistyring

Etanomics Service GmbH
Kurhessenstraße 2
64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon: 0049 (0) 6105 320089-0
Fax: 0049 (0) 6105 320089-21

E-mail: info@etanomics.com
Web: www.etanomics.com